پیش پردازش در آرک هیدرو Arc Hydro Tools – بخش چهارم

6. Stream Segmentation

این تابع یک رستر از قطعات شبکه هیدروگرافی ایجاد می کند که هر کدام از قطعات در لایه تولید شده دارای یک شناسه منحصر به فرد خواهند بود. هر کدام از قطعات ممکن است قطعه انتهایی باشند یا اینکه به صورت قطعه ای بین دو قطعه باشند. همه سلولها در یک قطعه خاص دارای کدهای مشابه هستند که فقط مختص قطعه مورد نظر است.

Terrain Preprocessing > Stream Segmentation

18

پنجره باز شده را مطابق شکل تنظیم کنید. لایه خروجی یک لایه رستر با نام پیش فرض Lnkخواهد بود.

19

7. Catchment Grid Delineation

این تابع شبکه ای ایجاد می کند که به هر سلول یک ارزش (grid code )برای تعیین تعلق هر سلول به یک حوزه آبخیز اختصاص داده می شود. ارزشها مشابه با ارزشهای اختصاص داده شده در stream segment (در مراحل قبل ایجاد شد) می باشند که محدوده این آبراهه ها در link grid تعییین شد .

Terrain Preprocessing > Catchment Grid Delineation

20

پنجره باز شده را مطابق شکل زیر تنظیم کنید. لایه خروجی لایه رستری از حوزه های آبخیز با نام پیش فرض «cat » می باشد.

21

پس از تنظیم پنجره فوق ok را کلیک کنید تا لایه ایجاد شده به ArcMap اضافه شود.

 

نویسنده: عباس بیگی

ترتیبی که سایت تخصصی جی.آی.اس برای مطالعه سری آرک هیدرو (ArcHydro) پیشنهاد می کند:

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *