رقومی سازی (Digitizing) – لایه خطی

برای رقومی سازی لایه خطی همانند لایه نقطه ای برنامه ArcCatalog را باز کنید. وارد پوشه Layers شوید. کلیک راست و اجرای مسیر ذیل….

New –> Shap File..

31

1- از آنجایی که هدف رقومی کردن لایه خطی ارتفاعی است ( منحنی تراز – کنتور ( Contour Line – نام Topoرا برای این لایه انتخاب کنید.

2- از آنجایی که لایه مورد نظر خطی است گزینه Polyline انتخاب شود

3- انتخاب سیستم تصویر مناسب برای لایه مورد نظر. همانند لایه نقطه ای در این جا نیز می توانید از سیستم تصویر لایه نقطه ای استفاده کرد. ( زمان ایجاد لایه نقطه ای از سیستم تصویر نقشه اسکن شده استفاده شد. در اینجا نیز می توان از سیستم تصویر لایه نقطه ای استفاده کرد. )

وارد برنامه ArcMap شده، پس از اضافه کردن لایه رستری نقشه اسکن شده ( rectifyScan_bmp.tif)و لایه خطی ایجاد شده Topo به View رقومی کردن لایه خطی را آغاز می شود. همانند لایه نقطه ای یک ستون (Field) برای وارد کردن مشخصات ارتفاعی ( Elevation ) خطوط به جدول لایه خطی Topo اضافه کنید.

قبل از رقومی کردن لایه خطی Topo ،تعیین و مشخص کردن محدوده کاری امری است واجب. این موضوع به کاربر کمک می کند تا از رقومی کردن اضافی خودداری کند.

رقومی کردن لایه خطی را با استفاده از مسیر ذیل از نوار ابزار Editor اجرا کنید

Editor –> Start Editing..

32

1- انتخاب ابزار Sketch Tool

2- برای ایجاد عارضه جدید از کادر کرکره ای مورد نظر گزینه Create New Feature را انتخاب کنید.

3- انتخاب لایه مورد نظر ( Topo )

4- در نهایت پس از اتمام رقومی کردن خط مورد نظر، کلیک راست و گزینه Finish Sketch را انتخاب کنید

5- آیکن Attribute را کلیک کنید

6-در پنجره مورد نظر در ستون مربوط به ارتفاع عدد مناسب را تایپ کنید.

به همین ترتیب عارضه بعدی ( خط بعدی ) رقومی کردن لایه خطی را شروع کنید . برای سهولت در رقومی کردن لایه خطی ابتدا خطوط اصلی ارتفاعی را شناسایی و رقومی کنید، سپس خطوط فرعی ارتفاعی.

همانگونه در رقومی کردن لایه نقطه ای اشاره شد ( برای جلوگیری از اتفاقاتی چون قطع برق و هر مشکلی که سبب شود سیستم شما از کار بیافتد ) هر چند دقیقه فعالیت خود را ذخیره کنید.

بدین منظور مسیر را از نوار ابزار Editor اجرا کنید:

Editor –> Save Edits

پس از اتمام کار برای خارج شدن از محیط ویرایشگر از نوار ابزار Editor مسیر ذیل را اجرا کنید

Stop –> Editing

به همین ترتیب لایه خطی آبراهه ها را نیز رقومی کنید…..

 

نویسنده: عباس گلی جیرنده

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *