کاربرد سنجش از دور در تهیه نقشه کاربری اراضی – ۴

معایب استفاده از فناوری سنجش از دور در تهیه نقشه های کاربری اراضی

  1. ممکن است برخی از انواع کاربری ها بر روی تصاویر تشخیص داده نشوند.
  2. برخی تصاویر، پرسپکتیو افقی که برای تشخیص کلاسهای کاربری اراضی در سطح بالا باارزش است را ندارند .

به دلایلى نظیر آنچه بیان گردید، در هنگام تفسیر تصاویر ماهواره اى، علاوه بر استفاده از نقشه ها و اطلاعات کمکى جهت تشخیص انواع کاربرى ها، کنترل زمینى پس از تهیه نقشه اولیه به دلایل زیر نیز امرى ضرورى است.

  • بهنگام نبودن اطلاعات پایه.
  • وجود پوششهاى برف و ابر بر روى تصاویر ماهواره اى.
  • امکان اشتباه در تفسیر تصاویر.
  • امکان پیدایش تغییر در پدیده هاى زمینى.
  • عدم اطمینان در ترسیم مرزهاى دقیق برخى از پدیده ها

مشکلات تفسیر تصاویر ماهواره ای در تهیه نقشه های کاربری اراضی

  1. تشخیص صریح کلاس های متنوع در تصویر که به آسانی انجام نمی شود و نیاز به مهارت دارد.
  2. تشخیص مرز بین کلاس های کاربری متفاوت از کلاس های دیگر که طبقه بندی شده اند مشکل میباشد

نتیجه گیری

تعیین کاربری زمین و نمایش آن در قالب نقشه در تعریف و توصیف استفاده ها یا تیپ های بهره وری ، در تفکیک واحد های کاری و حتی در شناخت خاکها ، منابع آبی و انواع پوشش گیاهی قابل استفاده است هم چنین در طی مطالعه تغییرات طبیعت نیاز به داشتن اطلاعات کاربری جهت برنامه ریزی های عمرانی و مدیریت منابع طبیعی ضروری محسوب می شود بنابراین با توجه به اینکه در استفاده از روش های زمینی با وجود امکانات محدود استفاده از روشی که صرفه جویی در زمان ، هزینه و دستیابی آسان به امکانات و دقت را در پی داشته باشد مفید و کاراست. بنابراین همانطور که اشاره شد سنجش از دور ابزاری مفید برای مطالعه منابع طبیعی و کشاورزی است که توانایی آشکارسازی، طبقه بندی اجزاء اصلی با استفاده از باندهای طیفی مزیت ویژۀ استفاده از این اطلاعات است. استفاده از تکنولوژی سنجش از راه دور همراه با بررسی های زمینی، روشی بسیار مؤثر، باصرفه در وقت و هزینه جهت انجام مطالعات مربوط به طبقه بندی تصاویر ماهواره ای خواهد بود

طبقه بندی عملی بسیار مهم است زیرا الگوها را تعریف می نماید این الگو ها می تواند مناطقی از پوشش جنگلی، پوشش کشاورزی و حتی مناطق مسکونی و … باشد که در وهله اول فقط یک لایه منفرد از داده ها به نظر خواهد رسید اما شایان ذکر است که همین لایه در سایر مطالعات می تواند به عنوان مبنایی به منظور انتخاب کاربری های خاص برای انجام آنالیز های بیشتر مورد استفاده قرار گیرد .این عمل در مطالعات کشاورزی از چنان اهمیتی برخوردار است که در بسیاری از سازمانهای مربوط به کشاورزی و کاربری اراضی هم اکنون از این تکنیک بهره گرفته و می توانند اطلاعات مربوط به محصول سالهای قبل و یا حتی پیش بینی میزان یک یا چند محصول در یک منطقه را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند( 2). همچنین به همان نحو که از سرزمین در سراسر جهان استفاده می شود تغییراتی در آن رخ می دهد این تغییرات پدیده های پیرامون ما بنا به نوع و ماهیت آنها با یکدیگر فرق دارند به طور مثال کاربری اراضی، رشد یک شهر ، تغییر الگوی کشت در یک منطقه پدیده هایی با سرعت تغییر متوسط می باشند بنابراین نظارت و شناسایی این تغییرات از اهمیت زیادی بر خوردار است و امروزه یکی از کاربرد های سنجش از دور نیز بازیابی و کشف این تغییرات است که جهت دستیابی به میزان تغییرات حادث شده در یک منطقه با مطالعه نقشه های کاربری اراضی آن منطقه طی یک دوره زمانی خاص که با مناسب ترین روش طبقه بندی حاصل گردیده اند می توان میزان و روند تغییرات در پوشش و انواع کاربری زمین را مشخص نمود.

منابع

1- sabin, f.f. (1996). Remote sening: principal and interpretation 3 rd Ed., W.H. Freman and company. New york., 494 pp.

-2 آرونوف،ا.”سیستم های اطلاعات جغرافیایی”. ترجمه سازمان نقشه برداری کشور .1375 –

-3 ایوبی ، ش.ا و جلالیان، م ، “ارزیابی اراضی و کاربری های کشاورزی و منابع . طبیعی.” انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهان- 1385

4- دفتر آموزش ،پژوهش و علوم فضا”جزوه آموزشی سنجش از دور ” مرکز سنجش از دور ایران “.

-5 فضل اللهی ، ف.” کاربرد فناوری سنجش از دور در تهیه نقشه های کاربری . اراضی” سازمان فضایی ایران- 1384

6- فلاح، م. “.بررسی تغییرات کاربری اراضی در حوضه آبخیز رودخانه تجن با استفاده از فناوری سنجش از دور”، پایانن امه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس- .1384

7- صبا، ن.” بررسی اثرات تغییر کاربری اراضی و خشکسالی بر تغییرات میدان آبی . تالاب پریشان” پایانن امه کارشناسیا رشد دانشگاه تهران- 1381

8- زبیرى ، م .” آشنایى با فن سنجش از دور و کاربرد آن در منابع طبیعى ” انتشارات . دانشگاه تهران- 1383

نویسنده: پریسا میرحسینی موسوی ، فائزه فضل اللهی، مجله فضا، شماره 38

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *