ابزار ویرایش TIN در ArcGIS

به کمک این ابزار میتوان به ویرایش TIN تولید شده پرداخت. همانطور که اشاره شد از هر نوع عارضه نقطه ای،خطی و … مثل نقاط ارتفاعی به دست آمده از نقشه برداری زمینی،داده های GPS ،خطوط منحنی میزان که دارای عدد ارتفاعی هستند،میتوان در ساخت TIN استفاده کرد.حتی بعضی از عوارض دو بعدی هم میتوانند در تولید TIN نقش داشته باشند. مثلا خطوط مربوط به شبکه آبراهه ها،خط الراس ها،خط القعر ها،جاده ها،و داده های سطحی نظیر دریاچه های طبیعی و مصنوعی،نقاط مربوط به حلقه چاه ها و……همه و همه میتوانند در ساخت بهتر و دقیق تر TIN مورد استفاده قرار گیرند.حال اگر پس از ساخت TIN با استفاده از خطوط منحنی میزان منطقه،اطلاعاتی شامل شبکه آبراهه ها و …. آن بدست آوردیم با استفاده از این ابزار میتوانیم TIN ساخته شده را به وسیله این ابزار ویرایش کنیم و از تاثیر آنها در ساخت بهتر و دقیقتر TIN استفاده کنیم.

در این تمرین میخواهیم با استفاده از موقعیت شبکه آبراهه ها،چند نقطه مختصات دار به دست آمده از نقشه برداری زمینی،مرز جدید منطقه و موقعیت دریاچه مصنوعی ایجاد شده در سالهای جدید به ویرایش TIN تولید شده ای که در سالهای گذشته و فقط با استفاده از خطوط منحنی میزان به دست آمده،بپردازیم.پس از وارد کردن TIN در این جعبه ابزار، نکته مهم ،تعریف دقیق نقش هر یک از این عوارض در تولید TIN جدید است. لایه های خود را در Arc Map باز کنید جعبه ابزار TIN Edit را از مسیر : Arc Toolbox/3D Analyst tools/TIN Creation باز کنید.لایه TIN را در پنجره اول وارد کنید.لایه های مربوط به نقاط ارتفاعی،آبراهه،مرز محدوده و موقعیت دریاچه را در پنجره دوم وارد کنید.

در قسمت Filed height برای عوارض سه بعدی که فیلد ارتفاعی دارند ،فیلد مورد نظر را وارد میکنیم.برای این کار کافیست روی آن کلیک کنید و از داخل منوی با ز شده فیلد را انتخاب کنید.در صورتی که عارضه دو بعدی است گزینه <None> را انتخاب کنید.در اینجا فقط برای لایه نقطه ای فیلد آن را ( elevation ) انتخاب کنید و برای سایر عوارض گزینه <None> را بزنید. در پنجره tag_field مثل پنجره قبلی عمل کنید.در پنجره SF_type نقش عارضه تعیین میشود.

گزینه های این پنجره ها عبارتند از :

  • masspoints :
  • Point Elevation  : یک کلاس عارضه نقطه ای که یک سطح ارتفاع دار را نمایش میدهد و دارای فیلدی است که ارتفاع نقاط در آن ذخیره شده است. نام این فیلد باید در قسمت Filed تنظیم شود.
  • Contour : یک کلاس عارضه خطی ای که خطوط منحنی میزان را نمایش میدهد و دارای فیلدی است که ارتفاع خطوط منحنی در آن ذخیره شده است. نام این فیلد باید در قسمت Filed تنظیم شود.
  • Stream : یک کلاس عارضه خطی که موقعیت قرار گیری نهر و رودخانه های منطقه را نمایش میدهد.همه این خطوط به سمت پایین رود جریان دارند.این کلاس عارضه فقط باید شامل خط و خطوط آبراهه ها و مسیر جریان رودخانه ها باشد.بعد از معرفی این لایه به عنوان Stream نیازی به معرفی Filed آن نیست.
  • Sink :یک کلاس عارضه نقطه ای که برای نمایش حلقه چاه یا گودال از آن استفاده میشود.اگر این عارضه دارای فیلدی باشد که که نشان دهنده عمق آن باشد میتوان آن را در قسمت Filed معرفی کرد در غیر اینصورت میتواند فقط معرف موقعیت آن حلقه چاه باشد پس در قسمت Filed آن باید گزینه NONE را انتخاب کنید.
  • Boundary : یک کلاس عارضه سطحی که فقط شامل یک عارضه است و به کمک آن میتوان حد و مرز فایل رستر خروجی را مشخص کرد.پیکسل هایی که در بیرون این محدوده قرار میگیرند NONE_DATA محسوب میشوند.از این عارضه برای Clip کردن محدوده و جلوگیری از ساخت فایل رستری برای کل محدوده استفاده میشود.برای این عارضه نیاز به معرفی فیلدی در قسمت Filed نداریم.
  • Lake : یک کلاس عارضه سطحی که مخصوص نمایش موقعیت قرارگیری عارضه دریاچه هاست.تمام پیکسل های در برگیرنده موقعیت دریاچه ها ،کمترین ارتفاع ممکن را شامل میشوند.این کلاس عارضه نیز ،نیازی به معرفی فیلد در قسمت Filed ندارد.

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *