ابزارهای درونیابی در ArcGIS – بخش اول (IDW)

در اینجا به معرفی ابزارهای مرتبط با درون یابی می پردازیم. هر نقطه در سطح زمین دارای ارتفاعی میباشد که میزان آن در اکثر موارد،بیشترین شباهت را به نزدیکترین نقاط دارد و می توانیم از طریق نقاط معلوم،مقادیر نقاط مجهول را برآورد کنیم. به این روشهای تخمین و برآورد متغیر های مجهول ،درون یابی یا Interpolation گفته میشود. هر کدام از آنها،از متد و روشی خاص برای محاسبه نقاط مجهول استفاده میکند. داده هایی که به عنوان ورودی در Interpolation مورد استفاده قرار میگیرند از نوع داده های نقطه ای میباشند.در این روش ها با استفاده از نقاط ارتفاع دار، یک سطح رستری ساخته میشود.

ابزار IDW

یکی از این روشها،به روش ( Inverse Distance Weighted ) IDW معروف است.از این روش برای مناطقی که دارای پستی و بلندی هستند،استفاده میشود.در این روش محاسبه نقاط مجهول از طریق میانگین گیری مقادیر نقاط معلوم به دست می آید.در این روش هر کدام از نقاط در محاسبه دارای وزنی میباشند به طوری که هر چه فاصله نقطه معلوم به نقطه مجهول کمتر باشد ارزش وزنی آن نیز بیشتر است و هر چه این فاصله بیشتر شود اثر بخشی نقطه معلوم در تخمین نقطه مجهول و محاسبه میانگین نیز کاهش میابد،پس فواصل نزدیکتر وزن بالاتری میگیرند.

34

جعبه ابزار IDW را از مسیر :

Arc Toolbox/3D Analysis tools/ Raster Interpolation باز کنید.لایه موردنظر را در محیط Arc Map وارد کنید.و سپس آنرا در Point Feature Input جعبه ابزار معرفی کنید.در قسمت Z Valued Filed فیلدی که در آن ارتفاع وجود دارد را معرفی میکنیم .در اینجا فیلد Contour را وارد کنید.در Output Raster ،نام و محل ذخیره فایل رستری را تعیین کنید.در Output Cell Size اندازه پیکسل سایز خروجی را میتوان تغییر داد.(در اینجا عدد پیش فرض را تغییر ندهید.)پنجره Power در ارتباط با تاثیر گذاری نقاط معلوم به منظور تخمین نقاط مجهول است.هر چه این عدد بزرگتر باشد،تاثیر پذیری نقاط نزدیکتر افزایش میابد.( این عدد بین 5/0 تا 3 قابل تغییر میباشد که بصورت پیش فرض بر روی عدد 2 قرار دارد.)در واقع در اینجا مقدار توان مدل را مشخص میکنیم که معمولا توان دوم به کار میرود،مگر اینکه بهترین توان برای آن محاسبه شده باشد.در این قسمت نیز عدد پیش فرض را تعییر ندهید.

در بخش بعدی،Search Radius دو روش برای تعیین محدوده مورد استفاده در عملیات درون یابی وجود دارد.

  1. Fixed
  2. Variable

در روش Fixed نیاز به معرفی یک فاصله ثابت در Distance،و تعیین حداقل تعداد نقاط در پنجره number of points Minimum است.(البته وارد کردن عدد در این پنجره نیز اختیاری است.)

در روش Variable،شعاع جستجو توسط خود نرم افزار محاسبه میشود.در این متد باید حداقل تعداد نقاط را در قسمت number of points و حداکثر مسافت جستجو را در قسمت distance Maximum تعیین کرد.(البته به طور اختیاری میتوانیم حداکثر مسافت را تعیین کنیم.)

در این تمرین ما از روش Variable استفاده خواهیم کرد پس حداقل تعداد نقاط را عدد 20 و بیشترین فاصله را عدد 20000 قرار دهید.

در قسمت features polyline barrier Input قادر خواهید بود یک لایه Polyline را به عنوان مانع یا سدی معرفی کنید تا فقط نقاطی که در داخل محدوده خط قرار میگیرند در عمل interpolation سهیم باشند.برای مثال اگر عملیات درون یابی در منطقه ای صورت میگیرد که از وسط آن رودخانه ای عبور کرده و ارتفاع نقاط دو طرف رودخانه با یکدیگر بسیار تفاوت دارد کافیست که در این بخش لایه رودخانه را به عنوان سرحد معرفی کنید.تا در عملیات درون یابی از عوارض آن طرف رودخانه استاده نشود.

در انتها OK کرده و منتظر نتیجه کار باشید.لایه رستری تولید شده به محیط Arc Map اضافه شده و طبقات ارتفاعی را در 9 کلاس نمایش میدهد.

35

لایه رستری تولید شده از نقاط ارتفاع دار به روش IDW

2 نظر

  1. الدوز

    با سلام و خسته نباشید، چطور میتونم برای دادن ارزش صفر و یک به گسلهای یک منطقه در فاصله دو کیلومتری از بافر استفاده کنم. چطور امکان دادن ارزش صفر و یک به بافر وجود داره؟؟؟ بی نهایت سپاسگزارم

    پاسخ

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *