ابزارهای درونیابی در ArcGIS – بخش سوم

ابزار Neighbor Natural

این روش شبیه مدل IDW است و از میانگین وزن دار در درونیابی استفاده میکند.تفاوتش با مدل IDW در این است که بین نقاط،مثلثهای هم ارتفاع می سازد و بر اساس درصد مساحت اشغال شده بوسیله هر مثلث،وزن دهی می کند.روش Neighbor Natural ،از نوع روش های درونیابی محلی است .این روش از الگوریتم همسایگی یا مجاورت استفاده کرده و ارتفاع نقاط مجهول را بدین روش محاسبه میکند.مهمترین ویژگی این مدل،کاربرد آن برای مناطق ناهماهنگ با سطح زمین است واز دیگر خصوصیات آن سادگی در اجرا و عدم استفاده از شعاع جستجو یا تعیین تعداد نقاط همسایه می باشد.

ابزار Neighbor Natural را از مسیر :

Arc Toolbox / 3D Analysis tools / Raster Interpolation باز کنید.لایه خود را در features point Input وارد کنید.فیلد ارتفاعی CONTOUR را در قسمت Z Value Filed انتخاب کنید.مسیر ذخیره را تعیین کرده و با پذیرفتن اندازه پیکسل سایز پیش فرض، OK کنید.

ابزار  Spline

در سالهای گذشته که استفاده از نرم افزارهای کامپیوتری در انجام عملیات درون یابی مرسوم نبود،کارتوگرا ف ها از خط کش هایی با نام اسپلاین،که بسیار انعطاف پذیر بودند برای واسطه یابی بین نقاط استفاده میکردند.این روش تقریبا همان کار را ولی با دقت و سرعت بیشتر،انجام میدهد.از این روش بیشتر برای درون یابی مناطق مسطح استفاده میشود.

جعبه ابزار Spline را از مسیر :

Arc Toolbox / 3D Analysis tools / Raster Interpolation باز کنید. لایه موردنظر را در قسمت Input Point وارد کنید.فیلد CONTOUR را به عنوان فیلدی که ارتفاع نقاط در آن است را انتخاب کنید.نام ومسیر ذخیره فایل رستری را تعیین کنید.پنجره size cell Output مربوط به تنظیم ابعاد یک پیکسل سایز در هنگام درون یابی است (پیکسل سایز پیش فرض را تغییر ندهید.)

مهمترین تنظیمات این بخش مربوط به پنجره type Spline است که دو متد درون یابی را نشان میدهد.این دو روش تفاوت های اساسی با یکدیگر دارند.

1 – REGULARIZED : این روش بر مبنای هموار سازی نقشه خروجی تنظیم میشود و برای مناطق کاملا مسطح به کار می رود و نتیجه آن یک سطح کاملا Smooth است.در این متد هر چه وزن وارد شده در پنجره پایین بیشتر باشد سطح خروجی نرم تر است.

2 – TENSION : این روش بر مبنای خشن سازی نقشه خروجی است و هر چه میزان وزن بیشتر باشد درون یابی خشن تر است.به عبارت دیگر هموار سازی صورت نمیگیرد.این روش نسبت به روش قبلی دقیق تر است و دارای کمی پیچیدگی و جزییات بیشتر است.

در این تمرین از روش REGULARIZED استفاده کنید.

عدد تنظیم شده در پنجره Weight اختیاری است و با توجه به انتخاب روش در کادر بالا تنظیم میشود.(عدد پیش فرض را تغییر ندهید.) در پنجره points of Number تعداد نقاط اطراف یک نقطه مجهول که در تخمین مقدار دخات دارند وارد میشود. پیش فرض آن عدد 12 است. سپس OK کنید.از همین لایه استفاده کرده واین بار روش TENSION را انتخاب کنید.( در این تمرین نیز اعداد پیش فرض را تغییر ندهید.)دو خروجی را با هم مقایسه کنید.

39

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *