خدمات مکان مبنا (LBS) – بخش هفتم (مثال های زمینه آگاهی)

مثال هایی از زمینه آگاهی در LBS

الف ) سازگاری با ترجیحات کاربر:

پروژه CRUMPET نمونه ای است که در آن اطلاعاتی در مورد مناظر دیدنی و غیره به گردشگران ارائه می شد. اجرا کنندگان پروژه محتوای اطلاعات را مطابق با ترجیحات شخصی گردشگران برای انواع مختلف اطلاعات و موقعیت گردشگران تنظیم می کردند.

شکل 9 صفحه ای از اطلاعات ارائه شده را نشان می دهد.

10

شکل 9. نمایی از پروژه CRUMPET

ب) سازگاری با فصول مختلف سال و سن کاربر:

در پروژه GiMoDig (Geospatial Info-Mobility Service by Real-Time Data-Integration and Generalization) مجریان سه زمینه کاربر، زمان سال و هدف استفاده را به کار بردند تا محتوا و شکل نمایش اطلاعات با این زمینه ها تطبیق یابد. به طور مثال شکل آیکن ها متناسب با سن کاربر تغییر می کرد و مراکز تفریحی مناسب هر فصل سال در آن فصل به کاربر عرضه می شد. شکل 10 نمایی از این پروزه را نشان می دهد.

11

شکل 10. نمایی از پروژه GiMoDig

ج) سازگاری با موقعیت و شرایط اجتماعی:

Persson و Burrell در مطالعات خود نقش موقعیت و زمینه اجتماعی را در کمک به راهنمایی دانشجویان جدید در پردیس دانشگاه مورد بررسی قرار دادند. سیستم آن ها محتوای اطلاعات را با توجه به موقعیت، ساعت از روز و روابط اجتماعی بین دانشجویان و گروه های دانشجویی تطبیق می داد. در این سیستم هر دانشجو می توانست در هر مکانی از دانشگاه،یک یادداشت مجازی حاوی اطلاعاتی از وقایعی که در آن جا اتفاق می افتد و زمان وقوع آن ها (مثل سمینارها و… ) قرار دهد که توسط بقیه دانشجویان یا دانشجویان در یک گروه خاص دیده شود. (شکل 11)

12

شکل 11. نمایی از پروژه راهنمایی دانشجویان

د) سازگاری با زمینه سیستم:

Chalmers سیستمی را اجرا کرد که قادر است محتوا و نمایش اطلاعات را تطبیق دهد. این سیستم یک بازی موش و گربه به صورت چند نفره است که در آن بازیکنان می توانستند از نقاط کور در شبکه و پوشش GPS برای مخفی شدن از چشم بقیه استفاده کنند. نمایی از این سیستم در شکل 12 نمایش داده شده است.

13

شکل 12. نمایی از پروژه بازی موش و گربه
ترتیبی که سایت تخصصی جی.آی.اس برای مطالعه سری خدمات مکان مبنا پیشنهاد می کند:

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *