پیش پردازش در آرک هیدرو ArcHydro Tools – بخش پنجم

8. Catchment Polygon Processing

این تابع لایه رستری تولید شده در مرحله قبل «cat » را به عارضه پلیگونی تبدیل می کند .

Terrain Preprocessing > Catchment Polygon Processing

22

پنجره باز شده را مطابق شکل تنظیم کنید. لایه خروجی یک لایه وکتوری پلیگونی با نام پیش فرض « catchment » می باشد.

23

جدول توصیفات لایه catchment را باز کنید. فیلد GridID حاوی ارزشی برای شبکه آبخیز (Catchment Grid )دارای ارزشھای مشترک می باشد HydroID یک شناسه منحصر به فرد برای شناسایی عو ارض درgeodatabase می باشد.

24

9. Drainage Line Processing

این تابع لایه رستری Link grid را که در مراحل قبل تولید شد به یک کلاس عارضه خطی تبدیل می کند. ھر خط -آبراھه- در کلاس عارضه تولید شده حاوی یک شناسه از حوزه آبخیزی که در آن قرار دارد می باشد.

Terrain Preprocessing > Drainage Line Processing

25

پنجره باز شده را مطابق شکل تنظیم کنید. لایه خروجی یک لایه وکتوری خطی با نام پیش فرض « Drainage Line » میباشد.

توجه کنید که در ھر مرحله از لایه ھای تولید شده از مراحل قبل استفاده می شود بنابراین کلیه مراحل باید به ترتیب انجام شوند. ھمچنین نامھای پیش فرض قابل تغییر می باشند ولی برای جلوگیری از سردر گمی برای یافتن لایه ھای مورد نیاز در ھر مرحله بھتر است از اسامی پیش فرض استفاده شود.

26

پس از افزوده شدن لایه خطی جدید به ArcMap جدول توصیفات آن را باز کنید. فیلد GridID حاوی HydroID حوزه آبخیز متناظر است NextDownID حاوی HydroID برای آبراھه بعدی که در پایاب آبراھه مورد نظر قرار دارد می باشد. در صورتی که آبراھه ای در پایین دست نباشد در این فیلد مقدار -1 درج می شود.

27

نویسنده: عباس بیگی

ترتیبی که سایت تخصصی جی.آی.اس برای مطالعه سری آرک هیدرو (ArcHydro) پیشنهاد می کند:

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *