پیش پردازش در آرک هیدرو Arc Hydro Tools – بخش هشتم

14. Slope

این تابع لایه رستری شیب- به درصد – را برای DEM ورودی ایجاد می کند.

Terrain Preprocessing > Slope

42 thumb پیش پردازش در آرک هیدرو Arc Hydro Tools   بخش هشتم

در پنجره باز شده لایه ورودی را مطابق شکل بر روی RawDEM- لایه DEM اولیه – قرار دھید. لایه خروجی لایه رستری شیب برای DEM مذکور با نام پیش فرض WshSlope می باشد.

43 thumb پیش پردازش در آرک هیدرو Arc Hydro Tools   بخش هشتم

15. Slope greater than 30

این تابع لایه ای رستری از سلولھایی که شیب بزرگتر از ٣٠ درصد دارند ایجاد می کند. این سلولھا دارای ارزش ١ و سلولھای دیگر، یعنی سلولھایی که دارای شیب کمتر از ٣٠ درصد ھستند ، دارای ارزش ٠ خواھند بود.

Terrain Preprocessing > Slope greater than 30

44 thumb پیش پردازش در آرک هیدرو Arc Hydro Tools   بخش هشتم

لایه ورودی را مطابق شکل زیر بر روی WshSlope قرار دھید. لایه خروجی شیبھای بزرگتر از ٣٠ درصد با فرمت رستر با نام پیش فرض WshSlopeGE30 می باشد.

45 thumb پیش پردازش در آرک هیدرو Arc Hydro Tools   بخش هشتم

نویسنده: عباس بیگی

ترتیبی که سایت تخصصی جی.آی.اس برای مطالعه سری آرک هیدرو (ArcHydro) پیشنهاد می کند:

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پرسش پاسخ پزشکی مرکز مشاوره اروميه