پیش پردازش در آرک هیدرو ArcHydro Tools – بخش دوم

2. Fill Sinks

این تابع چاله های موجود در شبکه رستری را پر میکند. اگر یک سلول بوسیله سلولهایی با ارتفاع بزرگتر احاطه شده باشد ، آب در این سلول محصور شده و نمی تواند جریان پیدا کند. تابع Fill Sinks ارزشهای ارتفاعی را برای از بین بردن این چاله ها اصلاح می کند.

Terrain Preprocessing > Fill Sinks

09

در پنجره باز شده DEM ورودی را مشخص کنید AgreeDEM ) . یا DEM اولیه) خروجی تابع لایه Hydro DEM با نام پیش فرض Fil است.

10

3. Flow Direction

این تابع جهت جریان را برای یک شبکه رستری محاسبه می کند. ارزشهای سلولهای flow direction نشان دهنده جهت کاهش شیب از این سلولهاست.

Terrain Preprocessing > Flow Direction

11

در پنجره باز شده لایه ورودی را برای Hydro DEM لایه رستری Filکه در مرحله قبل تولید شد قرار دهید. خروجی این تابع لایه ای رستری با نام پیش فرض Fdr می باشد.

12

نویسنده: عباس بیگی

ترتیبی که سایت تخصصی جی.آی.اس برای مطالعه سری آرک هیدرو (ArcHydro) پیشنهاد می کند:

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *