آموزش جعبه ابزار Analysis Tools – بخش چهارم

7 – Symmetrical Difference

اگر دو لایه Polygon داشته باشیم که در بخش هایی داری همپوشانی باشد؛ با استفاده از این ابزار قادر خواهیم بود بخش مشترک و روی هم قرار گرفته بین دو لایه را پاک کنیم. در واقع این عملیات عکس ابزار Intersect است.نکته بسیار مهم اینکه این ابزار فقط در مورد لایه های Polygon عمل می کند.

24

لایه Markazi و Qom را از مسیر : ARC GIS/ Analyst tools/ Symmetrical Difference در محیط Arc Map باز کنید. ابزار Symmetrical Difference را اجرا نمایید.لایه استان قم به خاطر خطای ترسیم در بخش هایی بر روی مرز استان مرکزی قرار گرفته است و دارای همپوشانی است ؛ این از لحاظ منطق GIS خطای Geometry محسوب می شود که با استفاده از این ابزار قسمت مشترک میان این دو لایه شناسایی و حذف می شود و با استفاده از ابزاری که در مراحل بعدی آموزش داده خواهد شد ،می توان لایه را اصلاح کرد.در قسمت Input Feature لایه Markazi و در قسمت Update Feature لایه Qom را معرفی کنید.پس از تنظیم نام و محل ذخیره ، نوع تبادل جداول اطلاعاتی را نیز تنظیم کرده و سپس OK کنید.لایه ایجاد شده Polygon خواهد بود که مرز و محدوده هر دو استان را با حذف مناطقی از مرز استان قم که بر روی لایه استان مرکزی قرار گرفته بود را نشان می دهد.

25

8 – Union

از این ابزار جهت یکی کردن دو یا چند لایه Polygon استفاده می شود.خواه این دو لایه با یکدیگر همپوشانی داشته باشند یا نداشته باشند.ولی اگر همپوشانی داشته باشند بخش مشترک؛ خود تشکیل عارضه ای جداگانه می دهد که دارای جدول اطلاعاتی نیز است.(جدول اطلاعاتی این عارضه از اطلاعات دو لایه ای که روی هم قرار گرفتند تشکیل خواهد شد .)

26

در این تمرین ما نقشه های مربوط به محدوده و مرز هر استان را در Polygon های جداگانه ای داریم.یعنی اگر بخواهیم موقعیت قرار گیری استان های کشورمان را نسبت به یکدیگر مشاهده کنیم مجبور خواهیم بود که تمامی لایه های استان ها را جداگانه Add کرده تا نقشه ایران همانند پازلی چیده شود.ولی با استفاده از ابزار Union می توانیم تمامی این لایه ها را یکی کرده و نقشه واحدی که شامل تمام استان ها باشد را تولید کنیم.

هر 31 پلی گون مربوط به محدوده استان ها ی موجود در پوشه Union را از مسیر :

ARC GIS/ Analyst tools در محیط Arc Map باز کنید.در ادامه ابزار Union را اجرا کرده و تمامی پلی گون ها را در Input Feature آن معرفی کنید.نام و محل ذخیره Polygon جدید را تعیین کنید.در ادامه با قبول تنظیمات پیش فرض ،OK کنید تا لایه جدید تولید شود.

27

 

9 – Update

از این ابزار جهت تلفیق و ادغام کردن یک لایه در لایه دیگر استفاده می شود. به طوریکه لایه ای که مورد Update قرار می گیرد ؛ عوارضش وارد لایه ای می شوند که در قسمت Input معرفی شده است و جدول اطلاعاتی اش نیز از بین می رود و فیلد های لایه اول در لایه خروجی قرار می گیرند ( فقط در صورت داشتن فیلد مشترک با لایه اول اطلاعات لایه منتقل می شود.)نکته مهم این که ؛ این ابزار فقط در مورد لایه هایی که Polygon هستند اعمال می شود.پس هر دو لایه باید Polygon باشند.همانطور که در شکل پایین مشاهده می کنید در صورت همپوشانی لایه مورد Update ؛ با لایه Input ، قسمت مشترک از لایه Input حذف می شود و در لایه خروجی به عنوان بخشی از عارضه مورد Update قرار می گیرد.

28

برای انجام تمرین ابزار Update ابتدا آن را از مسیر : Arc Toolbox / Analysis tools /Overlay باز کنید.

ترتیبی که سایت تخصصی جی.آی.اس برای مطالعه سری جعبه ابزار Analysis Tools پیشنهاد می کند:

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *