جستجو و بازیابی اطلاعات در ArcGIS

جستجو و بازیابی اطلاعات از جمله قابلیتهایی است که به کاربر این امکان را می دهد تا اطلاعات مورد نظر خود را از روشهای مختلف جستجو نماید. از جمله این روشها انتخاب به وسیله اطلاعات توصیفی و جستجوی شرطی و همچنین انتخاب عوارض با استفاده از موقعیت آنها می باشد. انتخاب کاربریهای مسکونی با مساحت کمتر از 200 متر نمونه ای از مورد اول و یافتن چاههای آبی که در محدوده 500 متری از رودخانه قرار دارند از مورد دوم می توان نام برد.

جستجوی شرطی :(Query)

به منظور جستجوی شرطی و یافتن اطلاعات مورد نظر به شرح زیر عمل کنید:

  • جدول لایه اطلاعاتی مورد نظر را باز کنید
  • در پایین جدول options را کلیک و گزینه select by attributes را انتخاب کنید.

همانطور که می بینید پنجره باز شده دارای قسمتهای مختلفی می باشد. در قسمت method روش انتخاب اطلاعات مشاهده می شود. درقسمت بالا فیلدهای جدول . در قسمت میانی تعدادی عملگر که عمدتا عملگرهای ریاضی و منطقی می باشد دیده می شود.

  • در قسمت پایین پنجره فضایی جهت نوشتن شرط مورد نظر با استفاده از sql وجود دارد.
  • با کلیک کردن بر روی گزینه get unique value مقادیر فیلد مورد نظر را می توانید ببینید.

فرض کنید در نقشه کاربری می خواهید پلیگونهای با مساحت بیشتر از 300 متر را مشخص کنید.

  • برای این منظور در فیلد area دو بار کلیک کنید تا به پایین منتقل شود. سپس عملگر بزرگتر را انتخاب و عدد 300 را تایپ کنید.
  • Apply کنید و در جدول و همچنین در نقشه اطلاعات مورد نظر را مشاهده کنید.

عملگرهای OR : اجتماع دو مجموعه . به عنوان مثال کاربریهایی که کشاورزی بوده و یا مساحت بیش از 1000 متر دارند.

LANDUSE =AGR OR AREA>۱۰۰۰

عملگر AND : اشتراک دومجموعه. به عنوان مثال کاربریهایی که کشاورزی بوده و مساحت بیش از 1000 متردارند

LANDUSE =AGR AND AREA>۱۰۰۰

NOT : اطلاعاتی را دارای شرط مورد نظر نباشد را انتخاب می کند. به عنوان مثال کاربریهایی که کشاورزی نباشد.

NOT LANDUSE=AGR

از جمله کاربردهای LIKE و % : را می توان به عنوان مثال انتخاب کاربریهایی که حرف اول آن R باشد که به شرح زیر قابل انجام است.

LANDUSE LIKE ‘R%’

همچنین از _ برای نمایش یک کاراکتر به جای % که به جای چند کاراکتر به کار می رود استفاده کرد.

IS : به منظور انتخاب ارزش NULL به کار می رود.

با استفاده از عملگرهای مذکور می توان ترکیبهای شرطی مختلفی را به منظور انتخاب اطلاعات مورد نظر به کار گرفت.

01

02

نویسنده: حمیدرضا ضیایی (موسسه علمی آموزشی سامانه گستر کاوشگران)

1 نظر

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *