سنجش از دور راداری – ۲

مزایای سیستمهای رادار

سنجش از دور راداری مزایای مهمی نسبت به روشهای سنجش از دوراپتیکی معمول دارد از آن جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • امکان تصویر برداری در تمامی شرایط آب و هوایی بدلیل قابلیت نفوذ و عبور امواج مایکروویو از ابر یا قطرات باران .
  • امکان تصویر برداری در طول روز و شب بدلیل اینکه خود سیستم ، منبع انرژی دریافتی می‌باشند.
  • حساسیت به شکل هندسی ، میزان پستی و بلندی و میزان رطوبت هدف
  • امکان عبور و نفوذ از لایه‌های خاک و پوشش گیاهی و امکان اخذ اطلاعات و تصاویر از لایه‌های زیرین

ویژگیهای سیگنالهای رادار

در سنجش از دور راداری امواج الکترومغناطیسی توسط خود سنجنده تولید وبه سمت هدف ارسال می کند.

امواج الکترومغناطیسی

موج الکترومغناطیسی موجی است متشکل از دو میدان الکتریکی و مغناطیسی که جهت نوسان آنها عمود بر جهت انتشار موج وعمود بر یکدیگر است، شکل هر یک از امواج سینوسی می‌باشد.

03

موج الکترو مغناطیس

طیف الکترومغناطیس

طیف الکترومغناطیس متشکل از تمامی طول موجها وفرکانسهای موج الکترومغناطیس می‌باشد،کوتاهترین این طول موجها، امواج گاما با بیشترین فرکانس و بلند ترین طول موجها، امواج مایکروویو می‌باشد. طیف الکترومغناطیسی به چند بخش تقسیم می‌شود که هر کدام از بخشها خصوصیتهای مشابهی دارند.سنجنده‌های اولیه قادر به دریافت وثبت امواج در محدوده اپتیکال ومادون قرمز بودند،اما با آمدن سنجنده‌های راداری امکان تصویر برداری و اخذ اطلاعات در محدوده مایکروویو نیز امکان پذیر شد.

04

طول موج و فرکانس امواج الکترومغناطیس

طول موج و فرکانسهای مایکروویو

درسنجش از دور راداری از امواج با طول موج 1 متر تا 1 میلیمتراستفاده می‌شود.همانند سایر محدوده‌های طیف الکترومغناطیس محدوده مایکروویو دارای خصوصیات مشخصی است که مهمترین ویژگیها عبارتند از:

امواج مایکروویو توانایی عبور از ابر،باران،دود،مه و غبار را دارند،اگر چه قطرات باران موجب تضعیف قدرت موج ارسالی خواهد شد،در فرکانسهای کمتر از 2 GHz (طول موج 15cm ) این تاثیرات بسیار کمتر و قابل اغماض می‌باشد،اما با کاهش طول موج این تاثیرات بیشترخواهد شد.

با توجه به طول موج بالاتر امواج مایکروویو نسبت به امواج اپتیکال، برخورد موج مایکروویو به سطح یک جسم یک برخورد ماکروسکوپیک خواهد بود، بنابراین موج برگشتی خصوصیاتی از اجسام را به ما خواهد داد که در محدوده اپتیکال بدلیل طول موج کوتاهتر امکان پذیر نیست،از قبیل حساسیت به شکل هندسی ، پستی و بلندی ، رطوبت و قابلیت نفوذ دراعماق و …

فرکانسهای مایکروویو به چند محدوده تقسیم میشود که هر کدام با حروف انگلیسی نام گذاری شده اند.

فرکانس

طول موج

باند

8 تا 12.5 گیگاهرتز

2.4 تا 3.8 سانتی متر

X

4 تا 8 گیگاهرتز

3.8 تا 7.5 سانتی متر

C

2 تا 4 گیگاهرتز

7.5 تا 15 سانتی متر

S

1 تا 2 گیگاهرتز

15 تا 30 سانتی متر

L

225 تا 400 مگاهرتز

75 تا 133 سانتی متر

P

باندهای مایکروویو

05

محدوده امواج مایکرویو

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *