تعیین موقعیت در شبکه بیسیم بر اساس RSS – بخش دوم

مدل Lee

این مدل تجربی با دو پارامتر Pr0 – توان سیگنال در فاصله 1 مایل (1.6 کیلومتر) – و γ – که به عنوان شیب اتلاف مسیر (Path Loss Slope) شناخته می شود و به طور تجربی تعیین می گردد- مشخص می شود.فاکتور تصحیح (Correction Factor) 0α در این مدل پارامتری است که باعث تطبیق آن با شرایط متفاوت می شود. معادلات این مدل به این ترتیب است:

02

فاکتور تصحیح بوسیله معادلات زیر بدست می آید و برای فرکانس های بزرگتر از 30 MHz معتبر است.

03

توان v در معادله دوم با استفاده از داده های تجربی به شکل زیر بدست آمده است :

04

جدول زیر مقادیر Pr0 و γ را در چند محل مختلف نشان می دهد :

05

سایه افکنی (Shadowing)

سایه افکنی که تاثیر محیط سیر سیگنال بر افت توان سیگنال است دلالت بر گذر سیگنال از محیط ها و موانع مختلف و در نتیجه کاهش دقت در دو مدل بالا دارد. جدول زیر مقدار این افت را برای چند ماده نشان می دهد.

Construction element Attenuation (dB) Standard Deviation (dB)
Concrete block wall 7 1
Wood and brick siding 3 0,5
Aluminium siding 2 0,5
Metal walls 12 4
Attenuation past office furnishings (dB/m) 1 0,3

مزایا و معایب

مهمترین مزیت این روش تعیین موقعیت عدم نیاز به تجهیزات اضافی در شبکه و هزینه پایین آن است.

از معایب مهم آن دقت پایین به دلیل وابستگی به محیط و توپوگرافی آن و نیاز به داشتن نقاط معلوم جهت انجام تعیین موقعیت است.

منابع

1. Mandayam, N. , 2001 , Wireless Communication Technologies, Rutgers Univ.

2. Willassen, S. Y. , 1998 , A method for implementing Mobile Location Station in GSM, www.willassen.no/msl/node1.html (last accessed 15-Nov-2006)

3. Lin, D., Juang, R., Lin, H., Robust mobile location estimation based on signal attenuation for cellular communication systems.

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *