سمبل دهی (Symbology) در نرم افزار ArcGIS – بخش پنجم

روش های طبقه بندی – ادامه

Charts : با این روش میتوان فیلدهای وارد شده برای نمادگذاری را بصورت نمودار نمایش داد. در این روش سه زیر منو به اسامی Pie ، Bar Column و Stacked موجود است که شرح هر کدام خواهد آمد.

Pie : با این گزینه میتوان شکل نمودار خروجی و نمایش مقادیر فیلدهای وارد شده را بصورت دایره ای تنظیم نمود.

41 thumb سمبل دهی (Symbology) در نرم افزار ArcGIS   بخش پنجم

Bar/Column : با این روش میتوان مقادیر وارد شده را به طور نمودار ستونی تنظیم و مشاهده کرد. برای ایجاد نمادهای نموداری، از بخش Field Selection فیلدهای مورد نظر را انتخاب نموده و با آیکون clip image002 thumb3 سمبل دهی (Symbology) در نرم افزار ArcGIS   بخش پنجم به کادر روبرویی انتقال دهید تا با Okکردن پنجره، ارزش فیلدها بصورت نمودار بر روی نقشه نمایش یابد. با فعال کردن گزینه Prevent Chart Overlap نیز میتوان از همپوشانی نمودارها جلوگیری کرد و همچنین درون پنجره Properties نیز میتوان تنظیماتی از قبیل اندازه، نوع نمودارها و نمایش سه بعدی آنها را تنظیم نمود.

42 thumb سمبل دهی (Symbology) در نرم افزار ArcGIS   بخش پنجم

و در نهایت با کلیک بر روی آیکون clip image004 thumb1 سمبل دهی (Symbology) در نرم افزار ArcGIS   بخش پنجم نیز میتوان در پنجره باز شده شروطی –دستوراتی- را جهت عدم نمایش عوارض با ارزشهای خاص، صادر کرده و اعمال نمود تا عوارض دارای ارزش مورد نظر ما درون نقشه نمایش داده نشود.

43 thumb سمبل دهی (Symbology) در نرم افزار ArcGIS   بخش پنجم

به طور مثال، با اعمال دستور (Populati_2″ < 20000) در پنجره مربوطه لایه Shahrestan شهر سرعین که جمعیتی کمتر از 27777 نفر دارد درون نقشه نمایش نمییابد.

Stacked : از آنجا که کلمه Stacked به مفهوم انباشتن است، نمودار حاصل از این روش نیز به حالت انباشته و روی هم، فقط در یک ستون نمایش مییابد.

44 thumb سمبل دهی (Symbology) در نرم افزار ArcGIS   بخش پنجم

Multiple Attributes : در این روش فقط یک زیر منو با نام Quantity by Category موجود میباشد که جهت تلفیق دو روش Category و Quantity بکار میرود. به منظور شروع کار فیلدی را در بخش Value Fields جهت کلاسه بندی بصورت ترکیب رنگی معرفی نموده و بر روی آیکون clip image006 thumb1 سمبل دهی (Symbology) در نرم افزار ArcGIS   بخش پنجم کلیک کنید. و برای نمادگذاری نقطه ای نیز آیکون clip image008 thumb1 سمبل دهی (Symbology) در نرم افزار ArcGIS   بخش پنجم را کلیک نمایید و در پنجره باز شده فیلد مورد نظر خود را انتخاب و با اعمال تنظیمات دلخواه پنجره را Ok نمایید تا نمادگذاری صورت گیرد.

45 thumb سمبل دهی (Symbology) در نرم افزار ArcGIS   بخش پنجم

 

منبع: کتاب “آموزش مقدماتی و کاربردی نرم افزار ArcGIS 10.1″، ابراهیم فیروزی

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پرسش پاسخ پزشکی مرکز مشاوره اروميه