ابزارهای کار با شبکه (Network Tools) در آرک هیدرو- بخش دوم

2- Node/Link Schema Generation

این تابع یک مدل گره _ خط تولید می کند. گره ها بوسیله مراکز پلیگونهای حوزه ها و نقاط تقاطع همانند خروجی حوزه ها ، اتصال آبراهه ها ، آبگیرها و تأسیسات آبی معین می شوند.

Select Network Tools | Node/Link Schema Generation

91

لایه های ورودی را مطابق شکل زیر تکمیل و ok کنید. خروجی این تابع دو کلاس عارضه ، یکی به صورت نقطه ای با نام SchemaNode و دیگری خطی با نام SchemaLink می باشد.

92

لایه های ایجاد شده همانند شکل زیر به لیست لایه های قبلی اضافه خواهند گردید.

93

3- Store Flow Direction

این تابع جهت جریان را برای مجموعه ای از اتصالات (edges) از روی network خوانده و این ارزشها را در فیلدی با نام FlowDir در کلاس عارضه HydroEdge ثبت می کند.

Select Network Tools | Store Flow Direction

94

لایه ورودی را همانند شکل زیر تکمیل کنید.

95

پس از تأیید کردن پنجره فوق فیلدی با نام FlowDir به کلاس عارضه Hydro Edge افزوده می شود که مشخصات جهت جریان برای هر عارضه در آن ثبت می شود.

96

4- Set Flow Direction

این تابع جهت جریان را برای اتصالات انتخاب شده در کلاس عارضه network edge تعیین میکند. اگر عارضه ای انتخاب نشده باشد جهت جریان برای همه اتصالات تعیین خواهد شد.

Select Network Tools | Set Flow Direction

97

در پنجره باز شده لایه ورودی را بر روی Hydro Edge قرار دهید.

98

پنجره زیر برای انتخاب جهت جریان تعیین شده باز می شود. در این پنجره گزینه With Digitized را انتخاب کنید.

99

پس از تأیید پنجره فوق جهت جریان برای Hydro Edge در جهت رقومی شده تعیین خواهد شد.

نویسنده: عباس بیگی

ترتیبی که سایت تخصصی جی.آی.اس برای مطالعه سری آرک هیدرو (ArcHydro) پیشنهاد می کند:

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *