طبقه بندی و نمایش اطلاعات در GIS – بخش دوم (روش QUANTITIES)

روش QUANTITIES :

این روش مختص فیلدهای عددی است. در این روش امکان طبقه بندی مقادیر عددی موجود در یک فیلد مانند مساحت و یا شیب به روشهای مختلف وجود دارد.

این روش شامل موارد زیر است:

– GRADUATED COLORS :

در این روش عوارض موجود دریک لایه براساس فیلد عددی طبقه بندی شده و به وسیله دامنه ای از رنگها نمایش داده می شود. روش پیش فرض در طبقه بندی روش natural breaks یا الگوریتم jenks می باشد که در ادامه توضیح داده می شود. برای استفاده از این روش به ترتیب زیر عمل می شود:

در قسمت value فیلد عددی مورد نظر را انتخاب کنید.

گزینه normalization برای نرمال کردن مقادیر فیلد عددی نسبت به فیلد عددی دیگر به کار می رود . به عنوان مثال اگر value field شما جمعیت باشد و بخواهید میزان جمعیت در واحد سطح طبقه بندی شود در قسمت normalization از فیلدمساحت استفاده کنید.

با فشردن دکمه classify پنجره classification باز می شود که می توانید تنظیمات مربوط به طبقه بندی را انجام دهید. در این پنجره محاسبات آماری مربوط به فیلد عددی مورد نظر نمایش داده شده است که می تواند شما را برای تنظیمات طبقه بندی کمک نماید.

در قسمت method روشهای مختلف طبقه بندی به شرح زیر وجود دارد:

– روش natural breaks :

این نوع طبقه بندی بر اساس توزیع نرمال داده های می باشد و نقاط عطف داده ها مرز بین طبقات را مشخص می نماید .

روش :manual

در این روش امکان تعریف فواصل طبقات به صورت دستی وجود دارد. برای این منظور در قسمت break values می توانید مقادیر را به طور دلخواه تغییر دهید و یا می توانید ستونهای موجود در نمودار را جابجا کنید.

روش : equal interval

در این روش بر اساس تعداد طبقات مشخص شده، داده ها با فواصل یکسان طبقه بندی می گردد.

روش :defined interval

در این حالت فاصله طبقات توسط کاربر تعریف شده و نرم افزار تعداد طبقات را محاسبه می کند.

روش :quantile

این روش برای داده هایی که توزیع خطی دارند مناسب می باشد در این روش کلاسها دارای تعداد عوارض مساوی هستند.

روش:standard deviation

در این روش طبقه بندی بر اساس میزان نوسان مقادیر نسبت به میانگین انجام می گیرد.

– GRADUATED SYMBOLS :

این روش شبیه به روش GRADUATED COLOR می باشد با این تفاوت که به جای رنگ تدریجی از سیمبولهایی با تغییر تدریجی در اندازه استفاده می شود.

روش :PROPORTIONAL SYMBOLS

در این روش ، مقادیر فیلد عددی به وسیله دوایر و مربعهایی که ابعاد آنها تابع مقدار عددی فیلد مورد نظر است نمایش داده می شود.

– DOT DENSITY:

این روش برای ایجاد نقشه های تراکمی بر اساس نقاط استفاده می شود.

در قسمت FIELD SELECTION فیلد و یا فیلدهای مورد نظر را انتخاب کنید به طوری که این فیلدها به سمت راست منتقل شود. که در این قسمت با کلیک کردن بر روی نماد قادر خواهید بود آن را تغییر دهید.

روش CHART

در این روش برای نمایش اطلاعات از نمودار های مختلف استفاده می شود. سه روش به شرح زیر در این طبقه بندی وجود دارد:

– PIE

این روش برای تهیه نقشه نمودار دایره ای استفاده می شود. در روی این نقشه ها ، پراکندگی چندین موضوع را در مقایسه با هم می توانیم نمایش دهیم.

– BAR/COLUMN و STACKED

در این دو روش مقادیر فیلد انتخاب شده بر اساس نمودار ستونی نمایش داده می شوند.

روش MULTIPLE ATTRIBUTE

این روش دارای یک زیر مجموعه به نام QUANTITY BY CATEGORY می باشد. این روش برای نمایش چند فیلد با نمادهای مقایسه ای به کار می رود. می توان گفت که این روش تلفیقی از دو روش CATEGORIES و QUANTITIESمی باشد.

در قسمت VALUE FIELDS فیلد و یا فیلدهای مورد نظر را انتخاب کنید و در قسمت VARIATION BY با استفاده از گزینه های COLOR RAMP و SYMBOL SIZE می توانید رنگ ویا نماد فیلدی را مایلید با نماد و یا رنگ متفاوت نمایش داده شود انتخاب کنید.

نویسنده: حمیدرضا ضیایی

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *