نرم افزار LandSerf در حوزه جی.آی.اس رومیزی و سنجش از دور

LandSerf ابزاری برای کار مشاهده و انجام تجزیه و تحلیل بر روی داده های مکانی به ویژه سطوح و مدل های ارتفاعی (DTM) است. این نرم افزار به زبان جاوا توسط Jo Wood از دپارتمان علوم اطلاعات در دانشگاه City شهر لندن نوشته شده و در نتیجه در اکثر سیستم های عامل قابل اجراست. این نرم افزار قادر است حدود 30 فرمت رستری و برداری رایج از قبیل Shapefile،SVG ، VRML، GeoTIFF، NTF 2.0، USGS، GTOPO30، SRTM و فرمت خاص GRASS را خوانده و یا به عنوان خروجی ایجاد کند. همچنین امکان دریافت مستقیم اطلاعات GPS از گیرنده Garmin و صدور اطلاعات به آن نیز وجود دارد.

جدول زیر قابلیت های این نرم افزار در کار با داده های مکانی را خلاصه می کند.

قابلیت های نرم افزار LanSerf

طبقه گروه
ویرایش Raster title and supplementary notes.Raster boundary positions and resolution including interactive subsetting and reinterpolation.Raster layer combination.Vector map title, boundary positions and supplementary notes.

On-screen digitizing of vector maps.

Map projection information (projection type and ellipsoid)

Colour tables including selection from preset palettes.

Editing of multiple attributes in an attribute table.

نمایش Interpolated ‘k-colour’ raster.Shaded relief with variable blending with ‘k-colour’ rasters.Interactive zooming and panningColoured vector overlay.

Vector map labelling

Blended primary and secondary raster images.

Hue-Saturation images (primary raster representing saturation, secondary representing hue).

3D perspective views with interactive ‘flythrough’ navigation

پرس و جو بر روی سطوح Raster information – title, bounding area, min/max values, colour table, raster type, supplementary notes.Vector information – title, bounding area, min/max values, colour table, supplementary notes.Interactive query of raster values, reported as (x,y,z) triplets.Interactive generation of surface profiles

Interactive query of changing surface parameters/features with scale, reported as a parameter-scale graph.

Statistical summary of raster data (measures of average, dispersion, spatial autocorrelation and fractal dimension).

Scatterplot of surface and drape values.

Log-log variogram of raster values.

Frequency histogram of surface values.

‘Hammock Plot’ of surface values (detects interpolation artifacts).

تبدیلات سطوح Vector to raster conversion.DEM to TIN and TIN to DEM conversion.Delaunay triangulation of points.Contour threading of DEMs.

Removal of voids from raster maps

Raster value transformations (scaling, translation etc.) including generation of null values

Interactive rectification of rasters with RMSE error reports.

Projection between lat/long, UTM, OSGB and Swiss National Grid coordinate systems

تجزیه وتحلیل سطوح Calculation of elevation, slope, aspect, 7 measures of curvature, and feature type at any scale.Average and variation of any surface parameter/feature over a range of window scales.Surface feature network derivation (creates linear networks of ridges and channels bounded by pits, passes and peaks).Peak detection using relative drop methods.

Pit removal from surfaces.

Fuzzy feature classification

 

figure1

 

figure5

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *