آموزش تصویری ArcToolbox – هفتم (Spatial Analyst)

Arc ToolBox دارای 18 جعبه ابزار و 90 مجموعه ابزار است که به وسیله آنها قریب به 600 ابزار سیستمی و نیز ابزارهای سفارشی کاربر طبقه بندی شده است.

در این بخش فهرستی از مجموعه ابزار ها و اطلاعاتی در خصوص تعدادی از ابزار های مهم Spatial Analyst ارائه می شود.

01 thumb1 thumb thumb thumb thumb آموزش تصویری ArcToolbox   هفتم (Spatial Analyst)

جعبه ابزار Spatial Analyst

11 thumb1 thumb آموزش تصویری ArcToolbox   هفتم (Spatial Analyst)

 

ابزارهای مجموعه ابزار Conditional

48 thumb آموزش تصویری ArcToolbox   هفتم (Spatial Analyst)

Con : conditional if/else

49 thumb آموزش تصویری ArcToolbox   هفتم (Spatial Analyst)

Set Null : if condition is true

50 thumb آموزش تصویری ArcToolbox   هفتم (Spatial Analyst)

Pick : using one of a list of rasters determined by the value of an input raster

 

ابزارهای مجموعه ابزار Generalization (Raster)

51 thumb آموزش تصویری ArcToolbox   هفتم (Spatial Analyst)

Aggregate

52 thumb آموزش تصویری ArcToolbox   هفتم (Spatial Analyst)

Expand

53 thumb آموزش تصویری ArcToolbox   هفتم (Spatial Analyst)

Majority Filter

 

 

بقیه جعبه ابزار های ArcGIS

12 thumb1 thumb آموزش تصویری ArcToolbox   هفتم (Spatial Analyst)

 

نویسنده: مرتضی حیدریان نجفی

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پرسش پاسخ پزشکی مرکز مشاوره اروميه