روش تعیین موقعیت دقیق در GPS – بخش چهارم

بررسی دقت

در بررسی دقت از RMS به عنوان معیار دقت استفاده شده است.

1. گیرنده دو فرکانسه : در این حالت از مشاهدات انجام شده در چند ایستگاه IGS و مقایسه نتیجه با مختصات اصلی که دارای دقت بالایی است استفاده شده است.

شکل 1 دقت را در استفاده از اطلاعات مداری و ساعت پیش بینی شده را برای بازهای زمانی مختلف مشاهداتی نشان می دهد. شکل 2 ، 3 و4 همین مطلب را در استفاده از سه نوع اطلاعات مداری و ساعت پس از انجام مشاهدات نمایش می دهد.

05 thumb2 روش تعیین موقعیت دقیق در GPS   بخش چهارم

شکل 1. دقت حاصل با استفاده از اطلاعات پیش بینی شده IGS Ultra-rapid

06 thumb روش تعیین موقعیت دقیق در GPS   بخش چهارم

شکل 2. دقت حاصل با استفاده از اطلاعات IGS Ultra-rapid

07 thumb روش تعیین موقعیت دقیق در GPS   بخش چهارم

شکل 3. دقت حاصل با استفاده از اطلاعات IGS Rapid

08 thumb روش تعیین موقعیت دقیق در GPS   بخش چهارم
شکل 4. دقت حاصل با استفاده از اطلاعات IGS Final

 

شکل 5 دقت حاصل را با استفاده از سیستم Auto-Gipsy نشان می دهد که با نتایج پردازش شده از IGS Final به طور مستقیم ، قابل مقایسه است.

 

09 thumb روش تعیین موقعیت دقیق در GPS   بخش چهارم

شکل 5. دقت حاصل پس از پردازش توسط Auto-Gipsy

 

اطلاعات IGS Ultra-rapid از لحاظ اطلاعات ساعت مداری دقت بالایی ندارد. تاثیر این عدم دقت کافی در مشاهدات با مقایسه دقت حاصل در زمانی که از این نوع اطلاعات استفاده شده است و زمانی که اطلاعات ساعت مداری دقیق نیز دخالت داده شده است ، برای بازه مشاهداتی 1 ساعته در شکل 6 آورده شده است. همانطور که مشاهده می شود دقت مسطحاتی پس از دخالت ساعت مداری دقیق تا 3 برابر و دقت ارتفاعی تا 2 برابر بهبود یافته است.

 

10 thumb روش تعیین موقعیت دقیق در GPS   بخش چهارم

شکل 6. تاثیر اطلاعات ساعت مداری دقیق بر دقت

ترتیبی که سایت تخصصی جی.آی.اس برای مطالعه سری جی.پی.اس (GPS) پیشنهاد می کند:

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پرسش پاسخ پزشکی مرکز مشاوره اروميه