پیش پردازش در آرک هیدرو ArcHydro Tools – بخش سوم

4. Flow Accumulation

این تابع تراکم جریان را محاسبه می کند که محتوی انباشت ارقام قسمت سراب سلولها ، برای هر سلول در لایه رستر ورودی می باشد.

Terrain Preprocessing > Flow Accumulation

13 thumb2 پیش پردازش در آرک هیدرو ArcHydro Tools   بخش سوم

در پنجره باز شده در قسمت Flow Direction Grid لایه رستری Fdr که در مرحله قبل تولید شد را قرار دهید. خروجی این تابع لایه رستری تراکم جریان با نام پیش فرض Facمی باشد.

14 thumb1 پیش پردازش در آرک هیدرو ArcHydro Tools   بخش سوم

5. Stream Definition

این تابع یک لایه رستر از شبکه آبراهه ای تولید می کند. در هنگام تولید این لایه آستانه ای تعیین می شود که سلولهایی که در لایه ورودی تراکم جریان «Fac» دارای ارزش بزرگتر از این آستانه باشند در لایه خروجی دارای ارزش 1 و نشان دهنده شبکه هیدروگرافی خواهند بود.

Terrain Preprocessing > Stream Definition

15 thumb2 پیش پردازش در آرک هیدرو ArcHydro Tools   بخش سوم

در پنجره باز شده لایه ورودی را برای Flow Accumulation Grid لایه رستری «Fac» ایجاد شده در مرحله قبل قرار دهید. لایه خروجی یک لایه رستری از شبکه آبراهه ای با نام Str می باشد.

16 thumb2 پیش پردازش در آرک هیدرو ArcHydro Tools   بخش سوم

پس از زدن کلید ok در پنجره فوق پنجره دیگری باز می شود که مقدار آستانه برای مشخص نمودن آبراهه ها در این قسمت وارد می شود. مقادیر پیش فرضی برای آستانه مشاهده می شود. این آستانه نشاندهنده ١% ماکزیمم تراکم جریان می باشد. این مقدار مطلوب برای تعیین شبکه آبراهه ای است. هر چند هر ارزش دیگری برای آستانه ای می تواند انتخاب شود. آستانه های کمتر شبکه هیدروگرافی متراکمتر و متعاقباً حوزه های آبخبز بیشتری را مشخص می کند.

17 thumb2 پیش پردازش در آرک هیدرو ArcHydro Tools   بخش سوم

پس از تعیین آستانه و زدن کلید ok لایه رستری تولید شده شبکه هیدروگرافی به داده های موجود در جدول محتویات ArcMap اضافه خواهد شد.

نویسنده: عباس بیگی

ترتیبی که سایت تخصصی جی.آی.اس برای مطالعه سری آرک هیدرو (ArcHydro) پیشنهاد می کند:

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پرسش پاسخ پزشکی مرکز مشاوره اروميه