پیش پردازش در آرک هیدرو ArcHydro Tools – بخش سوم

4. Flow Accumulation

این تابع تراکم جریان را محاسبه می کند که محتوی انباشت ارقام قسمت سراب سلولها ، برای هر سلول در لایه رستر ورودی می باشد.

Terrain Preprocessing > Flow Accumulation

13

در پنجره باز شده در قسمت Flow Direction Grid لایه رستری Fdr که در مرحله قبل تولید شد را قرار دهید. خروجی این تابع لایه رستری تراکم جریان با نام پیش فرض Facمی باشد.

14

5. Stream Definition

این تابع یک لایه رستر از شبکه آبراهه ای تولید می کند. در هنگام تولید این لایه آستانه ای تعیین می شود که سلولهایی که در لایه ورودی تراکم جریان «Fac» دارای ارزش بزرگتر از این آستانه باشند در لایه خروجی دارای ارزش 1 و نشان دهنده شبکه هیدروگرافی خواهند بود.

Terrain Preprocessing > Stream Definition

15

در پنجره باز شده لایه ورودی را برای Flow Accumulation Grid لایه رستری «Fac» ایجاد شده در مرحله قبل قرار دهید. لایه خروجی یک لایه رستری از شبکه آبراهه ای با نام Str می باشد.

16

پس از زدن کلید ok در پنجره فوق پنجره دیگری باز می شود که مقدار آستانه برای مشخص نمودن آبراهه ها در این قسمت وارد می شود. مقادیر پیش فرضی برای آستانه مشاهده می شود. این آستانه نشاندهنده ١% ماکزیمم تراکم جریان می باشد. این مقدار مطلوب برای تعیین شبکه آبراهه ای است. هر چند هر ارزش دیگری برای آستانه ای می تواند انتخاب شود. آستانه های کمتر شبکه هیدروگرافی متراکمتر و متعاقباً حوزه های آبخبز بیشتری را مشخص می کند.

17

پس از تعیین آستانه و زدن کلید ok لایه رستری تولید شده شبکه هیدروگرافی به داده های موجود در جدول محتویات ArcMap اضافه خواهد شد.

نویسنده: عباس بیگی

ترتیبی که سایت تخصصی جی.آی.اس برای مطالعه سری آرک هیدرو (ArcHydro) پیشنهاد می کند:

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *