نرم افزار SPRING در حوزه Desktop GIS

در سال 1993 INPE (مخفف Brazilian National Institute for Space Research) نسخه 1.0 از نرم افزار SPRING (مخفف System for Georeferenced Information Processing) را به عنوان تلفیقی از قابلیت های سیستم اطلاعات مکانی و سنجش از دور ارائه کرد. این نرم افزار بر مبنای مدل داده ای شی گرا (جهت بهتر مدل کردن مطالعات زیست محیطی و کاداستر) وبا هدف مقیاس پذیری (اجرای کامل چه در محیط کامپیوترهای شخصی و چه در ایستگاه های کاری UNIX با کارآیی بالا) طراحی شده است. در حال حاضر این نرم افزار تحت دو سیستم عامل ویندوز و لینوکس و به زبان های انگلیسی، اسپانیایی و پرتغالی قابل اجراست. نسخه تحت ویندوز این نرم افزار از سه برنامه زیر تشکیل شده است:

  1. Spring که توابع پردازش تصویر و تجزیه و تحلیل های مکانی را شامل می شود.
  2. Scarta برای ایجاد، آماده سازی و چاپ نقشه
  3. IMPIMA جهت خواندن عکس های ماهواره ای از رسانه های CD-ROM، CCT، streamer و DAT (به دست آمده از ماهواره های TM/Landsat، HRV/SPOT و AVHRR/NOAA)وتبدیل به فرمت های TIFF، RAW و .SITIM

شکل زیر مدل مفهومی به کار رفته در نرم افزار را نشان می دهد که تلاشی است در جهت متحد کردن مدل های شی-مبنا و زمین-مبنا. در این مدل عناصر زیر موجودند:

  • تصویر: قالب ماتریسی برای داده های سنجش از دور
  • داده های عددی: داده های با تغییرات پیوسته مقادیر آن ها بر اساس تابعی از موقعیت مانند ارتفاع و دمای خاک
  • نقشه های موضوعی: داده های مکانی طبقه بندی شده براساس یک موضوع خاص مانند طبقه بندی خاک
  • شی مکانی: اشیاء مکانی مانند شهرها و خیابان ها
  • داده کاداستری: نقشه هایی با نمایش شیی معین مانند تقسیمات سیاسی
  • داده شبکه: داده مکانی دارای رابطه اتصال و جریان بین اجزای آن مانند شبکه برق.

SPRING زبان LEGAL (مخفف Algebra Based Space Geographic Language) را برای انجام آنالیز و کار با داده ها تدارک دیده است. نحو این زبان بر OQL (مخفف Object Query Language) که استاندارد پیشنهادی برای سیستم های مدیریت پایگاه داده شی گرا است بنا شده است.

جدول زیر خلاصه ای از عملکرد نرم افزار را فهرست می کند.

نرم افزار SPRING به عنوان یک نرم افزار رایگان بدون ارائه کد منبع (غیرآزاد/متن باز) ارائه می شود.

مدل مفهومی نرم افزار SPRING

03

خلاصه ای از عملکرد SPRING

طبقه عملکرد
پردازش تصویر LANDSAT, SPOT, ERS-1 and NOAA/AVHRR Data input;

Registration and Geometric Correction;

Image Mosaic with gray level equalization;

Image Enhancement by Histogram Manipulation;

Spatial Filtering;

IHS and Principal Components Transformations;

Arithmetical Operations;

Pixel Values Reading;

Maximum-likelihood pixel-based classifier;

Image Segmentation and Region Classifiers (Supervised and Unsupervised);

LANDSAT and SPOT Images Restoration;

Morphological Filters for Images;

Mixture Models;

Markov-based Techniques for Image Post-Classification;

Radar Image Processing

تجزیه و تحلیل های مکانی (نقشه های موضوعی) Digitizing, Editing and Topology Creation;

Raster to Vector and Vector to Raster Conversion;

Mosaic;

Buffering;

Cross Tabulation;

Geographical Analysis using the LEGAL Language: Reclassification, Weighting, Slicing, Boolean Operations, Continuous Classification and Zonal Operators;

Spatial Statistics with Univaried Analysis of Points;

Kernel Estimation;

Decision Support (AHP method);

Geostatistics – Linear Kriging; Indicator Kriging and Indicator Simulation;

Localization Analysis using the P-Median Method.

Overlay of vector infolayers

مدل رقومی زمین (DTM) Sample Points, Contour Lines and Breaklines Digitizing;

Line Smoothing;

Label Placement;

Rectangular Grid Generation;

Triangular Grid (TIN) Generation, with breaklines;

Image Generation;

Contour Lines Generation;

Slope and Aspect Maps;

DTM Slicing;

3D Viewing;

Profile and Volume Computation;

Hilltop Extraction;

Buffering;

Hydrological Process:

– Grid Generation;

– Drainage Network;

   – Flooding Region.

مدل کردن شبکه Digitizing of lines and nodes of a network;

Network Modeling – Association with objects and definition of impedance and demands;

Short Path Calculation;

Resources Allocation;

Localization Analysis – P-Median;

Address Geocoding

پرس و جوی پایگاه داده رابطه ای (نقشه های کاداستری) Table and Attribute Definition Using Relational Databases;

Query by Spatial Attributes and Display;

Geographical Objects Grouping by Attributes;

Generation of Graphics (histogram, pie charts) with Attributes Distribution;

The display of the relational table contents with geo-objects attributes;

Connection between the table contents with the spatial location of the objects;

Creation of graphics containing the distribution of two related attributes;

Support to the xBASE, ACCESS and ORACLE standards.

تولید چارت Interactive environment (WYSIWYG) for maps with symbol, legend and text positioning control;

Symbol Library using DXF Format;

Paper configuration for A0, A1, A2, A3 and A4 sizes;

Support for HPGL/2 and Postscript Devices

تبادل داده (ورود/خروج) Import:

– Vector : ARC/INFO (ungenerate), ASCII-SPRING, DXF-R12 and ShapeFile

– Grid DTM : ARC/INFO (ungenerate) and ASCII-SPRING

– Thematic Image : ARC/INFO (ungenerate) and ASCII-SPRING

– Images : RAW, TIFF, SITIM, JPEG and GeoTIFF

  – Tables : ASCII-SPRING and DBF

 

Converters for ASCII-SPRING:

   – MID/MIF (Mapinfo), ShapFile (archive) e E00 (ArcInfo);

 

Export:

– Vector : ARC/INFO (ungenerate), ASCII-SPRING, DXF-R12, ShapeFile and E00

– Grid DTM : ARC/INFO (ungenerate) and ASCII-SPRING

– Thematic Image : ARC/INFO (ungenerate) and ASCII-SPRING

– Images : RAW, TIFF, JPEG e GeoTIFF

   – Tables : SPACESTAT e ASCII-SPRING

مدیریت نقشه Support to 14 Cartographical Projections;

Vector and Image Mosaic;

Data Conversion Between Projections;

Label Placement (texts) over any infolayer belonging to any of the data models types;

Vector Registration;

Clean Vectors – delete doubled lines, polygons and elements smaller than the dimensions provided by the user; automatic breaking in lines intersection;

Points Generation – conversion from thematic maps (points and polygons) or cadastral maps (points and polygons with attributes) to thematic points maps (2D points) or DTM maps (3D samples).

 

fetch.php

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *