کنترل و مدیریت ترافیک شهرى با استفاده از داده های سنجش از دور – بخش ۳

3- پیگیرى وسایل نقلیه

مفهوم پیگیرى وسایل نقلیه، بررسى سرعت وسایل نقلیه در حرکت و بررسى جریانات ترافیکى مى باشد. از آنجایى که ترافیک یک پدیده دینامیک بوده و سرعت و نحوه تغییرات آن بسیار متنوع مى باشد، بنابراین در زمینه پیگیرى وسایل نقلیه، نیازمند سنجنده هایى مى باشیم که از لحاظ قدرت تفکیک زمانى، قادر به ثبت اطلاعات در فواصل زمانى در حد دقیقه و یا حتى بصورت پیوسته باشند. بنایراین، این معقوله، انتخاب سنجنده مناسب را با محدودیت مواجه مى کند.

3-1- پیگیری با استفاده از تصویربرداری اپتیکى هوایی

در این روش، از یک دوربین تصویربردارى رقومى و یا یک دوربین فیلم بردارى رقومى مستقر بر روى یک هلیکوپتر استفاده مى شود. با در اختیار داشتن تصاویر، در اولین مرحله هم پوشانی تصاویر متوالی با استفاده از الگوریتم های متداول فتوگرامترى انجام می شود. سپس، با کم کردن دو تصویر متوالى از یکدیگر، میتوان میزان جابجایی وسایط نقلیه را مشاهده و محاسبه کرد (شکل 11). البته تمامی این مراحل، توسط الگوریتم های پردازش تصاویر بصورت کاملا اتوماتیک مى تواند انجام شود.

11

شکل 11- محاسبه میزان جابجایی وسایط نقلیه در تصویر اپتیکی قائم

3-2- پیگیری با استفاده از تصویربرداری اپتیکى زمینى

براى این کار از تصاویر دوربین هاى رقومى کنترل ترافیک استفاده مى شود و مانند روش قبل، با کم کردن دو تصویر متوالى از یکدیگر، میزان جابجایى وسیله نقلیه را مى توان محاسبه کرد. با توجه به ثابت بودن دوربین، تنها با کم کردن دو تصویر متوالى و با داشتن فاصله زمانى دو تصویر متوالى، میزان و سرعت جابجایى وسایل نقلیه را میتوان محاسبه نمود. تفاوت و مزیتى که این روش، نسبت به روش هوایی دارد، عدم نیاز به همپوشانى تصاویر است، زیرا دوربین همواره در یک نقطه بصورت ثابت قرار دارد. اما ضعف این روش در پوشش محدود آن است. شکل 12 ، نمونه اى از تصاویر یک دوربین رقومى کنترل ترافیک، در 4 فریم متوالى را نمایش می دهد.

12

شکل 12- تصاویر دوربین رقومى کنترل ترافیک یک بزرگراه در 4 فریم متوالى از چپ به راست

در امر پیگیرى وسایط نقلیه، استفاده از لیدار به دلیل حجم بالاى اطلاعات، زمان بر بودن مراحل پردازش و پیچیدگى هاى خاص این تصاویر، پیشنهاد نمى شود.

در جدول 1 ، مقایسه عملکرد سنجنده هاى مختلف در زمینه مدیریت ترافیک، ارائه شده است.

جدول 1- مقایسه عملکرد سنجنده های مختلف در مدیریت ترافیک

13

نویسنده: سید مجتبى شهابى، محمد طالعى (ماهنامه فضا، ویژه نامه هفته جهانى فضا / مهر 1387 شماره 33)

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *