رقومی کردن- لایه پلیگونی ( Polygon ) – بخش دوم

نویسنده راه حل دیگری را نیز پیشنهاد می کند، برای اطمینان از داشتن یک واحد با مرز کاملا بسته می توان از مسیر زیر نیز به این مهم دست یافت.

39

1- دو خط مورد نظر را از روی هم رد کرده تا یک تقاطق ایجاد شود، قبل از این کار تا حد لزوم باید با ابزار Zoom In روی منطقه مورد نظر فوکوس کرد. نگران خطوط اضافی نباشید که پس از اجرای دستور پلی گون کردن تمام خطوط اضافه و پاره خط ها و هر عارضه ای که به عنوان خط بسته شناسایی نمی شود حذف می گردد.

2- کلیک راست و انتخاب گزینه Finish Sketch تا رقومی کردن به پایان برسد.

3- از محیط ویرایشگر خارج نشوید. با انتخاب لایه نقطه ای Catchment_Lable می توانید داخل واحد مورد نظر کلیک کرد و نام عارضه را وارد کرد.

40

4- کلیک داخل واحد مورد نظر

5- آیکن Attributes را کلیک کنید

6- ستون Name و انتخاب نام مناسب

41

مطابق شکل بالا از بسته شدن تمام عارضه ها مطمئن شوید و اینکه به ازای هر واحد یک عارضه نقطه ای رقومی شده باشد.

از محیط ویرایشگر خارج شوید.

Editor –> Stop Editing

1- پنجره ArcToolboxرا با کلیک بر روی آیکن آن فعال کنید. همانگونه در ابتدای این کتاب آورده شده است که مدیریت و آنالیز داده ها در این محیط صورت می گیرد.

42

2- فرمان تهیه لایه پلی گونی را از مسیر ذیل اجرا کنید.

Data Management Tools –> Feature à Feature To Polygon

کادر محاوره ای مورد نظر باز می شود در این کادر

3- فراخوان کردن لایه خطی مورد نظر

4- اضافه شدن لایه خطی مورد نظر به لیست

5- انتخاب نام و مسیر ذخیره لایه پلی گون مورد نظر

6- انتخاب نام عارض ها، بر اساس لایه نقطه ای

7- گزینه OK را کلیک کنید

لایه پلی گون مورد نظر به View برنامه اضافه می شود. وارد جدول این لایه شوید، ملاحظه خواهید کردن که نام هر عارضه بر اساس لایه نقطه ای در ستون از قبل تعریف شده وارد شده است.

با اجرای این دستور نقشه پلی گونی حوضه آبخیز منطقه بدست می آید. ( در مورد مرز حوضه و زیر حوضه ها این نکته قابل ذکر است که بستن مرز زیر حوضه ها بر اساس ضوابط و اصول خاصی صورت می گیرد. در برخی مواقع بر اساس مساحت حوضه ها را به زیر حوضه های مختلفی تقسیم می کنند… در این تمرین سعی شده تمام مراحل کار به واقعیت نزدیک باشد. لذا به دلیل اینکه هدف از نوشتن این مقاله آموزش فرآیند یک پروژه GISی است، سعی شده منطقه کوچک در نظر گرفته شود تا در زمان پردازش داده ها حد اقل زمان صرف شود).

43

 

نویسنده: عباس گلی جیرنده

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *