کاربرد سنجش از دور در تهیه نقشه کاربری اراضی – ۱

چکیده

نقشه های کاربری اراضی به عنوان داده های پایه، ابزار بسیار مفیدی در مطالعات طبیعی می باشند و در طی مطالعات تغییرات طبیعت نیاز به داشتن اطلاعات کاربری اراضی امری ضروری است. مسائل ومشکلات عدیدۀ جهان امروزی و امکان استفاده از فناوری سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی باعث شده است که متخصصین وکارشناسان کشاورزی و منابع طبیعی توجه ویژها ی به داده های ماهواره ای در مطالعه برنامه ریزی های کلان و جزئی محیطی آمایش سرزمین و کاربری مناسب اراضی داشته تا از این طریق رابطه بهینه و مطلوبیبین نحوۀ برخورد انسان و طبیعت قائل شده باشند.

امکانات محدود دراستفاده از روش های زمینی، استفاده از روش های سنجش از دور را به دلیل امکان فراهم ساختن دید وسیع و یکپارچه از مناطق تحت مطالعه،صرفه جویی در زمان و دقت بالای اطلاعات حاصله از تصاویر ماهوارهای بر سایر روش های مطالعاتی ارجحیت بخشیده است هم چنان که در سال های اخیر نیز بسیار مورد توجه قرار گرفته است. لذا یکی از مراحل اساسی و ابتدایی مطالعه کاربری اراضی به کمک اطلاعات دورسنجی ایجاد یک سیستم طبقه بندی است که باید با توجه به اهداف مطالعه و ویژگی های جغرافیایی هر کشور و با مشورت افراد صاحبنظر در این زمینه تهیه گردد. بنابراین در این مقاله سعی شده است که اهمیت استفاده از روش های سنجش از دور، روش ها، مزایا و معایب استفاده از این فناوری به صورت اجمالی مورد بحث قرار گیرد.

کلمات کلیدی: کاربری اراضی، سنجش از دور، طبقه بندی تصاویر ماهواره ای

مقدمه

کاربری اراضی (Land use) از دو کلمه کاربری و اراضی تشکیل شده است. اراضی به کلیه امکانات طبیعی با خصوصیات و شرایط طبیعی یک محل نظیر اقلیم، زمین شناسی، خاک، توپوگرافی، هیدرولوژی و … اطلاق می شود. کاربرى اراضى از دیدگاه های متفاوت مطالعه شده است، بطوریکه هیچ یک از تعاریف تمام جنبه های مختلف آن را در نظر نگرفته اند. به نقل از فلاح ویرگو و همکاران( 1990 )کاربری اراضی را استفاده از زمین در وضعیت موجود می دانند، به عبارتی هرگاه تمام فعالیت های موجود در یک محل را به تصویر بکشیم و از هم جدا کنیم کاربری گویند. مثلاً تفکیک زمین های زراعی، باغداری، مناطق مسکونی، زمین های آبی، مرتع، جنگل و غیره. فلاح ( 1384 ) کاربری اراضی را هر نوع مداخله بشر برای تأمین نیازهای انسانی اعم از مادی و معنوی در منابع پیچیدۀ طبیعی و مصنوعی که مجموعاً اراضی نامیده می شود، می داند. وی بیان می دارد که کاربری اراضی در ارتباط با فعالیت انسان مطرح می گردد که در طول زمان دستخوش تغییر و تحول می شود( 6). همچنین کاربری اراضی چگونگی استفاده از زمین مانند کشاورزی، سکونتگاه یا صنایع است. برای مثال ممکن است در یک ناحیه پوشش زمین بصورت جنگلی همیشه سرسبز باشد در صورتی که کاربری آن ممکن است به . صورت تفریحی باشد

گاهی از نحوه استفاده از اراضی و نوع پوشش اراضی و نمایش توزیع مکانی این دو و ارتباط آنها جهت تجزیه و تحلیل قابلیت های اراضی و برنامه ریزی ها ی عمرانی و مدیریت فعالیت هایی که در ارتباط با منابع سطح زمین است حائز اهمیت می باشد و بهترین طریقه جهت نمایش و ارائه بررسی های کاربری اراضی و حتی پوشش زمین نقشه است و بدین لحاظ مطالعات مربوط به نحوه استفاده از زمین اکثراً به صورت نقشه ارائه می شود

مزیت مهم و ویژه طبقه بندی تصاویر ماهواره ای فایده این تکنیک را در تولید اطلاعات موضوعی روشن می سازد. با این عمل مجموعه ای از عوارض در یک گروه خاص قرار داده شده و طبقه بندی می گردند. چیزی که درمراحل تهیه این نقشه ها به کمک فناوری سنجش از دور ضروری به نظر می رسد دقت در انتخاب بهترین و مناسب ترین متد برای طبقه بندی تصاویر ماهواره ای است به طوریکه نقشه حاصله بیشترین میزان دقت در تطابق با واقعیت زمینی را دارا باشد.

برخی از دلایل مهمی که سبب به کارگیری فناوری سنجش از دور در مطالعات منایع زمینی و به ویژه در تهیه نقشه های کاربری اراضی، به شرح زیر است :

  1. به کمک سنجش از دور نواحی گسترده با دقت و با تکرار پذیری بالا می تواند تصویر برداری شود.
  2. تصاویر دارای قدرت تفکیک مکانی خواهند بود و می تواند با درجه جزئیات مورد نیاز برای نقشه برداری برابری کند.
  3. سنجش از دور محدودیت هایی را که بر سر راه تهیه نقشه به روش زمینی وجود دارد را حذف می کند.
  4. سنجش از دور، دورنمایی از موارد کمبود و کاستی برای نقشه برداری زمینی را تهیه می کند.
  5. تفسیر تصاویر نسبت به نقشه برداری زمینی سریع تر و کم هزینه تر است .
  6. تصاویر مجموعه ای از داده های همیشگی و موضوعی را که می تواند برای یک محدوده گسترده تغییرات کاربری به خصوص پوشش زمین نظیر جنگل ، کشاورزی و توسعه شهرها تفسیر شود را تهیه می کند.

 

نویسنده: پریسا میرحسینی موسوی ، فائزه فضل اللهی، مجله فضا، شماره 38

2 نظر

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *