رقومی کردن (Digitize) – لایه چند ضلعی ( Polygon ) – بخش اول

برای رقومی کردن لایه پلی گونی ( زمین شناسی – خاکشناسی – مرز حوضه و زیر حوضه و … ) بر خلاف مسیری که در کتب و منابع مختلف آورده شده است. طبق تجربه نویسنده مسیر دیگری پیشنهاد می شود تا از خطاهای احتمالی که وقوع آن اجتناب ناپذیر است جلوگیری شود. در ضمن در مسیر این راه جدید شما با یک دستور جدید آشنا خواهید شد. که در مدیریت لایه ها کمک شایانی می کند.

در این روش قبل از تهیه لایه پلی گون دو لایه ساخته می شود: لایه خطی و لایه نقطه ای. لایه خطی برای تعیین محدوده عارضه ها و لایه نقطه ای به منظور اضافه کردن توصیفات به لایه پلی گونی. به شکل ذیل توجه کنید.

33

همانگونه که در شکل فوق نشان داده شده است. براس تهیه لایه چند ضلعی، ابتدا یک لایه خطی ایجاد می کنیم. سپس یک لایه نقطه ای، در جدول لایه نقطه ای یک ستون با ماهیت نوشتاری (Text)ایجاد کرده و در داخل هر خط بسته که معرف یک عارضه است کلیک کرده عارضه نقطه ای را ایجاد و نام مورد نظر را در داخل ستون مورد نظر وارد می کنیم. سپس دستور ایجاد لایه پلی گونی از لایه خطی با کمک لایه نقطه ای را می دهیم. مسیرذیل را اجرا کنید. برنامه ArcCatalog را باز کنید. وارد پوشه Layers شوید. دو لایه ( خطی و نقطه ای ) با سیستم تصویر مشابه با لایهrectifyScan_bmp.tif بسازید .

34

برای تهیه لایه نقطه ای مربوط به نام حوضه آبخیز:

1- کلیک راست در پوشه Layers

2- انتخاب گزینه New

3- Shapefile را انتخاب کنید. …

4- یک نام دلخواه برای لایه نقطه ای (Catchment_Lable)

5- انتخاب ماهیت لایه مورد نظر

6- تعریف سیستم تصویر مناسب برای لایه مورد نظر. در کادر قسمت توضیحات (Description) سیستم تصویر انتخاب شده آورده شده است

7- گزینه OK را انتخاب کنید.

35

برای تهیه لایه خطی مربوط به مرز ( Boundary) حوضه آبخیز

8- کلیک راست در پوشه Layers

9- انتخاب گزینه New

10- Shapefile… را انتخاب کنید.

11- یک نام دلخواه برای لایه خطی (Catchment_Boundry)

12- انتخاب ماهیت لایه مورد نظر

13- تعریف سیستم تصویر مناسب برای لایه مورد نظر. در کادر قسمت توضیحات ) سیستم تصویر انتخاب شده آورده شده است

14- گزینه OK را انتخاب کنید.

هر دو لایه مورد نظر را در برنامه ArcMap باز کنید. محیط ویرایشگر را فعال کنید. وارد جدول لایه نقطه ای شوید و یه ستون با ماهیت نوشتاری ایجاد کنید. ( برای وارد کردن نام زیر حوضه ها )

36

1- آیکن Add Data را کلیک کنید. و دو لایه مورد نظر را به View برنامه اضافه کنید

2- دو لایه مورد نظر

3- کلیک راست بر روی لایه نقطه ای( Catchment_Lable )

4- انتخاب گزینه Open Attribute Table

5- گزینه Option را کلیک کنید.

6- برای اضافه کردن یک ستون به جدول Add Field.. را انتخاب کنید.

7- انتخاب یک نام مناسب برای ستون مورد نظر

8- ماهیت نوشتاری ( Text ) را برای این ستون انتخاب کنید

9- تعداد کارکتر هایی که در این جدول مجاز به تایپ کردن هستیم. ( عدد 20 قابل تغییر است. )

10- گزینه OK را انتخاب کنید.

11- همانگونه که ملاحظه می کنید، ستون Name جدول لایه Catchment_Lableاضافه شده است.

37

12- انتخاب منوی Editor از نوار ابزار Edior Toolbar

13- Start Editing به منظور شروع کردن فرآیند رقومی کردن

14- انتخاب لایه مورد نظر که قرار است تغییرات در آن صورت گیرد

نکته مهم در رقومی کردن لایه خطی که باید مد نظر قرار داد، این است که عارضه ای تبدیل به پلی گون می شود که به صورت خط بسته رقومی شده باشد. در زمان رقومی کردن هنگامی که دو سر پاره خط ( ابتدا و انتها ) به هم می رسند یا باید دستور (EndPoint ) یا Ctrl+F5دو سر پاره خط را به هم متصل کرد. پیشنهاد نویسنده این است که قبل از اینکه سایر واحد ها رقومی شود. لایه نقطه ای را در حالت ویرایش قرار داده و وسط واحد مورد نظر کلیک کرده و در جدول آن در ستون Nameنام واحد را تایپ کرد. در این خصوص دیدن فیلم آموزشی مربوط به این مبحث الزامی است.

38

برای سهولت در نمایش مرحله مورد نظر لایه رستری rectifyScan_bmp.tifرا با برداشتن تیک مارک از حالت نمایش خارج شده است.

1- نزدیک کردن دو سر پاره خط به هم

2- کلیک راست در زمان اتصال دو پاره خط و انتخاب گزینه Snap To Feature

3- انتخاب گزینه Endpoint

نویسنده: عباس گلی جیرنده

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *