نرم افزار ILWIS در حوزه جی.آی.اس و سنجش از دور

در سال 1998، ITC (International Institute for Aerospace Survey and Earth Science) نسخه 1.0 تحت داس ILWIS (Integrated Land and Water Information System) را منتشر ساخت که از نسخه 2 به بعد تحت سیستم عامل ویندوز توسعه یافت. در جولای سال 2007 نسخه 3.4 این نرم افزار تحت مجوز GPL انتشار پیدا کرد که از آن هنگام توسط سازمان متن باز 52North نگهداری و توسعه می یابد. هرچند در ابتدا توسط Microsoft Visual C++ نوشته شده ولی در جهت گیری آینده به سمت استفاده ازکامپایلر gcc (GNU Compiler Collection) پیش می رود.

 

جدول زیر عملکرد این نرم افزار را خلاصه می کند.

عملکرد نرم افزار ILWIS

طبقه تابع
اشیاء اصلی Data objects: Raster map, Polygon map, Segment map (line), Point map, (Attribute) Table, Column,

Container objects: Map list, Object collection, Map view, Layout, Annotation Text, Graph,

Service objects: Domain, Representation, Georeference, Coordinate system

Special objects: Histogram, Sample set, Stereo pair, Criteria tree, Two-dimensional table, Matrix, Filter, Function, Script

عملیات ها Visualization: Show Map, Show Table, Show Map List as Color Composite, Show Map list as Slide Show, Display 3D, Apply 3D, Anaglyph, Stereoscope

Raster operations: Map Calculation, Attribute Map, Cross (=Overlay), Aggregate Map, Distance, Iteration, Area Numbering, Sub Map, Glue Maps (=Merge rasters), Mirror/Rotate, Spatial Multi-Criteria Evaluation

Image Processing: Filter, Stretch, Slicing, Color Separation, Color Composite, Cluster (=unsupervised classification), Sample, Classify, Resample, Epipolar Stereo Pair, Stereo Pair from DTM

Statistics: Histogram, Raster (Autocorrelation – Semivariance, Variogram Surface), Map List(Principal Components, Factor Analysis, Variance Covariance, Correlation Matrix), Polygons (Neighbour Polygons), Segments(Segment Direction Histogram), Points ( Spatial Correlation, Variogram Surface, Cross Variogram, Pattern Analysis)

Interpolation: Densify Map (=reduce the pixel size), Kriging from Raster, Contour Interpolation, Point Interpolation (Nearest Point, Moving Average, Trend Surface, Moving Surface, Kriging, Anisotropic Kriging, Universal Kriging, CoKriging)

Vector operations: Unique ID (=assign unique identifiers), Polygons(Attribute Map, Mask Polygons, Assign Labels, Transform Polygons, ID Grid Map), Segments( Attribute Map, Mask Segments, Assign Labels, Sub Map, Glue Segment Maps, Densify Coordinates, Transform Segments, Tunnel Segments), Points (Attribute Map, Mask Points, Sub Map, Glue Point Maps, Transform Point Map), Coordinates(Transform Coordinates, Find Datum Transformation Parameters)

Rasterize: Polygons to Raster, Segments to Raster, Segment Density, Points to Raster, Point Density

Vectorize: Raster to Polygons, Raster to Segments, Raster to Points, Polygons to Segments, Polygons to Points, Segments to Polygons, Segments to Points

Table Operations: Transpose Table (=interchanges the rows and columns), Change Domain of Table, Table to Point Map, Glue Tables (=Merge tables)

DEM Hydro-Processing: DEM Visualization, Flow Determination(Fill Sinks, Flow Direction, Flow Accumulation), Flow Modification (DEM Optimization, Topological Optimization, Variable Threshold Computation), Network and Catchment Extraction (Drainage Network Extraction, Drainage Network Ordering, Catchment Extraction, Catchment Merge), Compound Parameter Extraction (Overland Flow Length, Compound Index Calculation), Statistical Parameter Extraction (Horton Statistics, Aggregate Statistics, Cumulative Hypsometric Curve, Class Coverage Statistics)

محاسبات نقشه ای و جدولی Operators: Arithmetic operators, Logical operators, Relational operators

Functions: Aggregate functions, Angular functions, Classify function, Color functions, Conditional IFF function, Coordinate conversion functions, Coordinate functions, Data property functions, Exponential functions, Hyperbolic functions, InRange function, Logarithmic functions, NDVI function, Point functions, Predefined values, Predefined variables, Random functions, Rounding functions, Sign functions, Statistical functions, String conversion functions, String functions, Trigonometric functions, Undefined functions

ویرایشگرها Pixel editor, Polygon editor, Segment editor (or add segment using digitizer), Point editor (or add point using digitizer), Layout editor, Annotation Text editor, Domain Class/ID editor (or add), Representation Class editor, Representation Value/Gradual editor, Georeference Tiepoints editor, Georeference 3D editor (to obtain a custom 3D view), Coordinate system Tiepoints editor, Sample Set editor (=training pixels prior to classification), Epipolar Stereo Pair – Creation window, (Linear) Filter editor, Function editor (user-defined function), Script editor

 

Ilwis38a

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *