سمبولوژی (Symbology) در نرم افزار ArcGIS – بخش چهارم

روش های طبقه بندی

Manual : با انتخاب این روش، کاربران به منظور طبقه بندی دستی نقشه ها قادر خواهند بود ارزشهای مورد نظر خود را در قسمت Break Values با کلیک بر روی ارزشها و تایپ ارقام وارد نمایند. و یا به کمک نشانگر ماوس خطوط آبی رنگ موجود در کادر Columns که نمایانگر طبقات نقشه ها میباشد را جهت کلاسبندی آنها جا بجا کنند. توجه داشته باشید که در این روش نباید ارزش طبقه اول را کمتر از مقدار کمینه موجود در کادر Classification Statistics وارد کنید.

Equal Interval : با استفاده از این روش میتوان طبقاتی با فواصل مساوی داشت. یعنی اگر کلاسه اول 9تا 3 باشد کلاسه دوم نیز 3 تا 5 خواهد بود و در نهایت مشاهده میشود که فاصله طبقات بصورت مساوی توزیع یافته اند.

Defined Interval : در این روش کلاسه بندی نقشه ها بر اساس فواصلی معین و مشخص صورت خواهد گرفت یعنی کاربر میتواند با وارد کردن مقداری معین در بخش Interval size فواصل بین طبقات را به دلخواه تعیین نماید.

Quantile : در روش نیز فواصل روی محور X و طبقهبندی روی محور Y تعریف میشوند.

Graduated Symbol : در این روش طبقه بندی، مقادیر فیلد ارزش وارد شده، بصورت نمادهای نقطه ای و به طور تصاعدی نمایش مییابد. یعنی فرضاً اگر فیلد ارزش وارد شده به منظور کلاسه بندی نقشه، فیلد جمعیت باشد، شهرستانهای دارای جمعیت بیشتر با نمادهای بزرگتر و شهرستانهای با آمار جمعیتی کمتر با نمادهای کوچکتر به نمایش در خواهد آمد. در این روش میتوان از بخش Symbol size from رنج اندازهای را برای طبقات تعیین نمود. و همچنین از کادرهای Template و Background نیز میتوان به ترتیب نوع نماد نقطه ای و رنگ پس زمینه نقشه را انتخاب کرد.

39

Proportional : این روش نمادگذاری در واقع نمادگذاری تناسبی و نسبی نامیده میشود و روش کار به این صورت است که کاربر فیلدی را به عنوان فیلد ارزش جهت کلاسه بندی و نمادگذاری نقشه معرفی میکند و نرم افزار نیز به تناسب مقادیر مندرج در آن فیلدها و بر اساس واحد مشخص شده جهت ترسیم، نمادهایی با مساحتهای متفاوت ایجاد میکند. برای تعیین واحد ترسیم نمادها میتوان یکی از نمادها را از بخش Unit انتخاب نمود. و همچنین از کادر Symbol نیز میتوان رنگ و دایرهای یا مربع شکل بودن نمادها را تعیین کرد. از بخش Outline نیز میتوان رنگ و پهنای خطوط حواشی نمادها را مشخص نمود.

39_2

Dot density : این روش به منظور نمایش نقطه ای تراکم بکار میرود. بدین صورت که کاربران در پنجره مربوطه، از کادر Field Selection فیلد مورد نظر خود را انتخاب کرده و با آیکون clip_image002 به کادر روبرویی منتقل میکنند تا نرم افزار با در نظر گرفتن سایر تنظیمات اعمال شده به نمایش تراکم نقطه ای نقشه ها بپردازد. برای تغییر اندازه و شکل نماد بر روی نماد موجود دوبل کلیک کرده و در پنجره باز شده تنظیمات مورد نظر را اعمال نمایید. همچنین اندازه و ارزش نقاط در کادر Densities و به ترتیب از بخشهای Dot size و Dot Value قابل تغییر است. عدد مقابل عبارت Dot Value بیانگر این مطلب است که هر نقطه نمایشگر 2877 نفر میباشد که قابل تغییر است.

40

منبع: کتاب “آموزش مقدماتی و کاربردی نرم افزار ArcGIS 10.1″، ابراهیم فیروزی

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *