ابزارهای کار با شبکه (Network Tools) در آرک هیدرو- بخش دوم

2- Node/Link Schema Generation

این تابع یک مدل گره _ خط تولید می کند. گره ها بوسیله مراکز پلیگونهای حوزه ها و نقاط تقاطع همانند خروجی حوزه ها ، اتصال آبراهه ها ، آبگیرها و تأسیسات آبی معین می شوند.

Select Network Tools | Node/Link Schema Generation

91 thumb ابزارهای کار با شبکه (Network Tools) در آرک هیدرو  بخش دوم

لایه های ورودی را مطابق شکل زیر تکمیل و ok کنید. خروجی این تابع دو کلاس عارضه ، یکی به صورت نقطه ای با نام SchemaNode و دیگری خطی با نام SchemaLink می باشد.

92 thumb ابزارهای کار با شبکه (Network Tools) در آرک هیدرو  بخش دوم

لایه های ایجاد شده همانند شکل زیر به لیست لایه های قبلی اضافه خواهند گردید.

93 thumb ابزارهای کار با شبکه (Network Tools) در آرک هیدرو  بخش دوم

3- Store Flow Direction

این تابع جهت جریان را برای مجموعه ای از اتصالات (edges) از روی network خوانده و این ارزشها را در فیلدی با نام FlowDir در کلاس عارضه HydroEdge ثبت می کند.

Select Network Tools | Store Flow Direction

94 thumb ابزارهای کار با شبکه (Network Tools) در آرک هیدرو  بخش دوم

لایه ورودی را همانند شکل زیر تکمیل کنید.

95 thumb ابزارهای کار با شبکه (Network Tools) در آرک هیدرو  بخش دوم

پس از تأیید کردن پنجره فوق فیلدی با نام FlowDir به کلاس عارضه Hydro Edge افزوده می شود که مشخصات جهت جریان برای هر عارضه در آن ثبت می شود.

96 thumb ابزارهای کار با شبکه (Network Tools) در آرک هیدرو  بخش دوم

4- Set Flow Direction

این تابع جهت جریان را برای اتصالات انتخاب شده در کلاس عارضه network edge تعیین میکند. اگر عارضه ای انتخاب نشده باشد جهت جریان برای همه اتصالات تعیین خواهد شد.

Select Network Tools | Set Flow Direction

97 thumb ابزارهای کار با شبکه (Network Tools) در آرک هیدرو  بخش دوم

در پنجره باز شده لایه ورودی را بر روی Hydro Edge قرار دهید.

98 thumb ابزارهای کار با شبکه (Network Tools) در آرک هیدرو  بخش دوم

پنجره زیر برای انتخاب جهت جریان تعیین شده باز می شود. در این پنجره گزینه With Digitized را انتخاب کنید.

99 thumb ابزارهای کار با شبکه (Network Tools) در آرک هیدرو  بخش دوم

پس از تأیید پنجره فوق جهت جریان برای Hydro Edge در جهت رقومی شده تعیین خواهد شد.

نویسنده: عباس بیگی

ترتیبی که سایت تخصصی جی.آی.اس برای مطالعه سری آرک هیدرو (ArcHydro) پیشنهاد می کند:

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پرسش پاسخ پزشکی مرکز مشاوره اروميه