ماهواره های سنجش از دور – بخش سوم (ماهواره های هواشناسی)

ماهواره های هواشناسی

ماهواره های هواشناسی چند سری هستند که عبارتند از:

۱- ماهواره های هواشناسی سری (Tiros)

(Tiros 1) اولین ماهواره هواشناسی از ده ماهواره هواشناسی که اطلاعات را از زمین دریافت داشته و به زمین مخابره می کرد بود که در سال ۱۹۶۰ میلادی از طرف آمریکا به فضا پرتاب شد. این ماهواره در ارتفاع ۷۴۰ کیلومتری زمین ، با مداری که با خط استوا زاویه ۴۸ درجه می ساخت، هر۲۴/۹۹ دقیقه یک بار کره زمین را دور می زد.نا سال ۱۹۶۵ میلادی ده ماهواره از این سری به مدار فرستاده شد و در سال۱۹۶۸ میلادی زمان فعالیت تمامی آنها به پایان رسید.

۲- ماهواره های هوا شناسی سری (Tiros operational satellite) TOS

اولین ماهواره از این سری است که هدف اصلی آنها مطالعه محیط زیست بود و به همین دلیل، نامیده شدند،در سال(Environmental Science Services Administration) ESSA1966 میلادی به فضا فرستاده شد و در ارتفاع ۱۴۰۰ کیلومتری، هر ۱۱۴ دقیقه یک بار کره زمین را دور میزد.از این سری ۹ ماهواره به فضا فرستاده شده است.

این ماهواره ها اطلاعات را به صورت رقومی (ماهواره های شماره فرد) یا به صورت تصاویری به مساحت چهار میلیون مایل مربع به زمین می فرستادند.عمر این سری نیز در سال ۱۹۷۶ میلادی به پایان رسید.

۳- ماهواره های هواشناسی سری (Improved Tiros And Atmospheric Administration) ITOS

در سال ۱۹۷۰ در ارتفاع ۱۷۰۰ کیلومتری زمین قرارI Tos – ۱اقرار گرفت. عمر این ماهواره در سال ۱۹۷۱ میلادی به پایان رسید و پرتاب بعدی نیز با شکست روبه رو شد

۴- ماهواره های هواشناسی سری (Nimbus)

در مدار(Nimbus 1)در سال ۱۹۶۴ میلادی ،اولین ماهواره تکنولوژی هواشناسی به نام نیمبوس ۱ زمین و در ارتفاع ۱۱۰۰ کیلومتری قرار گرفت.این ماهواره هر ۳/۹۸ دقیقه یک بار، کره زمین را دور می زند و هدف آن مشاهدات جوی برای پیش بینی وضع هوا بود. آخرین ماهواره از این سری به نام (Nimbus – ۷)در سال ۱۹۷۸ به فضا پرتاب شد .

۵- ماهواره های هوا شناسی سری(National Ocean and Atmospheric Administration) NOAA

اولین ماهواره از این سری در سال ۱۹۷۰ میلادی به فضا پرتاب شد و در ارتفاع ۸۵۰ کیلومتری شروع به فعالیت کرد و هر ۱۰۱ دقیقه یک بار کره زمین را دور می زند. در ژوئن ۱۹۸۱ میلادی، ماهواره (NOAA – ۷)به فضا پرتاب شد. از ماهواره نوآ ۹ و ۱۰ در حال حاضر در مرکز گیرنده مردآباد کرج اطلاعات دریافت می شود.

۶- ماهواره هواشناسی سری(Synchronous Meteorological Satellite) SMS

در سال ۱۹۷۴ میلادی ، اولین و در سال ۱۹۷۵ میلادی دومین آن به منظور مطالعات هواشناسی به فضا فرستاده و در ارتفاع ۳۶۰۰۰ کیلومتری قرار گرفتند.

۷- ماهواره های هواشناسی سری(Geostationary Operational Environmental Satellite) Goes

این ماهواره ها به ترتیب در سالهای ۱۹۷۵ ،۱۹۸۰ ،۱۹۸۱ میلادی به فضا پرتاب شدند و در ارتفاع ۳۵۶۰۰ کیلومتری قرار گرفتند.

ماهواره های اقیانوس شناسی (Seasat)

در سال ۱۹۷۸ اولین ماهواره به نام (Seasat A) به فضا و در ارتفاع ۸۰۰ کیلومتری فرستاده شد.

نویسنده: حمید محمدی

Да, мы постоянно сталкиваемся с тем, что клиенты уходят к нам от компаний, которые не выполняют своих обязательств, заводят сайты случайно или даже специально в бан поисковых систем, включают в стоимость работ дополнительные платные услуги, не отдают пароли от сайта, продают с сайтов клиентов ссылки или размещают рекламу и еще большой список неприятных ситуаций, с которыми можно столкнуться topodin, Flat buttons still look clickable and the input fields still look editable

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *