پردازش حوزه های آبخیز با ArcHydro – بخش پنجم

5- Longest Flow Path USGS Method

این تابع مسیر جریان را در حوزه های آبخیز انتخاب شده بر اساس روش USGS شناسایی و محاسبه طولانیترین می کند. در صورتی که حوزه ای انتخاب نشده باشد طولانی ترین مسیر جریان برای تمامی حوزه ها محاسبه خواهد شد.

  • تعدادی از حوزه های آبخیز را از کلاس عارضه Catchment انتخاب کنید
  • Select Watershed Processing | Longest Flow Path USGS Method

76

در پنجره باز شده لایه های ورودی را مطابق شکل زیر تکمیل کنید و کلید OK را کلیک کنید. لایه خروجی یک کلاس عارضه خطی با نام پیش فرض LongestFlowPath خواهد بود.

77

78

در صورتی که پیغام زیر ظاهر شد همانند مرحله قبل گزینه yes را انتخاب کنید.

79

6- Longest Flow Path for Watersheds

80

7- Longest Flow Path for Subwatersheds

81

8- Flow Path Parameters

این تابع طولانیترین مسیر جریان را بر حسب مایل ، شیب و شیب ١٠ تا ٨۵ درصد را بر حسب فوت بر مایل محاسبه می کند. مقادی محاسبه شده در جدول توصیفات کلاس عارضه LongestFlowPath ذخیره می شوند.

Select Watershed Processing | Flow Path Parameters

82

در پنجره باز شده لایه های ورودی را مطابق شکل زیر تکمیل کرده و ok را کلیک کنید.

83

پارامترهای محاسبه شده در جدول توصیفات کلاس عارضه LongestFlowPath همانند شکل زیر ذخیره خواهند شد.

84

نویسنده: عباس بیگی

ترتیبی که سایت تخصصی جی.آی.اس برای مطالعه سری آرک هیدرو (ArcHydro) پیشنهاد می کند:

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *