آموزش تصویری ابزار های ArcToolbox – بخش اول

Arc ToolBox دارای 18 جعبه ابزار و 90 مجموعه ابزار است که به وسیله آنها قریب به 600 ابزار سیستمی و نیز ابزارهای سفارشی کاربر طبقه بندی شده است.

در این بخش فهرستی از مجموعه ابزار های ArcToolBox و اطلاعاتی در خصوص تعدادی از ابزار های مهم ارائه می شود.

01 thumb1 آموزش تصویری ابزار های ArcToolbox   بخش اول

جعبه ابزار 3D Analyst

02 thumb1 آموزش تصویری ابزار های ArcToolbox   بخش اول

Terrain : ذخیره اطلاعات سطح به صورت چند مقیاسی در GDB و برپایه TIN است که در آن عوارض FeatureClass های موجود در GDB ، سطح را شکل می دهند.

با توجه به مقیاس هر FeatureClass می توان تراز هایی با دقت متفاوت در Terrain تعریف نمود.

13 thumb1 آموزش تصویری ابزار های ArcToolbox   بخش اول

جعبه ابزار Analysis

03 thumb1 آموزش تصویری ابزار های ArcToolbox   بخش اول

Representation : نحوه نمایش یک Feature Class است که مجزای از محیط (ARC Map , ARC Catalog ,…) و در GDB نگهداری می شود.

استفاده از Representation با استفاده از قواعدی خاص مانند تنظیم جهت سمبل ، بستن انتهای خطوط مرکب ، انطباق خطوط مقطع مجاور و … امکان افزودن ظرافت های گرافیکی را به نقشه می دهد.

14 thumb1 آموزش تصویری ابزار های ArcToolbox   بخش اول

Mask: پلی گونی که فقط نسبت به لایه یا عارضه ای خاص پوشش ایجاد می کند اما در مقابل سایر عوارض و لایه های نقشه شفاف است. این المان در مواردی مانند لیبل منحنی میزان کاربرد دارد.

15 thumb1 آموزش تصویری ابزار های ArcToolbox   بخش اول

 

نویسنده: مرتضی حیدریان نجفی

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پرسش پاسخ پزشکی مرکز مشاوره اروميه