ارزیابی کاربری داده های ماهواره ای از نظر صرفه جویی وقت – بخش دوم

مواد و روشها

به منظور مقایسه کلی تعبیر و تفسیر و کاربرد داده های ماهواره ای با روشهای سنتی خصوصاً عکسهای هوائی و نقشه برداری به روش سنتی در این تحقیق اقدامات زیر مورد توجه و انجام پذیرفته است:

  1. جمع آوری مشخصات سنجنده های مهم با قدرت تفکیک طیفی، مکانی و رادیومتری متفاوت.
  2. مقایسه کلی روشهای نقشه برداری سنتی و رقومی خصوصاً از جنبه هزینه ها و صرفه جویی در وقت.
  3. مطالعه روشهای جمع آوری نمونه و مطالعات میدانی جهت کاهش هزینه و صرفه جویی در وقت.
  4. استفاده از نتایج طبقه بندی نظارت شده و جدول نتایج خطا جهت تعین نسبت نمونه ها به کل پیکسلهای محدوده مطالعاتی و اهمیت استفاده از این روشها.

آشنایی با چند سنجنده مهم در دور سنجی

به منظور آشنایی با اقدامات کشورهای مختلف برای دیدبانی سطح زمین و جمع آوری اطلاعات از آن تعدادی از سنجنده های کشورهای اروپایی، امریکا و ژاپن را که در دوره های 1 تا 176 روزه تصویر کاملی از سطح زمین در باند های مرئی تا مادون قرمز جمع آوری و به ایستگاههای زمینی ارسال می دارند در جدول 2 آورده شده است، این سنجنده ها دارای قدرت تفکیک مکانی، رادیومتری و طیفی متفاوتی بوده که به کاربران قدرت انتخاب و بهره وری مـتناسب با نوع پدیده مورد مطالعه را می دهند. در میان آنها NOAA هر 12 ساعت یک تصویر کامل از زمین ارائه می دهد، و اگر چهار سنجنده از این نوع همزمان تصویربرداری کنند هر 3 ساعت یک پوشش از زمین را ارائه خواهند داد، البته قدرت تفکیک مکانی این سنجنده پایین می باشد (1×1 کیلومتر) اما قدرت تفکیک زمانی آن بسیار بالا است. لذا برای بررسی پدیده های جوی، مراحل رشد گیاهان، نمایش پیشروی آتش سوزی خصوصاً در جنگلها، نظارت بر سیلابها و پیش بینی روند گسترش آن بسیار کارآمد میباشد، در مقابل سنجنده IKONOS با قدرت تفکیک مکانی کمتر از یک متر می باشد یعنی تصاویر آن امکان شناسایی تک درختان و وسـایل نقـلیه سـطح شـهرها را فراهم می آورد. بنابراین اطلاعات جمع آوری شده توسط سنجنده های فضایی قدرت تفکیک مکانی، طیفی ورادیو متری متفاوتی داشته، لذا این ویژگیها برای کاربران امکان بهره وری متناسب با نوع پدیده مورد بررسی را فراهم می آورد.

جدول 2 – انواع سنجنده ها که به جمع آوری اطلاعات از سطح زمین می پردازند.


 

سنجنده

 

اندازه پیکسل(متر)

تفکیک مکانی

باندهای سنجنده ها

B

    نانومتر

G

نانومتر

R

نانومتر

 

NIR

نانومتر

 

SWIR

میکرومتر

TIR

میکرومتر

Landsat MSS

عرض نوارجاروب185*185کیلومتر

80

600-500

700-600

800-700

1100-800

        Landsat  TM

عرض نوارجاروب185*185کیلومتر

30

120

520 450

600-520

690 630

900-760

 

75/1-55/1

35/2-08/2

5/12-5/10

Landsat ETM+

عرض نوارجاروب185*185کیلومتر

30

60

 

515-450

 

605-525

690-630

900-775

75/1-55/1

35/2-09/2

5/12-4/10

SPOT  1 , 2

SPOT       4

20   (PAN)

10

590-500

680-610

890-790

75/1-58/1

ASTER

عرض نوار جاروب 60 کیلومتر

(VNIR)15

(SWIR)30

(TIR)90

600-520

690-630

860-760

7/1-6/1

18/2-14/2

23/2-19/2

24/2-25/2

37/2-29/2

43/2-36/-

48/8-13/8

83/8-48/8

28/9-93/8

9/10-3/10

7/11-9/10

IRS  1A, 1B

عرض نوار جاروب 148 کیلومتر

36

73

520-450

680-620

860-770

Ikonos

عرض نوار جاروب 13 کیلومتر

4

(PAN)1

520-450

600-520

690-630

900-760

Quick Bird

44/2

(PAN)61/0

520-450

600-520

690-630

900-760

SPOT   Vegetation

عرض نوار جاروب 2250 کیلومتر

1150

470-430

680-610

790-780

75/1-58/1

NOAA AVHRR

عرض نوار جاروب 2700 کیلومتر

1100

700-570

980-710

93/3-5/3

3/11-3/10

5/12-5/11

Sea Wifs

عرض نوار جاروب2801 کیلومتر

1100

422-402

453-433

500-480

520-500

565-545

680-660

785-745

885-845

MODIS

عرض نوار جاروب 2330 کیلومتر

250

500

1000

479-459

567-545

670-620

876-841

25/1-23/1

65/1-63/1

16/2-11/2

84/3-66/3

99/3-93/3

08/4-02/4

3/11-8/10

3/12-8/11

SAC

عرض نوار جاروب 360 کیلومتر

175

500-480

560-540

690-630

835-795

7/1-55/1

POLDER

عرض نوار جاروب 2400 کیلومتر

6000

453-433

680-660

885-845

ADEOS-2

عرض نوار جاروب 1000 کیلومتر

250

1000

448-438

465-455

495-425

570-560

570-520

683-673

690-630

715-705

767-759

880-770

870-860

1060-1040

25/1-23/1

74/1-54/1

32/2-10/2

85/8-35/8

3/11-3/10

5/12-5/11

 

SWIR (Short Wavelength Inferared Radiometer)

TIR (Thermal Inferared Radiometer)

TM (Thematic Mapper )

MSS (Multi Specteral Scanner)

ETM+(Enhanced Thematic Mapper)

PAN (Panchromatic)

VNIR (Visible and Near Inferared Radiometer

نویسنده: سیدکاظم علوی پناه، حمید رضا متین فر، فریدون سرمدیان

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *