پیش پردازش در آرک هیدرو ArcHydro Tools – بخش ششم

10. Adjoint Catchment Processing

این تابع مجموع حوزه ھای آبخیز سراب را از لایه پلیگونی Catchment تولید می کند. برای ھر حوزه آبخیزی که آبخیز بالادست نداشته باشد ، یک پلیگون حول سطح بالادست ( سراب) آبراھه بر طبق نقطه خروجی ساخته شده و در یک کلاس عارضه با نام « Adjoint Catchment» ذخیره می شود.

Terrain Preprocessing > Adjoint Catchment Processing

28

پنجره باز شده را مطابق شکل کامل کنید. لایه خروجی یک کلاس عارضه پلیگونی با نام «Adjoint Catchment » می باشد.

29

پس از اضافه شده کلاس عارضه جدید به جدول محتویات در ArcMap جدول توصیفات آن را باز کنید HydroID شناسه AdjointCatchment و GridID GridID آبخیز پایین دست AdjointCatchment می باشد.

30

جدول توصیفات لایه Catchment را باز کنید. پردازش AdjointCatchment به فیلد NextDownID که حاوی HydroID آبخیز پایین دست است اضافه شده است. ( در صورتی که سطح آبخیزی در پایین دست وجود نداشته باشد به آن رقم -1 اختصاص داده می شود.

31

جدول توصیفات لایه DrainageLine را باز کنید. پردازش AdjointCatchment به فیلد DrainID که حاوی HydroID سطوح آبخیز متناظر با خطوط آبراھه ای است افزوده شده است.

32

11. Drainage Point Processing

به وسیله این تابع نقاط مشترک بین آبراھه ھا و سطوح آبخیز قابل استخراج می باشد.

Terrain Preprocessing > Drainage Point Processing

33

لایه ھای ورودی را مطابق با شکل زیر تنظیم کنید. لایه خروجی یک کلاس عارضه نقطه ای با نام پیش فرض DrainagePoint می باشد.

34

جدول توصیفات لایه جدید «DrainagePoint » را باز کنید HydroID شناسه منحصر به فرد در geodatabase می باشد GridID . ارزش آبراھه موجود در ھر سطح آبخیز واقع در لایه رستر catchment grid است DrainID، HydroID سطح آبخیز متناظر می باشد.

35

نویسنده: عباس بیگی

ترتیبی که سایت تخصصی جی.آی.اس برای مطالعه سری آرک هیدرو (ArcHydro) پیشنهاد می کند:

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *