تولید نقشه سایه روشن Hillshade در ArcGIS

یکی دیگر از نقشه هایی که میتوان از روی لایه های ارتفاعی تهیه کرد نقشه Hillshade یا همان نقشه سایه روشن است.این نقشه با فرض چگونگی قرار گیری ناهمواری ها در معرض تابش نور خورشید تهیه میشود.در اینجا نرم افزار شرایط مجازی را فراهم میکند تا کاربر با قرار دادن ناهمواریها در معرض تابش نور خورشید و در نظر گرفتن عواملی مثل جهت تابش ، زاویه تابش و بلندای آفتاب مناطقی که در سایه یا در معرض تابش نور قرار میگیرند را به صورت سه بعدی تجسم کند.در این نقشه ناهمواری هایی که در برابر تابش مستقیم قرار میگیرند روشن تر و ارتفاعات پشت به آفتاب تاریکتر خواهند بود.این نقشه در تجسم سه بعدی مناظر در هنگام تابش نور خورشید کاربرد دارند.در تهیه این نقشه چهار عامل دخالت دارند.

1-ارتفاع خورشید(Altitude) :

تعیین کننده زاویه تابش خورشید است. این زاویه بین 0 تا 90 درجه اندازه گیری میشود.در نرم افزار GIS برای زاویه تابش پیش فرض 45 درجه در نظر گرفته شده است.

58

2-آزیموت خورشید(Azimuth) :

تعیین کننده زاویه افقی خورشید جهت تابش به ناهمواریهاست.این زاویه از جهت شمال و در جهت چرخش عقربه های ساعت از 0 تا360 درجه قابل تغییر است. پیش فرض آن در GIS، 315 درجه میباشد.دراین حالت منبع تابش نور در شمالغربی نقشه قرار میگیرد.

59

3-شیب ناهمواری ها

شیب ناهمواریها سطحی بین 0 تا90 درجه را شامل میشود.

4-جهات قرار گیری شیب

سطح جهات شیب متغیری بین 0 تا 360 درجه را شامل میشود.

لایه خود را باز کنید.جعبه ابزار Hillshade را از مسیر : Arc Toolbox/3D Analyst tools/ Raster Surface باز کنید.لایه رستری را در پنجره Input Raster وارد کنید.مسیر ذخیره آن را تعیین کنید.میخواهیم منبع تابش را در قسمت شرق نقشه قرار دهیم بنابراین در پنجره Azimuth جهت زاویه را به عدد 90 درجه تغییر میدهیم.پنجره Altitude را با پیش فرض 45 درجه،تغییر ندهید.60

گزینه انتخاب shadows Model مربوط به انتخاب سایه برای مدل سایه روشن است.اگر این گزینه فعال باشد.پیکسل هایی که در سایه قرار میگیرندمعادل صفر محسوب میشوند.در آخر OK کنید.مراحل را از اول بر روی لایه تکرار کنید ولی این بار جهت غرب یعنی Azimuth،270 درجه را انتخاب کنید و سپس دو نقشه را با همدیگر مقایسه کنید.

61

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *