روش تهیه DEM (مدل ارتفاعی رقومی) در آرک جی ای اس (ArcGIS) – بخش اول

مدل رقومی ارتفاعی یا Digital Elevation Model یک لایه رستری است که حاوی اطلاعات مختصات و رقوم ارتفاعی (X,Y,Z) برای هر مکان با یک اندازه سلولی مشخص می باشد DEM . دارای خصوصیات لایه TIN یا Triangulated Irregular Networks است، فقط روش محاسبه آن با TINمتفاوت است. هر دو لایه از لایه وکتوری منحنی های تراز تهیه می شوند.

اندازه شبکه سلولی داده رستری ( DEM یک لایه رستری است) به مقیاس نقشه ها مربوط می شود. در واقع این مقیاس است که تعیین کننده ابعاد پیکسل داده رستری است. به شکل و فرمول روبرو توجه کنید.

01 نمایش شبکه سلولی یک لایه رستری.

ایجاد مدل ارتفاعی رقومی

برای محاسبه لایه DEM می توان از دو روش استفاده کرد. روش اول تبدیل لایه TIN به لایه رستری DEM و روش دیگر با استفاده از لایه های وکتوری منحنی تراز و قله ها می باشد.

الف) تهیه DEM از TIN

همان گونه که ذکر شد TIN نیز همانند DEM یک مدل ارتفاعی است. واضح است که این دو لایه قابلیت تبدیل به یکدیگر را دارند. مسیر زیر به منظور تبدیل لایه TIN به DEM می باشد.

02 صدور فرمان به منظور تبدیل لایه TIN به DEM

  1. 3D Analyst را باز کنید
  2. گزینه Convert را انتخاب نمایید.
  3. فرمان TIN to Raster را به منظور تبدیل TIN به لایه رستری DEM صادر نمایید. این دستور علاوه بر امکان تبدیل TIN به DEMامکان محاسبه شیب و جهت شیب را نیز فراهم می آورد. کادر محاوره ای Convert TIN to Rasterباز می شود. در این کادر:
  4. لایه tin را انتخاب کنید.
  5. گزینه Elevation را از کادر کرکره ای Attribute انتخاب نمایید.
  6. Z factor را یک در نظر بگیرید
  7. ابعاد شبکه سلولی 5(با توجه به مقیاس) می باشد.
  8. نام و مسیر مناسب جهت ذخیره داده رستری DEM انتخاب گردد
  9. گزینه OK را کلیک کنید.

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *