استخراج اطلاعات از تصویر ماهواره ای سنجش از دور – بخش دوم

طبقه بندی نظارت نشده

این شیوه طبقه بندی که خوشه بندی نیز نامیده می شود بر پایه نمونه های تعلیمی استوار نمی باشد .خوشه بندی تنها بر اساس تشابه طیفی پیکسل ها صورت میگیرد لذا طبقات حاصله طبقات موضوعی نبوده بلکه طیفی هستند .نقشه طبقات طیفی حاصله باید به روش میدانی و با استفاده از اطلاعات جنبی گویا شود و طبقات موضوعی مربوط به آنها تعیین گردد. طبقه بندی نظارت شده نتایج را با صحتی بالاتر از طبقه بندی نظارت نشده ارائه می دهد با این حال در مواردی که شرایط لازم برای تعیین نمونه های تعلیمی برای انجام طبقه بندی نظارت شده وجود نداشته باشد از روش نظارت نشده استفاده می گردد همچنین از این طبقه بندی به عنوان یک پیش طبقه بندی برای طبقه بندی نظارت شده و کسب تجربه در خصوص تفکیک پذیری پدیده ها در منطقه استفاده نمود .

در تصاویر حاصل از طبقه بندی ها همواره طبقات در بعضی مناطق به صورت تک پیکسل ها و یا مجموعه کوچکی از چند پیکسل نمایان می گردد این چنین قطعات کوچک را می توان با بهره گیری از فیلتر مد به نحوه مناطق بزرگ اطراف آنها حذف و تصویر را ساده سازی نمود.

برآورد صحت نقشه های موضوعی حاصل از دور سنجی :

امروزه داده های دور سنجی یکی از منابع مهم تامین اطلاعات موضوعی مورد نیاز در مطالعات به شمار می آید .تجزیه تحلیل و تصمیم گیری هایی که بر پایه اطلاعات با صحت نا معین انجام می شود می توانند موجب گمراهی در ارزیابی و برنامه ریزی گردند .

باید توجه داشت که قابلیت داده های دور سنجی در بسیاری از زمینه ها محدود می باشد از سوی دیگر میزان صحت و درستی نقشه هایی که از تفسیر و تجزیه و تحلیل آن داده ها کسب می گردد به عوامل زیر بستگی دارند .

  1. نوع داده دور سنجی
  2. موضوع مورد مطالعه و پیچیدگی آن
  3. منطقه مورد مطالعه و چگونگی پراکنش پدیده ها
  4. دانش ,تجربه و امکانات مفسر

لذا چنانچه حتی داده های یکسانی از یک منطقه در رابطه با موضوعی معین توسط چند مفسر مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند ,نتایج حاصله می توانند متفاوت باشند .به این ترتیب نقشه های موضوعی که از داده های دور سنجی استخراج می شوند همواره دارای صحتی بالا و یکسان نخواهند بود ,لذا ضروری است که صحت آنها برآورد گردد .هرچند که این عمل مستلزم صرف وقت و زمان می باشد . با توجه به وضعیت و جایگاه سنجش از دور در ایران تا زمانی که حدود قابلیت داده های مختلف برای موضوعات گوناگون و چگونگی تجزیه و تحلیل آنها روشن نشده باشد باید برآورد صحت انجام گیرد.

صحت نقشه حاصل از طبقه بندی :

به منظور بیان صحت یک نقشه به صورت کمی می توان آن را به صورت پیکسل به پیکسل با واقعیت زمینی مقایسه و نتایج را در جدولی به نام جدول خطا درج نمود .معمولا طبقات نقشه طبقه بندی شده در ردیف های جدول و واقعیت زمینی در ستون های جدول درج می گردد .به این ترتیب تعداد پیکسل هایی که درست طبقه بندی شده اند در قطر جدول قرار خواهند گرفت .بر پایه این جدول می توان معیار های کمی نظیر صحت کلی و ضریب کاپا را برای بیان صحت محاسبه نماید .صحت کلی عبارتند از نسبت پیکسل هایی که درست طبقه بندی شده اند به تعداد کل پیکسل های مورد مقایسه .به این ترتیب صحت کلی که به درصد نیز بیان می گردد , میزان توافق و همخوانی تصویر حاصل از طبقه بندی با واقعیت زمینی را نشان می دهد . صحت کلی از مفهوم بسیار ساده ای برخوردار است و برای بیان صحت یک طبقه بندی مناسب می باشد .در محاسبه ضریب کاپا علاوه بر پیکسل هایی که درست طبقه بندی شده , پیکسل هایی که نادرست طبقه بندی شده اند نیز دخالت داده می شوند , از این رو معیار مناسبی برای مقایسه نتایج طبقه بندی های مختلف می باشند. هر دو معیار یاد شده تنها صحت کلی طبقه بندی را بیان می کنند .

نویسنده: حمید محمدی

ترتیبی که سایت تخصصی جی.آی.اس برای مطالعه سری مبانی سنجش از دور پیشنهاد می کند:

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *