آموزش تصویری ابزار های ArcToolbox – بخش اول

Arc ToolBox دارای 18 جعبه ابزار و 90 مجموعه ابزار است که به وسیله آنها قریب به 600 ابزار سیستمی و نیز ابزارهای سفارشی کاربر طبقه بندی شده است.

در این بخش فهرستی از مجموعه ابزار های ArcToolBox و اطلاعاتی در خصوص تعدادی از ابزار های مهم ارائه می شود.

01

جعبه ابزار 3D Analyst

02

Terrain : ذخیره اطلاعات سطح به صورت چند مقیاسی در GDB و برپایه TIN است که در آن عوارض FeatureClass های موجود در GDB ، سطح را شکل می دهند.

با توجه به مقیاس هر FeatureClass می توان تراز هایی با دقت متفاوت در Terrain تعریف نمود.

13

جعبه ابزار Analysis

03

Representation : نحوه نمایش یک Feature Class است که مجزای از محیط (ARC Map , ARC Catalog ,…) و در GDB نگهداری می شود.

استفاده از Representation با استفاده از قواعدی خاص مانند تنظیم جهت سمبل ، بستن انتهای خطوط مرکب ، انطباق خطوط مقطع مجاور و … امکان افزودن ظرافت های گرافیکی را به نقشه می دهد.

14

Mask: پلی گونی که فقط نسبت به لایه یا عارضه ای خاص پوشش ایجاد می کند اما در مقابل سایر عوارض و لایه های نقشه شفاف است. این المان در مواردی مانند لیبل منحنی میزان کاربرد دارد.

15

 

نویسنده: مرتضی حیدریان نجفی

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *