تعیین موقعیت در شبکه بیسیم بر اساس RSS – بخش دوم

مدل Lee

این مدل تجربی با دو پارامتر Pr0 – توان سیگنال در فاصله 1 مایل (1.6 کیلومتر) – و γ – که به عنوان شیب اتلاف مسیر (Path Loss Slope) شناخته می شود و به طور تجربی تعیین می گردد- مشخص می شود.فاکتور تصحیح (Correction Factor) 0α در این مدل پارامتری است که باعث تطبیق آن با شرایط متفاوت می شود. معادلات این مدل به این ترتیب است:

02 thumb1 تعیین موقعیت در شبکه بیسیم بر اساس RSS   بخش دوم

فاکتور تصحیح بوسیله معادلات زیر بدست می آید و برای فرکانس های بزرگتر از 30 MHz معتبر است.

03 thumb1 تعیین موقعیت در شبکه بیسیم بر اساس RSS   بخش دوم

توان v در معادله دوم با استفاده از داده های تجربی به شکل زیر بدست آمده است :

04 thumb1 تعیین موقعیت در شبکه بیسیم بر اساس RSS   بخش دوم

جدول زیر مقادیر Pr0 و γ را در چند محل مختلف نشان می دهد :

05 thumb1 تعیین موقعیت در شبکه بیسیم بر اساس RSS   بخش دوم

سایه افکنی (Shadowing)

سایه افکنی که تاثیر محیط سیر سیگنال بر افت توان سیگنال است دلالت بر گذر سیگنال از محیط ها و موانع مختلف و در نتیجه کاهش دقت در دو مدل بالا دارد. جدول زیر مقدار این افت را برای چند ماده نشان می دهد.

Construction element Attenuation (dB) Standard Deviation (dB)
Concrete block wall 7 1
Wood and brick siding 3 0,5
Aluminium siding 2 0,5
Metal walls 12 4
Attenuation past office furnishings (dB/m) 1 0,3

مزایا و معایب

مهمترین مزیت این روش تعیین موقعیت عدم نیاز به تجهیزات اضافی در شبکه و هزینه پایین آن است.

از معایب مهم آن دقت پایین به دلیل وابستگی به محیط و توپوگرافی آن و نیاز به داشتن نقاط معلوم جهت انجام تعیین موقعیت است.

منابع

1. Mandayam, N. , 2001 , Wireless Communication Technologies, Rutgers Univ.

2. Willassen, S. Y. , 1998 , A method for implementing Mobile Location Station in GSM, www.willassen.no/msl/node1.html (last accessed 15-Nov-2006)

3. Lin, D., Juang, R., Lin, H., Robust mobile location estimation based on signal attenuation for cellular communication systems.

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پرسش پاسخ پزشکی مرکز مشاوره اروميه