فناوری سنجش از دور حرارتی و کاربرد آن – ۳

4- تجزیه و تحلیل جزیره حرارتی شهر

جزیره حرارتی در شهرها معمولا ناشی از این موارد می باشند :

  1. ظرفیت گرمایی بالای مصالح ساختمانی
  2. صنایع، وسایل نقلیه و سیستم های گرمازای منازل، مقدار زیادی گرما را به شهر اضافه می کند.
  3. آلودگی هوا
  4. ساختمان های مرتفع و برج ها، مشکلاتی در تبادل گرما ایجاد می کنند.
  5. جزایر حرارتی شهری علاوه بر عوامل بالا از تخریب جنگل ها و تغییر پوشش سطح زمین به سطوح بدون تبخیر، مانند آسفالت و سنگفرش ناشی می شود.

اطلاعات حرارتی در موارد زیر می توانند استفاده شوند :

الف- مدل رابطه میان رشد شهر، تغییر پوشش زمین و گسترش جزیره حرارتی شهر در طول زمان

ب- مدل رابطه میان رشد شهر و تغییر پوشش سطح زمین و کیفیت هوا در طول زمان

ج- مدل تاثیرات کلی توسعه شهر روی ویژگی های بیلان انرژی سطح شهر

5- آتشفشان

پوشش مکررمناطق مختلف زمین و دید یکپارچه جهانی ای که ماهواره مدار قطبی NOAA فراهم کرده است می تواند برای مطالعه بر روی آتشفشان ها حتی در مناطق دور افتاده نیز بسیار مناسب باشد. داده های چند طیفی ماهواره های مدار قطبی را می توان برای تعیین مورفولوژی و هاله های آتشفشانی عمودی و افقی، ردیابی ابر های غبار آلود، مطالعه فوران آتشفشان ها و محاسبه میزان صعود ذرات معلق در فضا، اس تفاده کرد . مطالعات سنجش از دور که در گذشته بر روی آتشفشان ها انجام ش ده، شاخص های متعددی را اندازه گیری کرده است.بنابر این به کمک سنجش از دور می توان پایش آتشفشان را بررسی کرد.

6- آلودگی های نفتی

در گذشته محدودیت قدرت تفکیک مکانی ماهواره ها در شناسایی آلودگی های نفتی مشکل ساز بوده است، اما در شرایط فعلی امکان مشاهده و کنترل تراوش نفتی، با استفاده از داده های ماهواره ای وجود دارد. بطور مثال در مورد انفجار چاه نفت در خلیج مکزیک لکه های بزرگ نفتی که در نتیجه ریزش نفت ایجاد شده بود به خوبی در تصاویر حاصل از سنجنده های ماهواره های مختلفی مانند سنجنده های AVHRRو CZCS قابل مشاهده بودند. در این منطقه از داده های ماهواره ای برا ی شناسایی منشاء آلودگی نفتی ، استفاده های زیادی شد و معلوم گردید که ریزش نفت در ناحیه فوق زیاد بوده و اثرات

آن تا ماه ها ادامه داشته است. اگرچه قدرت تفکیک مکانی پایین، باعث محدودیت شناسایی این گونه آلودگی ها می شود، ولی نسل های جدید ماهواره ها این مشکل را حل کرده اند.

7- پیش بینی زلزله

بطور کلی روش های پیش بینی زلزله در سه گروه زیر طبقه بندی می شوند:

  1. پیش بینی بلند مدت که در بازه زمانی چند ساله تا چند دهه در تغییرا ست.
  2. یش بینی کوتاه مدت که در بازه چند دقیقه تا چند هفته در تغییر است.
  3. پیش بینی میان مدت که از چند هفته تا چند سال در تغییر است.

تا کنون روش ها و پیش نشانگرهای متعددی در پیش بینی زلزله مورد بحث و بررسی قرار گرفته است مانند: آنومالی های حرارتی، فوران زمین گرمایی) یونان، 2001) تغییرات یونوسفری، هواشناسی، ابر زلزله، رطوبت هوا، تغییر دمای هوا، تغییر پارامترهای فیزیکی آب، تغییر غلظت گاز در آب، تغییر پارامترهای ژئوشیمیائی، تغییر هدایت الکتریکی آب، را می توان ذکر کرد اما در این میان آنومالی های حرارتی و ابر های زلزله مورد توجه بسیاری از محققین زلزله قرار گرفته است.

هر گونه تغییر در دمای سطح زمین حاصل شده از طریق فناوری سنجش از راه دور حرارتی، در نواحی ای که به لحاظ تکتونیکی فعال هستند می تواند نشانه ای برای وقوع زلزله باشد .

در همین راستا ساراف و همکارانش در سال 2007 در مورد سه زلزله مهم ایران شامل: بم 25 دسامبر 2003 ، زرند 22 فوریه 2005 و درب آس تانه 31 مارث 2006 با استفاده از تصاویرAVHRR و ترا (Terra) ، آنومالی های دمایی را با هدف بررسی روند تغییرات دمای سطح زمین و ارتباط آن با زمان وقوع زلزله، بررسی کردند. در مطالعه فوق بررسی LST در یک دوره زمانی قبل از وقوع زلزله انجام شد که نتایج آن نشان داد که یک آنومالی حرارتی شدید قبل از تمامی این زلزله ها بوقوع پیوسته است.

این مطالعه نشان داد که شدت و گستردگی مکانی نواحی دارای آنومالی دمایی، بطور مستقیم با قدرت زلزله و بطور معکوس با عمق کانونی زلزله متناسب است.

البته این نکته حائز اهمیت است که آنومالی های حرارتی تنها بعنوان یک داده کمکی می تواند در مورد زلزله حائز اهمیت باشد و بوسیله آنها می توان تا حدودی احتمال وقوع زلزله را پیش بینی نمود.

نویسندگان: سید کاظم علوی پناه ، سعید گودرزی مهر ، باهره خاکباز

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *