ارزیابی کاربری داده های ماهواره ای از نظر صرفه جویی وقت – بخش دوم

مواد و روشها

به منظور مقایسه کلی تعبیر و تفسیر و کاربرد داده های ماهواره ای با روشهای سنتی خصوصاً عکسهای هوائی و نقشه برداری به روش سنتی در این تحقیق اقدامات زیر مورد توجه و انجام پذیرفته است:

  1. جمع آوری مشخصات سنجنده های مهم با قدرت تفکیک طیفی، مکانی و رادیومتری متفاوت.
  2. مقایسه کلی روشهای نقشه برداری سنتی و رقومی خصوصاً از جنبه هزینه ها و صرفه جویی در وقت.
  3. مطالعه روشهای جمع آوری نمونه و مطالعات میدانی جهت کاهش هزینه و صرفه جویی در وقت.
  4. استفاده از نتایج طبقه بندی نظارت شده و جدول نتایج خطا جهت تعین نسبت نمونه ها به کل پیکسلهای محدوده مطالعاتی و اهمیت استفاده از این روشها.

آشنایی با چند سنجنده مهم در دور سنجی

به منظور آشنایی با اقدامات کشورهای مختلف برای دیدبانی سطح زمین و جمع آوری اطلاعات از آن تعدادی از سنجنده های کشورهای اروپایی، امریکا و ژاپن را که در دوره های ۱ تا ۱۷۶ روزه تصویر کاملی از سطح زمین در باند های مرئی تا مادون قرمز جمع آوری و به ایستگاههای زمینی ارسال می دارند در جدول ۲ آورده شده است، این سنجنده ها دارای قدرت تفکیک مکانی، رادیومتری و طیفی متفاوتی بوده که به کاربران قدرت انتخاب و بهره وری مـتناسب با نوع پدیده مورد مطالعه را می دهند. در میان آنها NOAA هر ۱۲ ساعت یک تصویر کامل از زمین ارائه می دهد، و اگر چهار سنجنده از این نوع همزمان تصویربرداری کنند هر ۳ ساعت یک پوشش از زمین را ارائه خواهند داد، البته قدرت تفکیک مکانی این سنجنده پایین می باشد (۱×۱ کیلومتر) اما قدرت تفکیک زمانی آن بسیار بالا است. لذا برای بررسی پدیده های جوی، مراحل رشد گیاهان، نمایش پیشروی آتش سوزی خصوصاً در جنگلها، نظارت بر سیلابها و پیش بینی روند گسترش آن بسیار کارآمد میباشد، در مقابل سنجنده IKONOS با قدرت تفکیک مکانی کمتر از یک متر می باشد یعنی تصاویر آن امکان شناسایی تک درختان و وسـایل نقـلیه سـطح شـهرها را فراهم می آورد. بنابراین اطلاعات جمع آوری شده توسط سنجنده های فضایی قدرت تفکیک مکانی، طیفی ورادیو متری متفاوتی داشته، لذا این ویژگیها برای کاربران امکان بهره وری متناسب با نوع پدیده مورد بررسی را فراهم می آورد.

جدول ۲ – انواع سنجنده ها که به جمع آوری اطلاعات از سطح زمین می پردازند.


 

سنجنده

 

اندازه پیکسل(متر)

تفکیک مکانی

باندهای سنجنده ها

B

    نانومتر

G

نانومتر

R

نانومتر

 

NIR

نانومتر

 

SWIR

میکرومتر

TIR

میکرومتر

Landsat MSS

عرض نوارجاروب۱۸۵*۱۸۵کیلومتر

۸۰

۶۰۰-۵۰۰

۷۰۰-۶۰۰

۸۰۰-۷۰۰

۱۱۰۰-۸۰۰

        Landsat  TM

عرض نوارجاروب۱۸۵*۱۸۵کیلومتر

۳۰

۱۲۰

۵۲۰ ۴۵۰

۶۰۰-۵۲۰

۶۹۰ ۶۳۰

۹۰۰-۷۶۰

 

۷۵/۱-۵۵/۱

۳۵/۲-۰۸/۲

۵/۱۲-۵/۱۰

Landsat ETM+

عرض نوارجاروب۱۸۵*۱۸۵کیلومتر

۳۰

۶۰

 

۵۱۵-۴۵۰

 

۶۰۵-۵۲۵

۶۹۰-۶۳۰

۹۰۰-۷۷۵

۷۵/۱-۵۵/۱

۳۵/۲-۰۹/۲

۵/۱۲-۴/۱۰

SPOT  ۱ , ۲

SPOT       ۴

۲۰   (PAN)

۱۰

۵۹۰-۵۰۰

۶۸۰-۶۱۰

۸۹۰-۷۹۰

۷۵/۱-۵۸/۱

ASTER

عرض نوار جاروب ۶۰ کیلومتر

(VNIR)15

(SWIR)30

(TIR)90

۶۰۰-۵۲۰

۶۹۰-۶۳۰

۸۶۰-۷۶۰

۷/۱-۶/۱

۱۸/۲-۱۴/۲

۲۳/۲-۱۹/۲

۲۴/۲-۲۵/۲

۳۷/۲-۲۹/۲

۴۳/۲-۳۶/-

۴۸/۸-۱۳/۸

۸۳/۸-۴۸/۸

۲۸/۹-۹۳/۸

۹/۱۰-۳/۱۰

۷/۱۱-۹/۱۰

IRS  ۱A, 1B

عرض نوار جاروب ۱۴۸ کیلومتر

۳۶

۷۳

۵۲۰-۴۵۰

۶۸۰-۶۲۰

۸۶۰-۷۷۰

Ikonos

عرض نوار جاروب ۱۳ کیلومتر

۴

(PAN)1

۵۲۰-۴۵۰

۶۰۰-۵۲۰

۶۹۰-۶۳۰

۹۰۰-۷۶۰

Quick Bird

۴۴/۲

(PAN)61/0

۵۲۰-۴۵۰

۶۰۰-۵۲۰

۶۹۰-۶۳۰

۹۰۰-۷۶۰

SPOT   Vegetation

عرض نوار جاروب ۲۲۵۰ کیلومتر

۱۱۵۰

۴۷۰-۴۳۰

۶۸۰-۶۱۰

۷۹۰-۷۸۰

۷۵/۱-۵۸/۱

NOAA AVHRR

عرض نوار جاروب ۲۷۰۰ کیلومتر

۱۱۰۰

۷۰۰-۵۷۰

۹۸۰-۷۱۰

۹۳/۳-۵/۳

۳/۱۱-۳/۱۰

۵/۱۲-۵/۱۱

Sea Wifs

عرض نوار جاروب۲۸۰۱ کیلومتر

۱۱۰۰

۴۲۲-۴۰۲

۴۵۳-۴۳۳

۵۰۰-۴۸۰

۵۲۰-۵۰۰

۵۶۵-۵۴۵

۶۸۰-۶۶۰

۷۸۵-۷۴۵

۸۸۵-۸۴۵

MODIS

عرض نوار جاروب ۲۳۳۰ کیلومتر

۲۵۰

۵۰۰

۱۰۰۰

۴۷۹-۴۵۹

۵۶۷-۵۴۵

۶۷۰-۶۲۰

۸۷۶-۸۴۱

۲۵/۱-۲۳/۱

۶۵/۱-۶۳/۱

۱۶/۲-۱۱/۲

۸۴/۳-۶۶/۳

۹۹/۳-۹۳/۳

۰۸/۴-۰۲/۴

۳/۱۱-۸/۱۰

۳/۱۲-۸/۱۱

SAC

عرض نوار جاروب ۳۶۰ کیلومتر

۱۷۵

۵۰۰-۴۸۰

۵۶۰-۵۴۰

۶۹۰-۶۳۰

۸۳۵-۷۹۵

۷/۱-۵۵/۱

POLDER

عرض نوار جاروب ۲۴۰۰ کیلومتر

۶۰۰۰

۴۵۳-۴۳۳

۶۸۰-۶۶۰

۸۸۵-۸۴۵

ADEOS-2

عرض نوار جاروب ۱۰۰۰ کیلومتر

۲۵۰

۱۰۰۰

۴۴۸-۴۳۸

۴۶۵-۴۵۵

۴۹۵-۴۲۵

۵۷۰-۵۶۰

۵۷۰-۵۲۰

۶۸۳-۶۷۳

۶۹۰-۶۳۰

۷۱۵-۷۰۵

۷۶۷-۷۵۹

۸۸۰-۷۷۰

۸۷۰-۸۶۰

۱۰۶۰-۱۰۴۰

۲۵/۱-۲۳/۱

۷۴/۱-۵۴/۱

۳۲/۲-۱۰/۲

۸۵/۸-۳۵/۸

۳/۱۱-۳/۱۰

۵/۱۲-۵/۱۱

 

SWIR (Short Wavelength Inferared Radiometer)

TIR (Thermal Inferared Radiometer)

TM (Thematic Mapper )

MSS (Multi Specteral Scanner)

ETM+(Enhanced Thematic Mapper)

PAN (Panchromatic)

VNIR (Visible and Near Inferared Radiometer

نویسنده: سیدکاظم علوی پناه، حمید رضا متین فر، فریدون سرمدیان

Это использование онлайн-консультантов, Студия Topodin, Донецк, г

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *