ماهواره های سنجش از دور – بخش اول

تاریخچه عکس های فضایی و اطلاعات ماهواره ای

اولین عکس زمین که از فضا گرفته شده(عکس فضایی)توسط اکسپلورر۶ آمریکا در سال ۱۹۵۹ میلادی تهیه شده است، ویک سال بعد(۱۹۶۰) اولین عکس مداری از ماهواره اخذ گردید.در سالهای ۶۳-۱۹۶۲ میلادی نیز با کمک سفینه مرکوری عکسهای ۷۰ میلیمتری برداشت شد،سفینه های سری((Gemini نیز در سالهای۶۶-۱۹۶۵ میلادی عکسهای زیادی از قسمتهای مختلف کره زمین برداشت نمودند.

در سوم ماه مارس سال ۱۹۶۹ میلادی،به وسیله سفینه آپولو۹ ،عکسهایی در طول موجهای مختلف برداشت شد که در مطالعات منابع طبیعی مورد استفاده قرار گرفت.

آمریکا اولین ماهواره منابع زمینی را در،۲۳ ژوئیه ۱۹۷۲ مطابق با اول مرداد۱۳۵۱ به نام- (ERTS1)به فضا فرستاد و این ماهواره بعدها به نام( لندست۱) معرفی شد.البته ماهواره Landsat 1 در تاریخ ۶ ژانویه ۱۹۷۸ مطابق با ۱۶ دی ماه ۱۳۵۶ از کار افتاد، قبلا” در تاریخ ۲۲ ژانویه ۱۹۷۵ مطابق با ۳ بهمن ۱۳۵۳ ماهواره لندست۲ به فضا فرستاده شده بود.تاکنون ۵ ماهواره از سری( لندست) به فضا فرستاده شده است.

علاوه بر آمریکا کشورهای دیگری از جمله، فرانسه، ژاپن، چین، کانادا، هندوستان و … ماهواره های منابع زمینی را به فضا فرستاده اند.

ماهواره های مساحی منابع زمینی

ماهواره های سری لندست (Landsat)

این ماهواره ها به دو دسته ماهواره های نسل اول یا ماهواره های دهه اول(۱۹۸۰-۱۹۷۰ میلادی)،که شامل ماهواره های لندست ۱و ۲و۳ و ماهواره های نسل دوم یا ماهواره های دهه دوم(۱۹۹۰-۱۹۸۰ میلادی)، که شامل لندست ۴ و۵ می باشند،تقسیم می گردند.

الف- لندست یک ۱ Landsat

این ماهواره ابتدا تحت عنوان( Earth resources technology satellite) یا ماهواره تکنولوژی منابع زمینی ، در تاریخ ۲۳ ژولای ۱۹۷۲ میلادی،مطابق با اول مرداد ۱۳۵۱ هجری شمسی با موشک دلتا به فضا پرتاب گردید. ولی پس از فرستادن ماهواره دوم از این سری، تغییر نام یافته و لندست یک نامیده شد. طول این ماهواره ۳ متر، قطر آن ۵/۱ متر و پهنای آن به همراه باله ها۴ متر و وزن آن ۹۵۳ کیلوگرم است.ماهواره (Landsat 1) در ارتفاع ۹۵۰-۹۰۰ کیلومتری زمین قرار گرفته و در مداری قطبی که با خط استوا زاویه ۹۹ درجه می سازد و یا به عبارتی نسبت به مدار های زمین، زاویه ۹ درجه می سازد، حرکت می کند.

لندست یک با سرعتی برابر با ۵/۶ کیلومتر در ثانیه و یا۲۳۴۰۰ کیلومتر در ساعت ، نسبت به سطح زمین و ۵/۷ کیلومتر در ثانیه یا ۲۷۰۰۰ کیلومتر در ساعت، در ارتفاع ۹۲۰ کیلومتری، کره زمین را در هر ۳/۱۰۳ دقیقه یک بار از جهت شمال به جنوب دور می زند.با توجه به اینکه ماهواره در هر ۱۰۳ دقیقه یک دور کره زمین را می پیماید،در هر ۲۴ ساعت ۱۴ مرتبه، زمین را دور زده و طوری برنامه ریزی شده که ساعت عبور آن از خط استوا، حدود ساعت ۹:۳۰ دقیقه صبح به وقت محلی می باشد.این ساعت با نظر زمین شناسان ،ژئومورفولوژیستها و کارشناسان منابع زمینی طراحی شده است.ژئومورفولوژیستها بر این باورند که عکسبرداری باید، صبح زود یا دیروقت انجام گیرد تا طول سایه بیشتر بوده و پستی و بلندی زمین مشخص تر باشد و کارشناسان منابع زمینی ، عکسبرداری نزدیک ظهر و یا ساعات اولیه بعد از ظهر را توصیه می کنند، در نتیجه زمان عکسبرداری ۹:۳۰ تعیین شده است. با توجه به گردش زمین که در هر ۲۴ ساعت یک دور به دور خود می چرخد، فاصله بین مسیر متوالی در یک شبانه روز ، در خط استوا ۲۸۷۵ کیلومتر و در عرض جغرافیایی ایران، تقریبا” ۲۴۰۰ کیلومتر است.

ماهواره پس از پیمودن ۱۴ دور در روز اول(۲۴ ساعت اول)، در ساعت ۹:۳۰ صبح روز بعد به وقت محلی ، دور یا مسیر ۱۵ را در کنار مسیر اول روز قبل می پیماید، به طوری که در خط استوا حدود ۱۴% با نوار شماره یک روز اول ، پوشش مشترک دارد و فاصله بین عبور اول و عبور ۱۵ در روی زمین در خط استوا، ۱۵۹ کیلومتر است.این پوشش مشترک برای عرضهای مختلف جغرافیایی متفاوت بوده و به قرار زیر می باشد:

عرض جغرافیایی

پوشش مشترک %

۰

۰/۱۴

۱۰

۴/۱۵

۲۰

۱/۱۹

۳۰

۶/۲۵

۴۰

۱/۳۴

۵۰

۸/۴۴

ماهواره پس از طی ۲۵۱ دور که در مدت ۱۸ روز انجام می گیرد، بار دیگر در روز ۱۹، نوار شماره ۲۵۲ را روی نوار شماره یک ۱۸ روز قبل تصویربرداری می کند.بدین صورت هر ۱۸ روز یک بار ، از منطقه ای مشخص مثل تهران، تصویربرداری می شود.

در هر سال،لندست ۱ ،۲۰ مرتبه، از تمام نقاط زمین عبور می کند.اگرچه عمر مفید لندست ۱ ، سه سال پیش بینی شده بود، ولی لندست شماره ۱،تا ۶ ژانویه ۱۹۷۸ میلادی، مطابق با ۱۶ دی ماه ۱۳۵۳ هجری شمسی کار می کرد.قبل از آن در،۲۲ ژانویه ۱۹۷۵ میلادی، مطابق با ۲ بهمن ۱۳۵۳ هجری شمسی، لندست ۲ به فضا فرستاده شد.این ماهواره در ۲۵ فوریه ۱۹۸۲ میلادی از کار افتاد و لندست ۳،در ۵ مارس ۱۹۷۸ میلادی به فضا پرتاب شده بود.

ماهواره فوق نیز در تاریخ ۳۱ مارس ۱۹۸۳ میلادی، مطابق با ۱۱ فروردین ۱۳۶۲ هجری شمسی،از کار افتاد. ماهواره های لندست ۱و۲و۳ که جزء نسل اول هستند به یکدیگر شباهت دارند.

ب- لندست ۴Landsat 4-D

این ماهواره، اولین ماهواره از دو ماهواره نسل دوم است که لندستهای ĎوĖ نامیده می شوند.

لندست ۴، در۱۶ ژوئیه ۱۹۸۲ میلادی، مطابق با ۲۵ تیر۱۳۶۱ هجری شمسی،یعنی قبل از توقف فعالیت لندست ۳ ، توسط شاتل به فضا فرستاده شد و در مدار زمین قرار گرفت.

وزن این ماهواره ۲۲۰۰ کیلوگرم بوده و در ارتفاع پرواز ۷۰۵ کیلومتری زمین (چون توسط فضاپیمای شاتل فرستاده شد)، و در هر ۹۹ دقیقه(۹/۹۸ دقیقه)یک مرتبه به دور زمین گردش می کند.در نتیجه در هر۲۴ ساعت(شبانه روز)۵/۱۴ دور زده و در ساعت ۹:۴۵ به وقت محلی از خط استوا عبور می کند.

با توجه به اینکه زمان گردش ، کوتاهتر از زمان گردش لندست نسل یک می باشد، هر ۱۶ روز یکبار و پس از ۲۳۳ دور، از تمام نقاط کره زمین عبور می کند.فاصله بین دو نوار در خط استوا ۲۷۵۲ کیلومتر است.علاوه بر زمان گردش و ارتفاع پرواز، اختلاف ماهواره های دیگر این نسل و نسل یک،در اینست که مسیر مجاور مسیر اول پس از هفت روز طی می شود یا به عبارت دیگر فاصله زمانی دو مسیر مجاور که لندست ۱و۲و۳ یک روز بود، در این لندست ها ۷ روز است.

دلیل اینکه مسیر اول روز دوم،مجاور مسیر اول روز قبل قرار نمی گیرد، اینست که زمین پس از هر گردش ماهواره، با توجه به سرعت ماهواره و زمان گردش و محیط زمین،۲۷۵۲ کیلومتر در خط استوا از غرب به شرق حرکت می کند و در مسیر ۱۵،زمین به اندازه ۱۵×۲۷۵۲ =۴۱۲۸۰ کیلومتر، یعنی بیشتر از محیط خود به شرق حرکت کرده و بین دو مسیر فاصله می افتد و این عمل ادامه پیدا کرده و پس از هفت روز مسیر عبور در کنار مسیر روز اول قرار می گیرد.

پوشش مشترک دو مسیر مجاور در خط استوا ،۶/۷ درصد است و این مقدار کم کم به سمت قطبین اضافه می شود.فاصله بین مرکز دو مسیر مجاور تقریبا” ۸/۱۷۱ کیلومتر است.

شاتل لندست ۵ را در تاریخ اول ماه مارس ۱۹۸۴ میلادی، مطابق با ۱۱ اسفند ۱۳۶۲ هجری شمسی،در مدار زمین قرار داد.زمان پرتاب طوری برنامه ریزی شده که هر منطقه ای را که لندست ۴ در گردش تکراری ۱۶ روزه خود، تصویربرداری می کند، لندست ۵ ، هشت روز بعد ، در گردش تکراری ۱۶ روزه،تصویربرداری می نماید، در نتیجه داشتن اطلاعات از منابع زمینی که در نسل یک هر ۱۸ روز یکبار امکان پذیر بود، به هشت روز تقلیل یافت.سایر مشخصات لندست ۵ ، همانند لندست ۴ می باشد.

لندست شماره ۶ (landsat6) در تاریخ ۵ اکتبر ۱۹۹۳ میلادی ، مطابق با ۱۳ مهر ماه ۱۳۷۲ هجری شمسی ، به فضا پرتاب شد،ولی ناپدید گردید.

 

نویسنده: حمید محمدی

Внутренняя оптимизация заключается в том, чтобы включить те слова, по которым оптимизируется сайт, в тексты страниц и служебных полей, Студия Topodin, Расширение круга постоянных клиентов, которые обеспечат вас стабильной прибылью

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *