آموزش زمین مرجع GeoReference در ArcGIS – بخش دوم

06

1- با ابزار Zoom In روی نقطه اول زوم کنید

2- سپس با ابزار Add Control Points روی نقطه مورد نظر کلیک کنید.

3- سپس کلیک راست کرده گزینه Input X and Y.. را انتخاب کنید.

در این مرحله پنجره Enter Coordinate باز می شود. شما می توانید X,Y مناسب را در محل مورد نظر تایپ کنید X,Y مناسب در کتاب شماره اول ورده شده است. طریقه تبدیل مختصلت . جغرافیایی به سیستم تصویر متریک UTM در فصل سوم کتاب فیزیوگرافی با ILWIS آورده شده است.

پیشنهاد نویسنده بر این است که X,Y های پیش فرض برنامه را پذیرفته در نهایت در جدول مروبط این مقدار را اصلاح کنید .

4- گزینه OK را کلیک کنید. به همین ترنیب نقطه دوم – سوم و چهارم

از آنجایی که این پروژه در برنامه ILWIS هم اجرا شده با مطالعه کتاب فیزوگرافی با ILWIS مکان مناسب برای وارد کردن مقدار X,Yرا پیدا کنید. پس از وارد کردن نقطه چهارم وارد جدول مربوطه می شویم و مقدار X,Y را در آن اصلاح می کنیم. بدین منظور :

07

1- نقطه اول برای وارد کردن مقدار X,Y

2-نقطه دوم برای وارد کردن مقدار X,Y

3- نقطه سوم برای وارد کردن مقدار X,Y

4-نقطه چهارم برای وارد کردن مقدار X,Y

08

5- روی آیکن View Link Table کلیک کنید.

09

6- مقدار X,Y را مطابق شکل ویرایش کنید

7- چک کردن میزان خطای مجاز برای Georeference (در کتاب فیزیوگرافی با ILWIS حدود مجاز این خطا آورده شده است. )

8- انتخاب گزینه OK

10

9- پس از انتخاب گزینه OK نقشه مورد نظر به نقطه مورد نظر حرکت می کند و از صفحه برنامه ArcMap ناپدید می شود، با انتخاب آیکن Full Extent نقشه ژئورفرنس شده را در پنجره ArcMap

رویت کنید.

10- گزینه Update Georeferencing را کلیک کنید.

11- گزینه Rectify.. را به منظور تصحیح نهایی ژئورفرنس انتخاب کنید.

11

12-انتخاب مسیر و نام دلخواه برای ذخیره کردن نقشه ژئورفرنس شده.

13-انتخاب گزینه Save

نویسنده: مهدی امینی پوری، امیرحسین فدایی تهرانی، عباس گلی جیرنده، نوشین محب علی

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *