پیش پردازش در آرک هیدرو Arc Hydro Tools – بخش نهم

16. Slope greater than 30 and facing North

این تابع یک لایه رستر از تمام سلولھایی که شیب آنھا بزرگتر از ٣٠ درصد و رو به شمال ھستند ایجاد می کند. این سلولھا دارای ارزش ١ و سلولھایی که مشخصات فوق را ندارند با ارزش ٠ مشخص می شوند.

Terrain Preprocessing > Slope greater than 30 and facing North

46

در پنجره باز شده لایه ھای ورودی را مطابق شکل تنظیم کنید. لایه خروجی یک لایه رستر با نام پیش فرض WshSlopeGE30N خواھد بود.

47

17. Weighted Flow Accumulation

این تابع یک لایه تراکم جریان وزنی رستری ایجاد می کند. ھر سلول در لایه ایجاد شده حاوی مجموع ارزشھای ھمه سلولھای بالادست لایه وزنی وارد شده می باشد.

Terrain Preprocessing > Weighted Flow Accumulation

48

در پنجره باز شده در قسمت Flow Direction Grid لایه ایجاد شده Fdr را قرار دھید. در قسمت Weight Grid لایه ای را که محتوی ارزشھایی است که شما قصد جمع کردن آنھا را دارید ( به طور مثال یک لایه رستر از دبی شامل دبی در ھر سلول – این لایه را می توان با ضرب یک لایه رستری ضریب روان آب در یک لایه رستری از بارش بدست آورد. ) وارد کنید. لایه خروجی یک لایه رستری با نام پیش فرض WeightedFac می باشد.

49

نویسنده: عباس بیگی

ترتیبی که سایت تخصصی جی.آی.اس برای مطالعه سری آرک هیدرو (ArcHydro) پیشنهاد می کند:

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *