جستجو و بازیابی اطلاعات در ArcGIS

جستجو و بازیابی اطلاعات از جمله قابلیتهایی است که به کاربر این امکان را می دهد تا اطلاعات مورد نظر خود را از روشهای مختلف جستجو نماید. از جمله این روشها انتخاب به وسیله اطلاعات توصیفی و جستجوی شرطی و همچنین انتخاب عوارض با استفاده از موقعیت آنها می باشد. انتخاب کاربریهای مسکونی با مساحت کمتر از ۲۰۰ متر نمونه ای از مورد اول و یافتن چاههای آبی که در محدوده ۵۰۰ متری از رودخانه قرار دارند از مورد دوم می توان نام برد.

جستجوی شرطی :(Query)

به منظور جستجوی شرطی و یافتن اطلاعات مورد نظر به شرح زیر عمل کنید:

  • جدول لایه اطلاعاتی مورد نظر را باز کنید
  • در پایین جدول options را کلیک و گزینه select by attributes را انتخاب کنید.

همانطور که می بینید پنجره باز شده دارای قسمتهای مختلفی می باشد. در قسمت method روش انتخاب اطلاعات مشاهده می شود. درقسمت بالا فیلدهای جدول . در قسمت میانی تعدادی عملگر که عمدتا عملگرهای ریاضی و منطقی می باشد دیده می شود.

  • در قسمت پایین پنجره فضایی جهت نوشتن شرط مورد نظر با استفاده از sql وجود دارد.
  • با کلیک کردن بر روی گزینه get unique value مقادیر فیلد مورد نظر را می توانید ببینید.

فرض کنید در نقشه کاربری می خواهید پلیگونهای با مساحت بیشتر از ۳۰۰ متر را مشخص کنید.

  • برای این منظور در فیلد area دو بار کلیک کنید تا به پایین منتقل شود. سپس عملگر بزرگتر را انتخاب و عدد ۳۰۰ را تایپ کنید.
  • Apply کنید و در جدول و همچنین در نقشه اطلاعات مورد نظر را مشاهده کنید.

عملگرهای OR : اجتماع دو مجموعه . به عنوان مثال کاربریهایی که کشاورزی بوده و یا مساحت بیش از ۱۰۰۰ متر دارند.

LANDUSE =AGR OR AREA>۱۰۰۰

عملگر AND : اشتراک دومجموعه. به عنوان مثال کاربریهایی که کشاورزی بوده و مساحت بیش از ۱۰۰۰ متردارند

LANDUSE =AGR AND AREA>۱۰۰۰

NOT : اطلاعاتی را دارای شرط مورد نظر نباشد را انتخاب می کند. به عنوان مثال کاربریهایی که کشاورزی نباشد.

NOT LANDUSE=AGR

از جمله کاربردهای LIKE و % : را می توان به عنوان مثال انتخاب کاربریهایی که حرف اول آن R باشد که به شرح زیر قابل انجام است.

LANDUSE LIKE ‘R%’

همچنین از _ برای نمایش یک کاراکتر به جای % که به جای چند کاراکتر به کار می رود استفاده کرد.

IS : به منظور انتخاب ارزش NULL به کار می رود.

با استفاده از عملگرهای مذکور می توان ترکیبهای شرطی مختلفی را به منظور انتخاب اطلاعات مورد نظر به کار گرفت.

01 thumb جستجو و بازیابی اطلاعات در ArcGIS

02 thumb جستجو و بازیابی اطلاعات در ArcGIS

نویسنده: حمیدرضا ضیایی (موسسه علمی آموزشی سامانه گستر کاوشگران)

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *