آموزش جعبه ابزار Analysis Tools – بخش دوم

3 – Erase

از این ابزار جهت پاک کردن بخشی از لایه با استفاده از لایه ای دیگر استفاده می شود . نکته قابل توجه در این است که محدوده ای که به عنوان Erase Features معرفی می شود حتماً باید از نوع عارضه Polygon باشد.

20

در این تمرین می خواهیم محدوده شهرستان جیرفت را از نقشه استان کرمان حذف کنیم لایه Kerman و Jiroft را از مسیر : ARC GIS/ Analyst tools / Erase به محیط Arc Map معرفی کنید؛. ابزار Erase را باز کرده و در قسمت Input Feature لایه Kerman را وارد کنید، در قسمت Erase Feature لایه Jiroft را از همان مسیر قبلی معرفی کنید.بعد از تعیین مسیر ذخیره ؛ واحد Meters را انتخاب کنید و در انتها OK کنید .لایه تولید شده به محیط Arc Map اضافه شده و مشاهده می کنید که محدوده شهرستان جیرفت از لایه استان کرمان حذف شده است.

21

4 – Identity

این ابزار جهت ادغام کردن یک لایه در لایه دیگر مورد استفاده قرار می گیرد، البته در صورتی که لایه ها با هم همپوشانی داشته باشند.به طوری که پس از معرفی لایه اول و سپس لایه دوم ؛ لایه ای تولید خواهد شد که در برگیرنده لایه اول بعلاوه بخش مشترک لایه دوم عارضه است.نکته بسیار مهم اینکه لایه دوم باید حداقل روی بخشی از لایه اول قرار گیرد و با آن اشتراک داشته باشد.

در این تمرین می خواهیم لایه شهرستان نظنز را در نقشه استان اصفهان ادغام کنیم.

22

لایه Esfahan و Natanz را از مسیر : Identity ARC GIS/ Analyst tools /به محیط Arc Map وارد نموده و ابزار Identityرا باز کنید در قسمت Input لایه Esfahan را معرفی نمایید و در پنجره Identity Features لایه شهرستان Natanz را از همان مسیر قبلی اضافه کنید.در قسمت Join Attributes سه گزینه وجود دارد که مربوط به نوع اضافه شدن جداول اطلاعاتی لایه ها است.این پنجره به صورت پیش فرض بر روی گزینه All تنظیم شده و به این معناست که تمامی فیلدهای اطلاعاتی از دو لایه ورودی حفظ شده و با هم یکی می شوند.گزینه NO_FID نیز تمام فیلدهای هر دو لایه بجز فیلد FID را در لایه خروجی حفظ می کند.در گزینه ONLY_FID از لایه Input Feature تمامی فیلدها و از لایه Identity Feature فقط فیلد FID اضافه خواهد شد.( نکته بسیار مهم اینکه لایه Input می تواند Line باشد و برای این کار فقط کافیست تیک کنار گزینه Keep Relationships گذاشته شود.ولی لایه دوم که قرار است در لایه اول ادغام شود حتماً باید Polygon باشد.) در انتها OK کنید.پس از تولید لایه جدید جدول اطلاعاتی آن را باز کنید و با دو جدول لایه های ورودی مقایسه کنید تا روند اعمال تغییرات را مشاهده کنید.

ترتیبی که سایت تخصصی جی.آی.اس برای مطالعه سری جعبه ابزار Analysis Tools پیشنهاد می کند:

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *