آموزش جداسازی (Clip) با نرم افزار ENVI – بخش دوم

حال با انتخاب ROI های مورد نظر می توانیم مسیر ذخیره فایل ROI را تعیین کنیم و حال ROI مورد نظر را ذخیره می نماییم.

سپس به مسیر ذیل می رویم:

Basic tools → subset data via ROIs

84

حال فایل مورد نظر را انتخاب می کنیم و سپس ok را می زنیم و پنجره ذیل باز می گردد:

85

حالا در قسمت select input ROIs، ROI مورد نظر را انتخاب می کنیم و گزینه mask pixel outside of ROI? را yes می کنیم و ارزش پیکسل های کناری را صفر در نظر می گیریم.سپس فایل را بصورت موقت یا فایل اصلی ذخیره می نماییم.

86

روش دیگری که می توان بوسیله آن لبه ها را حذف کرد روش استفاده از فایل برداری است که بصورت ذیل است:

اول تصویر را باز کرده و سپس آن را نمایش می دهیم و بعد از آن به مسیر ذیل می رویم:

Overlay → vector

87

حال روی صفحه available vector layers کلیک راست می کنیم و گزینه create new layer را انتخاب می کنیم و سپس از پنجره ذیل آن را در مسیر مورد نظر با فرمت evf که فرمت فایل برداری خود ENVI است ذخیره می کنیم.

88

89

حال از منوی mode گزینه add new vectors را انتخاب می کنیم.حال گزینه زیر آن فعال می شود.سپس گزینه polygon را انتخاب می کنیم.

90

در گزینه بالایی می توانیم از window قسمت های مختلف ترسیم را انتخاب کنیم.حالا از قسمت مورد نظر شروع به ترسیم polygon می نماییم و سپس با راست کلیک گزینه accept new polygon را برای تایید و گزینه remove new polygon را برای انصراف انتخاب می کنیم.این پلیگون اگر save شود تا وقتی که نرم افزار باز است می تواند از منوی option گزینه import layer انتخاب شود و فراخوانی گردد ولی بعد از بسته شدن دیگر از بین می رود و سپس apply را انتخاب می کنیم.

باید توجه داشته باشیم که پلیگون باید در محدوده مورد نظر کشیده شود به استثنای قسمت هایی که می خواهیم حذف شود.

حال به مسیر ذیل می رویم:

File → export active layer to ROI

91

این منو لایه های برداری ما را به ROI تبدیل می کند.پس از انتخاب گزینه بالا پنجره زیر باز می شود:

92

توجه داشته باشیم اگر بر اساس فایل برداری subset بگیریم چهار گوشه محدوده را در نظر می گیرد ولی در ROI فقط محدوده ROI مورد نظر قرار می گیرد.که گزینه اول به معنای آن است که تمام لایه های برداری را یک ROI کند و گزینه دوم یعنی هر کدام از لایه های برداری را یک ROI کند.حال گزینه مورد نظر را انتخاب و ok را می زنیم و سپس apply می کنیم.حال به مسیر زیر می رویم:

Basic tools → subset data via ROIs

و حال فایل برداری را که تبدیل به ROI شده است را انتخاب میکنیم و مطابق مرحله قبل که توضیح داده شد عمل می کنیم فقط نکته بسیا مهم آن است که گزینه mask کردن حتما باید yes باشد.اگر بخواهیم ROI را از یک تصویر به تصویری دیگر منتقل کنیم با دستور geographic link می بینیم که این ROI در محدوده مشترک وجود دارد یا نه.چون اگر این ROI در محدوده مشترک نباشد انتقال آن منطقی نیست.

نویسنده: محمد محزون- عبدالحسین حاجی زاده، مسعود آقایی، امید محمدی

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *