روش تعیین موقعیت دقیق در GPS – بخش چهارم

بررسی دقت

در بررسی دقت از RMS به عنوان معیار دقت استفاده شده است.

1. گیرنده دو فرکانسه : در این حالت از مشاهدات انجام شده در چند ایستگاه IGS و مقایسه نتیجه با مختصات اصلی که دارای دقت بالایی است استفاده شده است.

شکل 1 دقت را در استفاده از اطلاعات مداری و ساعت پیش بینی شده را برای بازهای زمانی مختلف مشاهداتی نشان می دهد. شکل 2 ، 3 و4 همین مطلب را در استفاده از سه نوع اطلاعات مداری و ساعت پس از انجام مشاهدات نمایش می دهد.

05

شکل 1. دقت حاصل با استفاده از اطلاعات پیش بینی شده IGS Ultra-rapid

06

شکل 2. دقت حاصل با استفاده از اطلاعات IGS Ultra-rapid

07

شکل 3. دقت حاصل با استفاده از اطلاعات IGS Rapid

08
شکل 4. دقت حاصل با استفاده از اطلاعات IGS Final

 

شکل 5 دقت حاصل را با استفاده از سیستم Auto-Gipsy نشان می دهد که با نتایج پردازش شده از IGS Final به طور مستقیم ، قابل مقایسه است.

 

09

شکل 5. دقت حاصل پس از پردازش توسط Auto-Gipsy

 

اطلاعات IGS Ultra-rapid از لحاظ اطلاعات ساعت مداری دقت بالایی ندارد. تاثیر این عدم دقت کافی در مشاهدات با مقایسه دقت حاصل در زمانی که از این نوع اطلاعات استفاده شده است و زمانی که اطلاعات ساعت مداری دقیق نیز دخالت داده شده است ، برای بازه مشاهداتی 1 ساعته در شکل 6 آورده شده است. همانطور که مشاهده می شود دقت مسطحاتی پس از دخالت ساعت مداری دقیق تا 3 برابر و دقت ارتفاعی تا 2 برابر بهبود یافته است.

 

10

شکل 6. تاثیر اطلاعات ساعت مداری دقیق بر دقت

ترتیبی که سایت تخصصی جی.آی.اس برای مطالعه سری جی.پی.اس (GPS) پیشنهاد می کند:

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *