ساخت توپولوژی در ArcGIS

امروزه اکثر نقشه های ورودی GIS در محیط نرم افزارهایی مانند CAD و سایر نرم افزارهای دیگر و یا در محیط Arc scan خود GIS ساخته می شوند. همان طور که میدانیم مراحل اولیه کار یعنی اسکن کردن و دیجیت کردن نقشه های کاغذی می باشد، بنابراین بخاطر دقت کم در این مراحل خصوصا هنگام دیجیت کردن نقشه دچار خطاهای بسیار زیادی می شود که حذف تک تک این خطاها نیازمند زمان بسیار زیاد و مقرون به صرفه نمی باشد. یکی از بهترین روشها برای حذف این خطاها اعمالی قوانیین توپولوژی می باشد که GIS بطور بسیار نیرومندی قادر به انجام این کار می باشد. در این پروژه توانایی های این ابزار برای خوانندگان عزیز مورد بحث قرار میگیرد.

تعریف توپولوژی:

توپولوژی به معنی مکان شناسی می باشد و عبارت است از مجموعه ای از قوانین و روابط مکانی بین داده ها و عوارضش که به منظور طراحی دقیق مدل ژئومتریک، بر اساسی انطباق هندسی عوارضری مورد استفاده قرار میگیرد.

مدل توپولوژی:

این مدل که ARC-NODE نیز نامیده می شود ارتباطات مکانی عوارضی را به چهار صورت زیر تشخیص داده و درون خود ثبت می نماید.

  • مجاورت (contiguity)
  • همسایگی (Adjacency)
  • شعاع (Proximity)
  • پیوستگی Connectivity)

ایجاد توپولوژی:

توپولوژی در محیط ArcCatalog و در زیر مجموعه Dataset ها شکل می گیرد.

نکته: توپولوژی تنها زمانی ساخته می شود که دیتاست مربوطه شامل چند Feature Dataset باشد.

برای ساخت توپولوژی در محیط ArcCatalog برروی یکی از درایوهایی که می خواهیم توپولوژی در آن ساخته شود راست کلیک کرده و گزینه New و سپس روی گزینه Personal Geodatabase کلیک می کنیم.

img 1 thumb ساخت توپولوژی در ArcGIS

بعد از ساخته شدن Geo database روی آن راست کلیک کرده، سپس روی گزینه New کلیک کرده و گزینه Feature Dataset را انتخاب می کنیم.

img 2 thumb ساخت توپولوژی در ArcGIS

پنجره ای به نام New Feature Dataset باز می شود، در این پنجره نامی را برای Dataset خود انتخاب می کنیم و سپس گزینه ی Next را می زنیم.

img 3 thumb ساخت توپولوژی در ArcGIS

در این مرحله برای Dataset مربوطه یک سیستم مختصات تعریف کرده و سپس گزینه Next را می زنیم.

img 4 thumb ساخت توپولوژی در ArcGIS

در این قسمت کاری انجام نمی دهیم یا به عبارتی Tolerance های تعریف شده را می پذیریم و گزینه Finish را می زنیم. بعد از اعمال این کارها Feature Dataset ما ساخته شده است.

img 5 thumb ساخت توپولوژی در ArcGIS

بعد از ساخت Dataset ها حال بر اساس عوارضی که داریم یعنی نقطه خط پلیگون برای هر کدام Feature Class می سازیم.

img 6 thumb ساخت توپولوژی در ArcGIS

در این قسمت نامی را برای Feature Class مربوطه انتخاب کرده و Type نوع عارضه را که می خواهیم برای آن Feature Class بسازیم (نقطه، خط پلیگون) انتخاب می کنیم و سپس گزینه Next را می زنیم.

img 7 thumb ساخت توپولوژی در ArcGIS

در این قسمت نوع Field را SHAPE انتخاب کرده و گزینه ی Einish را می زنیم بعد از انجام این مرحله Feature Class اما ساخته شده است اما این کار را بر حسب نیازمان میتوانیم برای هر سه نوع عارضه (نقطه خط پلیگون) به طور مجزا انجام دهیم.

img 8 thumb ساخت توپولوژی در ArcGIS

حال برروی Feature Dataset ها که قبلا ساخته بودیم راست کلیک می کنیم و گزینه New و سپس گزینه Topology را می زنیم.

img 9 thumb ساخت توپولوژی در ArcGIS

بعد از زدن گزینه ی Topology پنجره ای به نام New Topology گشوده می شود، با زدن Next به مرحله بعد می رویم.

img 10 thumb ساخت توپولوژی در ArcGIS

در این مرحله نامی برای Topology در نظر گرفته می شود و همچنین میزان Tolerance را مشخص می کنیم.

img 11 thumb ساخت توپولوژی در ArcGIS

در این قسمت عوارضی را که می خواهیم در توپولوژی شرکت دهیم انتخاب می کنیم مادر اینجا همه عوارض را شرکت داده ایم.

img 12 thumb ساخت توپولوژی در ArcGIS

در این مرحله عوارض را دسته بندی کرده و به هر کدام یک رتبه اختصاص می دهیم، انتخاب رتبه ها بر اساس اولویت های مورد نظر خودمان است.

img 13 thumb ساخت توپولوژی در ArcGIS

در این مرحله با زدن گزینه Add rule قوانین مربوط به هر عارضه را اضافه می کنیم.

img 14 thumb ساخت توپولوژی در ArcGIS

بعد از زدن گزینه ی Add Rule پنجره ای به همین نام بازی می شود که ما قوانین مربوط به هر عارضه را به طور جداگانه Add می کنیم و گزینه ی Next را می زنیم .

img 15 thumb ساخت توپولوژی در ArcGIS

در این مرحله می توانیم نوع قوانینی را که اضاف کرده ایم و میزان رتبه بندی و تلرانس را مشاهده کنیم. با زدن دکمه Finish توپولوژی ساخته می شود.

img 16 thumb ساخت توپولوژی در ArcGIS

نویسنده: لقمان پیرخضراییان

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پرسش پاسخ پزشکی مرکز مشاوره اروميه