هندسه دیداری در سنجش از دور راداری

هندسه دیداری در سنجش از دور هندسه بین پالس SAR ارسالی وهدفهای زمینی است و پارامتر اصلی دراین هندسه زاویه برخورد محلی می‌باشد.

یک سیستم SAR در واقع یک وسیله اندازه گیری فاصله است،که با اندازه گیری تاخیر زمانی بین موج ارسالی و دریافتی از هدفهای مختلف ، موقعیت نسبی عوارض را در جهت Range نسبت به هم بدست می آورد.

به هنگامی که یک سیستم SAR از یک سطح شیب دار مانند کوه تصویر تهیه می کند،پالس رادار ابتدا به قله کوه می‌رسد وسپس به پای کوه،بنابراین از دید SAR قله کوه به سنجنده نزدیکتر از پای کوه خواهد بود،بنابراین در تصویر دو بعدی بدست آمده نقاط بالایی کوه در موقعیتی غیر واقعی قرار خواهند گرفت،اعوجاجهای از این قبیل در تصاویر SAR با اصطلاحات Shadow ، Foreshortening وLayover بیان می‌شود، که وقوع هر کدام از این حالات بستگی به زاویه شیب محلی زمین و زاویه پرتوافکنی بستگی خواهد داشت.شکلهای زیر حالتهای مختلف شیب و زاویه پرتو افکنی و زاویه برخورد را نشان می‌دهد.

10_thumb[2]

تاثیر زاویه برخورد در تشکیل تصویر

هنگامی که تصاویر SAR و تصاویر اپتیکی را با هم مقایسه می کنیم ، تفاوتهای مشخصی را خصوصا درمناطقی که دارای اختلاف ارتفاع و پستی بلندیهای زیادی هستیم این تفاوتها بسیار بیشتر خواهد بود، این تفاوتها ناشی از اختلاف هندسه تصویر برداری در سیستمهای اپتیکی با سیستمهای رادار می‌باشد.

مفهوم سایه(Shadow) در تصاویر رادار

سایه در یک تصویر رادار به مناطقی اطلاق می‌شود که سیگنال رادار به آنها نرسیده باشد ، سایه‌ها با بودن ارتفاعاتی بوجود می آید که مانع از رسیدن سیگنال رادار به عوارض پشت آنها می‌شود.و در تصاویر رادار کاملا تیره خواهند بود.به هنگامی که زاویه برخورد افزایش می یابد،بدنبال آن احتمال وقوع سایه در تصویر بیشتر خواهد شد.

11

سایه در تصاویر رادار

مفهوم Foreshortening در تصاویر رادار

Foreshortening در یک تصویر رادار زمانی اتفاق می افتد که زاویه برخورد محلی کوچکتر از زاویه پرتو افکنی و بزرگتر از صفر باشد. این نوع از اعوجاج در تصاویر رادار باعث کوتاه شدن طول واقعی سطح مقابل به سنجنده شیبدار درتصویر می‌شود، همچنین در نتیجه Foreshortening سطح شیب دار مقابل سنجنده در تصویر روشن تر ظاهر خواهد شد ، بنابراین مفسر تصویر رادار باید توجه داشته باشد که این روشنایی بدلیل کاهش زاویه برخورد محلی و افزایش انرژی برگشتی به سمت سنجنده می‌باشد.

12

Forshortening در تصاویر رادار

مفهوم Layover در تصاویر رادار

برای زاویه برخوردهای کوچکتر یا برای مناطقی با شیب تند موجی که از قله به سمت سنجنده بر می‌گردد زودتر از موج برگشتی پای کوه (تپه) به سنجنده می‌رسد،این مورد زمانی اتفاق می افتد که زاویه برخورد محلی بزرگتر از زاویه برخورد باشد ، در یک تصویر رادار نتیجه این اعوجاج جابجایی موقعیت قله و پای عارضه ارتفاعی نسبت به سنجنده خواهد بود.

13

Layover در تصاویر رادار

برخورد و انعکاس انرژی از هدف

مقادیر خاکستری که یک تصویر SAR را می سازد در واقع نتیجه امواج برگشتی از هدفها و عوارض زمینی می‌باشد، عوارضی که نسبت بیشتری از موج ارسالی به سمت آنها به طرف سنجنده برگشته باشد در تصاویر روشنتر ظاهر خواهند شد و برعکس. میزان طول موج برگشتی به سنجنده تابعی از خصوصیات هدف مانند ( شکل هندسی،میزان پستی بلندی،ثابت دی الکتریک،زاویه برخورد محلی) و ویزگیهای سنجنده از قبیل طول موج(فرکانس) ، زاویه برخورد ، پلاریزاسیون و جهت دید ) می‌باشد. ترکیبی از این فاکتورها میزان موج برگشتی به سنجنده را تعیین می کند، بنابر این تغییر در میزان موج برگشتی به سنجنده می‌تواند ناشی از تغییر در هر یک از پارامترهای فوق باشد. آگاهی و آشنایی با تاثیرونقش هر کدام از این پارامترها بر میزان موج برگشتی ما را در تفسیر درست تصویر رادار کمک خواهد کرد.

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *