پردازش حوزه های آبخیز با ArcHydro – بخش پنجم

5- Longest Flow Path USGS Method

این تابع مسیر جریان را در حوزه های آبخیز انتخاب شده بر اساس روش USGS شناسایی و محاسبه طولانیترین می کند. در صورتی که حوزه ای انتخاب نشده باشد طولانی ترین مسیر جریان برای تمامی حوزه ها محاسبه خواهد شد.

 • تعدادی از حوزه های آبخیز را از کلاس عارضه Catchment انتخاب کنید
 • Select Watershed Processing | Longest Flow Path USGS Method

76 thumb پردازش حوزه های آبخیز با ArcHydro  بخش پنجم

در پنجره باز شده لایه های ورودی را مطابق شکل زیر تکمیل کنید و کلید OK را کلیک کنید. لایه خروجی یک کلاس عارضه خطی با نام پیش فرض LongestFlowPath خواهد بود.

77 thumb پردازش حوزه های آبخیز با ArcHydro  بخش پنجم

78 thumb پردازش حوزه های آبخیز با ArcHydro  بخش پنجم

در صورتی که پیغام زیر ظاهر شد همانند مرحله قبل گزینه yes را انتخاب کنید.

79 thumb پردازش حوزه های آبخیز با ArcHydro  بخش پنجم

6- Longest Flow Path for Watersheds

80 thumb پردازش حوزه های آبخیز با ArcHydro  بخش پنجم

7- Longest Flow Path for Subwatersheds

81 thumb پردازش حوزه های آبخیز با ArcHydro  بخش پنجم

8- Flow Path Parameters

این تابع طولانیترین مسیر جریان را بر حسب مایل ، شیب و شیب ١٠ تا ٨۵ درصد را بر حسب فوت بر مایل محاسبه می کند. مقادی محاسبه شده در جدول توصیفات کلاس عارضه LongestFlowPath ذخیره می شوند.

Select Watershed Processing | Flow Path Parameters

82 thumb پردازش حوزه های آبخیز با ArcHydro  بخش پنجم

در پنجره باز شده لایه های ورودی را مطابق شکل زیر تکمیل کرده و ok را کلیک کنید.

83 thumb پردازش حوزه های آبخیز با ArcHydro  بخش پنجم

پارامترهای محاسبه شده در جدول توصیفات کلاس عارضه LongestFlowPath همانند شکل زیر ذخیره خواهند شد.

84 thumb پردازش حوزه های آبخیز با ArcHydro  بخش پنجم

نویسنده: عباس بیگی

ترتیبی که سایت تخصصی جی.آی.اس برای مطالعه سری آرک هیدرو (ArcHydro) پیشنهاد می کند:

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پرسش پاسخ پزشکی مرکز مشاوره اروميه