روش تعیین موقعیت دقیق در GPS – بخش دوم

روش تعیین موقعیت دقیق Precise Point Positioning (PPP)

در این بخش به توضیح روش PPP می پردازیم . این قسمت را با شرح معادلات ریاضی مورد استفاده در این متد آغاز می کنیم. در این حالت فرض بر این است که ما مشاهدات خود را با استفاده از یک گیرنده دوفرکانسه انجام داده ایم. همانطور که ذکر شد یکی از عوامل ایجاد خطا در مشاهدات ما خطای یونسفریک می باشد و در این روش برای حذف این خطا ما از گیرنده های دو فرکانسه استفاده می کنیم تا مشاهداتی عاری از خطای یونسفریک داشته باشیم .

01

که در این فرمولها:

Pi : مشاهده شبه فاصله روی موج Li بر حسب متر

iΦ : مشاهده فاز موج حامل بر روی موج Li بر حسب متر

ρ : فاصله صحیح هندسی بین دستگاه گیرنده تا ماهواره می باشد بر حسب متر c

c : سرعت نور بر حسب متر بر ثانیه

dt : خطای ساعت گیرنده بر حسب متر

dtrop : تأخیر تروپوسفریک بر حسب متر

fi : فرکانس موج Li بر حسب متر

Ni : ابهام فاز موج Li

δmi : خطای چندمسیری مؤثر بر مشاهده فاز موج حامل Li

dmi : خطای چندمسیری مؤثر بر مشاهده شبه فاصله Li

ε : نویز مشاهدات

بدلیل اینکه می توان خطای ساعت و مدار ماهواره را از طریق اطلاعات دقیق مدار وساعت ماهواره حذف نمود . دیگر آنها را در مشاهدات خود بعنوان مجهول وارد نکرده ایم .با این حال هنوز دو خطای ساعت گیرنده و تأخیر تروپسفریک در معادلات وجود دارند که تأثیر زیادی در دقت مشاهدات ما خواهند داشت و از طریق معادلات PPP که در بالا ذکر شد محاسبه می شوند برای جلوگیری از خطای چند مسیری بهتر است از آنتنهای Choke-ring استفاده شود.

حال به محاسبه گرادیانت تروپوسفریک می پردازیم که هم برای بالا بردن دقت مشاهدات GPS و هم برای تخمین میزان تأخیر تروپسفریک مؤثر است:

02

D hz : تأخیر هیدروستاتیک عمودی ( zenith )

D wz : تأخیر رطوبت عمودی ( zenith )

GE , GN : گرادیانت عمودی تأخیر در جهت شمال و شرق

mh (e) : تابع هیدروستاتیک

mw (e) : تابع رطوبت

mg (e) : تابع گرادیانت

a , e : زاویه ارتفاعی و آزیموت

در این حالت تابع گرادیانت بصورت زیر بکار رفته است ( Chen and Hering 1997 ):

03

و برای مدل کردن تأخیر هیدروستاتیک زنیت از مدل Saastamoinen استفاده شده است (McCarthy and Petit 2003 ) :

04

P0 : فشار بر حسب میلی بار

Φ : عرض جغرافیایی

H : ارتفاع از ژئویید بر حسب کیلومتر

در معادلات PPP بردار مجهولات شامل سه پارامتر موقعیت گیرنده ، یک پارامتر برای خطای ساعت گیرنده، یک پارامتر برای تأخیر تروپوسفریک مرطوب زنیت و پارامتر ابهام در فاز می باشد .

ترتیبی که سایت تخصصی جی.آی.اس برای مطالعه سری جی.پی.اس (GPS) پیشنهاد می کند:

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *