سنجش از دور راداری – پارامترهای تاثیرگذار سنجنده

فرکانس/طول موج

فرکانس سیگنال رادار تاثیر عمده‌ای در تعیین میزان نفوذ سیگنال رادار در یک جسم ، میزان بازپخش حجمی و میزان سیگنال برگشتی به سمت سنجنده خواهد داشت

فرکانس سیگنال در اینکه سطح صاف(در تصویر رادار تیره) و یا اینکه ناهموار(در تصویر رادار روشنتر) است تعیین کننده خواهد بود ، در صورتی که دامنه ناهمواریها کمتر از یک دهم طول موج باشد سیگنال رادار قادر به تشخیص ناهمواریهای سطح نبوده و سطح صاف تشخیص داده می‌شود ، برای مثال یک زمین بایرممکن است دریک تصویر راداری که در باند C تهیه شده ناهموار وروشن ظاهر شود ولی در یک تصویر رادار در باند L صاف وتیره ظاهر شود.

زاویه برخورد(incidence angle)

برخلاف سیستمهای رادار هوایی تغیرات روشنایی عوارض در تصویر بدلیل تغییر در زاویه برخورد در سیسنمهای ماهواره‌ای بدلیل ارتفاع زیاد آنها ودر نتیجه آن کوچک بودن تغییرات زاویه برخورد از near range تا far range بسیار کم بوده ونگران کننده نخواهد بود.

علاوه بر موارد ی که ذکر شد عواملی دیگر مانند پلاریزاسیون و جهت دید و … ممکن در میزان روشنایی یا انعکاس ثبت شده دخالت داشته باشد.

قدرت تفکیک مکانی

قدرت تفکیک مکانی یکی از ویژگیهای مهم سنجنده‌های رادار می‌باشد، برای کاربردهای سنجش از دور راداری قدرت تفکیک بصورت توانایی سنجنده در تشخیص دو جسم نزدیک به هم به عنوان دو جسم مجزا ، تعریف می‌شود.

قدرت تفکیک مکانی سنجنده در دو جهت آزیموت و range تعریف می‌شود که هردو بستگی به خصوصیات سیستم و سنجنده دارند.

قدرت تفکیک آزیموتی سیستمهای SAR در بهترین حالت بصورت تئوری برابر نصف طول آنتن می‌باشد.

22

تصاویر رادار با قدرت تفکیک مکانی مختلف

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *