آموزش تصویری ابزار های ArcToolbox – بخش چهارم

ArcToolBox دارای 18 جعبه ابزار و 90 مجموعه ابزار است که به وسیله آنها قریب به 600 ابزار سیستمی و نیز ابزارهای سفارشی کاربر طبقه بندی شده است.

در این بخش فهرستی از مجموعه ابزار ها و اطلاعاتی در خصوص تعدادی از ابزار های مهم ارائه می شود.

01 thumb1 thumb thumb thumb آموزش تصویری ابزار های ArcToolbox  بخش چهارم

 

جعبه ابزار Projections and Transformations

07 thumb1 thumb آموزش تصویری ابزار های ArcToolbox  بخش چهارم

Relationship Class : ارتباطی است که بر اساس یک فیلد اندکس شده بین لایه ها و جداول مختلف برقرار شده و بر اساس قواعدی که به شرح ذیل درRelationship Class تعریف شده اجرا می شود:

 • Type: Simple or composite
 • Origin and destination classes
 • Primary and foreign keys
 • Cardinality: one-to-one, one-to-many, or many-to-many
 • Message notification direction
 • Want to store attributes for each relation
 • Forward and backward labels

25 thumb2 آموزش تصویری ابزار های ArcToolbox  بخش چهارم

Subtype : زیر مجموعه ای است از یک لایه ، که بر اساس کد هایی که در یک فیلد عدد صحیح نگهداری شده و بدین وسیله عوارض موجود در لایه را به صورت کد های متناظر با کلاس های مشخص شده از سوی کاربر ، طبقه بندی می کند. هر زیرمجموعه نیز می تواند دارای زیرمجموعه های دیگری نیز باشد.

برای زیر مجموعه ها می توان قابلیت های زیر را تعریف نمود:

 • Default Value
 • Coded or Ranged Domains
 • Connectivity Rules
 • Topology Rules
 • Relationship Rules

Version: نسخه یک وضعیت خاص و مستقل از ArcSDE data است که برای مقاصد زیر ایجاد می شود:

 • نسخه های با نام مشخص به عنوان گزینه های مختلف در پروژه
 • فراهم آوردن امکان استفاده چند کاربر از یک دیتابیس به طور همزمان
 • ایجاد نسخه های مختلف با انتخاب بخش های خاصی از دیتابیس اصلی
 • امکان تعیین دسترسی به ورژن های خاص برای هر کاربر
 • ایجاد نسخه پشتیبان سیستم

26 thumb2 آموزش تصویری ابزار های ArcToolbox  بخش چهارم

WorkSpace : محیط کاری است که حاوی داده های مورد استفاده در تحلیل مکانی درحال اجرا است. با معرفی محیط کاری پیش از انجام پردازش ها ، نیازی به آدرس دهی کامل لایه های (Feature Class) مورد استفاده در تحلیل نیست و کافی است که نام لایه را وارد نمود.

در ARCGIS سه محیط کاری اصلی به شرح ذیل وجود دارد که در قالب تنظیمات کلی نرم افزار تعیین می شود :

 • Folders
 • GeoDataBases
 • ARC SDE GeoDataBases

Environmental Settings : یا تنظیمات محیطی ، مجموعه ای از پارامترها و تنظیمات کلی است که باید قبل از استفاده از ابزار ها به نرم افزار ارائه شود تا با توجه به آن ، نحوه اجرای ابزار مشخص شود .

این تنظیمات در شش بخش طبقه بندی شده است :

 • General settings : تنظیماتی که مورد استفاده کلیه ابزار ها است.
 • Cartography settings : تنظیمات ابزار های کارتوگرافی.
 • Coverage settings : برای ابزار هایی که از Coverage استفاده می کنند.
 • Geodatabase settings : برای ابزار هایی که از Geodatabase استفاده می کنند.
 • Raster analysis settings : برای ابزار هایی که با فایل های رستری کار می کنند.
 • Raster storage settings : برای ابزار هایی که با فایل های رستری در GDB کار می کنند

27 thumb2 آموزش تصویری ابزار های ArcToolbox  بخش چهارم

جعبه ابزار Network Analyst

08 thumb1 thumb آموزش تصویری ابزار های ArcToolbox  بخش چهارم

 

نویسنده: مرتضی حیدریان نجفی

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پرسش پاسخ پزشکی مرکز مشاوره اروميه