تعیین موقعیت در شبکه بیسیم بر اساس RSS – بخش اول

مقدمه

تعیین موقعیت در شبکه بیسیم به روشهای مختلفی انجام می شود که این روشها را به دو دسته کاربر-مبنا و شبکه-مبنا میتوان تقسیم بندی کرد. دسته اول شامل روشهایی مانند استفاده از GPS است و دسته دوم روشهایی مانند Cell ID ، (Time Of Arrival)TOA ، (Time Difference Of Arrival)TDOA ، (Angle Of Arrival)AOA و (Received Signal Strength)RSS را در بر می گیرد. در اینجا روش RSS مورد بررسی قرار می گیرد.

روش RSS

این روش بر اساس اندازه گیری توان سیگنال دریافتی توسط کاربر متحرک (Mobile Station) و مقایسه آن با توان سیگنال ارسالی توسط (Base Transceiver Station)BTS و محاسبه اختلاف این دو استوار است. مقدار محاسباتی با استفاده از مدل های افت توان سیگنال به فاصله تبدیل می شود. دو مدل Hata و Lee در ادامه بحث می شود.

با داشتن سه فاصله از نقاط معلوم تعیین موقعیت سه بعدی کاربر متحرک انجام پذیر است.

مدل Hata

این مدل به طور تجربی بر اساس داده های جمع آوری شده در توکیو به دست آمده است. در نتیجه ضرائب این مدل مناسب ژاپن بوده و استفاده از آن در بقیه مناطق نتایج ضعیفی را نتیجه می دهد. این مطلب لزوم بدست آوردن ضرائب را در منطقه مورد استفاده جهت استفاده دقیقتر از این مدل نشان می شود. این مدل دقت حدود 1 دسیبل را برای فاصله های 1 تا 20 کیلومتر در بر دارد. برای فواصل کمتر از 1 کیلومتر بدلیل وابستگی شدید افت توان سیگنال به توپوگرافی منطقه استفاده از آن مناسب نمی باشد.

شرایط استفاده از این به قرار زیر هستند:

  • فرکانس موج حامل : 1500 MHz fc < >100 MHz
  • ارتفاع آنتن BTS : 300m> hb > 20m
  • ارتفاع آنتن کاربر : 10m> hm > 1m
  • فاصله سیر سیگنال بین BTS و کاربر : 1 km < d < 20 km

معادلات این مدل در ادامه ذکر می شود :

01

این مدل قابلیت تفکیک مناطق شهری، حومه شهر و مناطق باز و همچنین شهر های کوچک ، متوسط و بزرگ را داراست.

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *